MIDDELEN

BESCHIKBAAR MATERIAAL

WIJ HEBBEN HEEL WAT MATERIAAL VOOR U KLAARGESTOOMD

Onze beoordelingen zijn wetenschappelijk onderbouwd en berusten op psychologische standaards en richtlijnen.

Modern en gebruiksvriendelijk softwareplatform voor het beheer van al uw PI-beoordelingen. Eén platform op één adres. Maak kennis met de PI-software.

Driemaandelijkse nieuwsbrief rond Humanostics en PI. Schrijf nu meteen in of bekijk eerst een aantal recente nieuwsbrieven.

Wij vinden dat elke persoon, die aan een analyse deelneemt, op een faire en ethisch verantwoorde manier moet worden behandeld.

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

The Predictive Index PI Certified Partner logo

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.