KUNDENYHEDSBREV JANUAR 2022: Fastholdelse af medarbejdere, talentkrigen, nye PI-kurser, brugerroller, analyse af PI-resultater, matchscorer

Her på tærsklen til det nye år kæmper mange virksomheder med at finde nye medarbejdere og med at fastholde dem, de har. Nogle har klaret sig rigtig godt gennem coronakrisen, mens andre har kæmpet for at holde sig oven vande. Fælles for alle er, at det er medarbejderne, der gør en forskel, så det er vigtigere end nogensinde at identificere og fastholde talent. Uanset, om I kæmper eller sejrer, er det altafgørende, at I holder på jeres dygtige medarbejdere og gør, hvad der skal til, for at de bliver ved med at være motiverede. Det kan være en udfordring under alle omstændigheder, men måske mest, hvis I er tvivl om, hvordan de skal ledes. Med PI Behavioral Assessment kan lederne tilpasse deres ledelsesstil, så den matcher hver medarbejders drives og behov, og man sikrer, at de er motiverede og produktive. Virksomheder, der rekrutterer, kan have stor gavn af at bruge PI Job AssessmentPI Behavioral Assessment og PI Cognitive Assessment til at sikre, at de ansætter de rette personer i roller, som de er naturligt motiveret for, og som matcher deres indlæringsevne.

NYT: Tre nye PI-kurser til dem, der vil mere i dybden med PI

Vi er meget glade for at kunne præsentere tre nye kurser til PI Practitioners, som gerne vil mere i dybden med PI på forskellige områder! Kurserne henvender sig til HR-folk og ledere, som allerede er certificeret i PI, og som gerne vil have inspiration til og viden om at bruge PI i teams, i rekrutteringsprocessen, og i udvikling af ledere og medarbejdere.. Kurserne afholdes virtuelt på engelsk (3 x 2,5 time) og fysisk på dansk i København (1 dag). Klik på billederne nedenfor for at læse mere, og book en plads HER.

Hvordan udregnes matchscorer?

Hvis man skaber et kognitivt og adfærdsmæssigt benchmark for et job i PI-systemet, fx ved at bruge PI Job Assessment, vil systemet automatisk angive en matchscore til alle kandidater, der forbindes med det pågældende job. BA-matchscorerne holdes op imod intervallet for hver af de fire faktorer. Hvis en faktor falder inden for det definerede interval, anses det for et perfekt match. Jo længere væk fra intervallet, kandidatens score er, desto lavere bliver scoren. Hver faktor har same vægtning. Hvorfor er scoren somme tider 10, selvom en kandidats scorer ikke ligger inden for intervallet? Gennemsnittet for alle fire faktorers matchscorer rundes op til nærmeste hele tal. Hvis gennemsnittet er 9,5 eller mere, rundes der op til 10. Den kognitive matchscore baseres på afstanden til den foretrukne score. Hvis kandidatens kognitive score er den same som eller højere end den foretrukne score, er matchscoren 10. Der er ingen ‘straf’ for at score højere, da der ikke er nogen evidens for at en højere score fører til lavere performance. For hver 10 points, kandidaten scorer lavere end ønsket, falder matchscoren med 1. Hvis en kandidat fx scorer 240, og den ønskede score er 260, bliver matchscoren 8. Husk, at matchscorer kun er tænkt som en hjælp til at sortere kandidaterne baseret på deres adfærdsmæssige og kognitive match med stillingen – brug også den viden, som en PI-certificeret besidder, sammen med de øvrige data, I har (uddannelse, erfaring, færdigheder osv.) Matchscorerne er to meget vigtige datapunkter, som kan hjælpe jer med at tage stilling til, hvem der sandsynligvis vil klare sig bedst I en given rolle. Se en kort video om matchscorer HER.

PI SOFTWARE ADMIN-ROLLER

Hvad er forskellen på en kontoadministrator og en kontoejer i PI-systemet? Den eneste forskel er, at administratorer ikke kan give andre brugere adgang til PI CA, og det kan kontoejere. I kan have så mange kontoejere, som I ønsker, så medmindre I ønsker at forhindre nogle af jeres administratorer i at kunne give andre brugere adgang til PI CA, kan I lige så godt gøre dem til kontoejere. Læs mere om brugertyper HER.

ANALYSE AF PI-RESULTATER

PI-værktøjerne er komplekse psykometriske analyser, der er baseret på omfattende videnskabelig forskning. Selvom de måske virker simple og lette at tolke, takket være de mange rapporter, der er tilgængelige i PI-systemet, er en certificering påkrævet for helt at kunne tolke resultaterne og foretage en nuanceret analyse af resultaterne. Hvis I vil sikre, at I bruger værktøjerne på en etisk forsvarlig måde, er det påkrævet, at alle, der analyserer og giver feedback på resultaterne, bliver certificeret i PI. Dette vil i sidste ende også have en positiv indvirkning på kandidatoplevelsen og jeres employer branding. Find  kursusdatoer for Predcitive Index-seminaret, og tilmeld dig her HER, eller kontakt os på training@humanostics.com for at høre mere om de forskellige muligheder. Vores kurser er populære, så vi føjer hele tiden nye kurser til kalenderen!

LÆS TIDLIGERE NYHEDSBREVE HER

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.