SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

SLIK EVALUERER DERE SALGSSTYRKEN

Selling Skills Assessment Tool (SSAT) er et verktøy som kan gi en objektiv vurdering av selgerne deres. SSAT gir den innsikten som er avgjørende for rådgivende salg, inkludert styrker og spesifikke områder hvor det er behov for forbedring innenfor de fem stadiene i en salgsprosess.

SLIK BRUKES SSAT

SSAT er et nettbasert spørreskjema som består av 25 målrettede situasjonsorienterte spørsmål som dekker de fem stadiene i salgsprosessen.

Bygger opp tillit og fortrolighet.

Oppnår en forståelse av situasjonen og de spesielle behovene.

Presenterer ideer og forklarer verdien.

Håndterer innvendinger og oppnår enighet.

Bygger opp langvarige kundeforhold

SSAT gir dere objektive data om både styrker og områder hvor det er behov for forbedringer. Den er tilgjengelig i flere varianter som passer til typen salg og til bransjen, og gir en presis kvantifisering av salgsevnene i organisasjonen, på individ-, team- og organisasjonsnivå.

The Predictive Index SSAT Selling Skills Assessment Tool process

ENKEL OG EFFEKTIV

SSAT hjelper dere med å kvantifisere og forbedre de ferdighetene som det er behov for når man har en kundefokusert og rådgivende tilnærming til salg og leder en velfungerende salgsorganisasjon. Dere får en vurdering av styrker og svakheter i organisasjonen deres og kan på dette grunnlag trene salgsstyrken i nettopp disse ferdighetene med henblikk på å oppnå bedre resultater. Med utgangspunkt i SSAT-resultatene tilbyr vi salgstrening (Customer-Focused Selling) med det formål å forbedre ferdighetene til salgsstyrken.

Les mer om vårt salgskurs CFS, og hvordan dette kurset øker salgsprestasjonene.

PRØV SSAT NÅ

ER DU INTERESSERT I Å VITE MER OM FERDIGHETENE TIL SALGSSTYRKEN? PRØV SSAT NÅ.

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
Design icon white
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.