NARZĘDZIE BADANIA UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU

NARZĘDZIE BADANIA UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU

OCEŃ UMIEJĘTNOŚCI WYWIERANIA WPŁYWU

ISAT (Influence Skills Assessment Tool) to idealne narzędzie do badania osób, które muszą „sprzedawać” pomysły, projekty i rozwiązania innym, i pozyskiwać ich akceptację. Ma zastosowanie do analizowania predyspozycji menedżerów i indywidualnych współpracowników na wszystkich szczeblach i dostarcza konkretnych danych na temat umiejętności mającej uniwersalne zastosowanie w biznesie – wywierania wpływu.

STOSOWANIE ISAT

Łatwa do przeprowadzenia ankieta online bada 25 kluczowych aspektów wywierania wpływu, pogrupowanych w pięć obszarów.

Odkrywanie zdolności do budowania zaufania i wiarygodności poprzez ustne uzgadnianie działań, odnoszenie się do wyrażanych na wstępie zastrzeżeń i zarządzanie oczekiwaniami.

Sprawdzenie zdolności trafnej oceny sytuacji i odkrywania potrzeb poprzez zadawanie strategicznych pytań, umiejętność słuchania oraz analizę kryteriów podejmowania decyzji.

Zdolność powiązania własnych możliwości z sytuacją poprzez podkreślenie wartości strategicznej i adekwatności proponowanych rozwiązań.

Odkrywanie zdolności do wyrażania własnych opinii, proponowania zawarcia transakcji, radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz dochodzenia do porozumienia nawet w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wieloma interesariuszami.

Nastawienie na sposoby budowania trwałych relacji przy skutecznym pozycjonowaniu.

KOGO BADAĆ?

Badanie przeznaczone jest dla menedżerów i indywidualnych współpracowników na wszystkich szczeblach.

ISAT zapewnia obiektywne spojrzenie na mocne strony i wskazuje obszary, które wymagają poprawy. Umożliwia także szczegółowe, dokładne wymiarowanie umiejętności wywierania wpływu w całej organizacji na poziomie indywidualnym, zespołów/departamentów oraz całej firmy.

The Predictive Index SSAT Selling Skills Assessment Tool process

PROSTE I SKUTECZNE DZIAŁANIE

Zdolność wywierania wpływu na innych, zarówno w organizacji, jak i poza nią, jest niezbędną umiejętnością biznesową na wszystkich szczeblach i we wszystkich rolach. Formułowanie pomysłów, jasnych i przekonywających planów, pozyskiwanie poparcia dla proponowanej strategii i dochodzenie do porozumienia opierają się na znajomości i stosowaniu sprawdzonego zestawu praktycznych sposobów wywierania wpływu.

Za pomocą narzędzia ISAT możesz zidentyfikować mocne i słabe strony swojego zespołu w procesie wywierania wpływu. ISAT pozwala dokładnie poznać mocne strony badanej osoby pod względem wywierania wpływu, a także obszary do rozwoju, które pozwolą na zwiększenie jej ogólnej skuteczności.

WYRÓBUJ ISAT

Interesuje Cię ocena umiejętności pracowników w zakresie wywierania wpływu? Wybróbuj narzędzie ISAT.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influence Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.