KUNDENYHEDSBREV AUGUST 2021: HYBRID SAMARBEJDSMODEL, LEDELSE AF HJEMMEARBEJDENDEL, PEOPLE MANAGEMENT REPORT, INKLUSION OG OBJEKTIVITET

Den nye, hybride arbejdsplads

De fleste danskere er efterhånden vendt tilbage til deres fysiske arbejdsplads, men mange vil fremover arbejde hjemmefra oftere end før pandemien. Dermed byder fremtiden på nye udfordringer for virksomhederne; hvordan håndterer man teams, hvor nogle medlemmer er på kontoret, mens andre arbejder hjemmefra? Denne hybride samarbejdsmodel er her formentlig for at blive, og ledelse af disse blandede teams vil være et vigtigt succeskriterium for mange organisationer fremover. Hent PI’s Remote Work Guide for at få indsigt i forskellige personprofilers behov, og få tips til, hvordan man bedst leder og interagerer med dem på distancen. Du kan også tage et af disse gratis online kurser på PI LEARN-portalenIntroduction to Hybrid Work og Managing Remote Employees with PI.

Brug PI til at fremme inklusion og objektivitet

Mangfoldighed og inklusion er vigtige fokusområder for mange virksomheder. PI-værktøjerne kan bruges til at fremme inklusion ved objektivt at matche den rigtige person med stillingens krav, uanset køn, alder, etnicitet, religion eller seksualitet. Her er nogle tips til at fremme objektivitet og inklusion med PI:

PI HIRE: Ansæt nye medarbejdere

PI INSPIRE: Motiver jeres medarbejdere

  • Gør jeres rekrutteringsproces mere objektiv ved at bruge PI-værktøjerne tidligt i forløbet.
  • Reducer barrierer ved at gøre jobbeskrivelser mere inkluderende. Fokuser på personlighed og kognitivt match frem for krav til uddannelse og erfaring. Brug PI Job Assessment til at sætte objektive mål for stillingen, og match kandidaterne vha. PI Behavioral Assessment og PI Cognitive Assessment.
  • Få forskellige perspektiver ved at få input til stillingens krav fra flere forskellige interessenter vha. PI Job Assessment.
  • Sammensæt mangfoldige teams og skab højere engagement og produktivitet.
  • Skab mere empati vha. værktøjerne Team Discovery og Teamoverblik og rapporterne Samarbejdsguide og Ledelsesstrategi, så jeres kommunikation, forståelse og samarbejde forbedres.
  • Understøt personlig udvikling: Gør jeres interne karriereveje mere inkluderende, og anvend værktøjer som Coaching-guiden til at fremme minoritetsstemmer.

PI Cognitive Assessment prøvespørgsmål

Det er nu muligt at forberede sig til PI Cognitive Assessment før man påbegynder selve testen. De nye PI CA-prøvespørgsmål giver kandidater muligheden for at blive fortrolige med indholdet, strukturen og formatet, inden de påbegynder selve testen. Dermed får alle testtagere mulighed for at have samme udgangspunkt for at tage PI Cognitive Assessment, hvilket kan hjælpe med at forberede dem bedre. PI CA-prøvespørgsmålene findes på over 65 sprog, præcis som selve PI Cognitive Assessment, og linket til prøvespørgsmålene bliver automatisk inkluderet i invitationerne til at udfylde PI CA. Prøvespørgsmålene kan tilgås på DETTE LINK, og de tager kun fire minutter at gennemføre. Registrering er ikke påkrævet, og resultaterne af prøvespørgsmålene bliver ikke delt med nogen.

2021 PEOPLE MANAGEMENT REPORT

The Predictive Index  har i juni måned spurgt 1.906 medarbejdere fra 15 forskellige brancher om deres engagement og trivsel, og hvorfor de overvejer at blive eller forlade deres arbejdsplads efter pandemien. Læs rapporten «2021 People Management» fra PI HER for tips til, hvad virksomheder kan gøre for at holde på de dygtige medarbejdere.

PI SOFTWARE LOGIN LANGUAGES

Did you know that you can log into PI Software in 21 different languages? Choose the software  language from the login screen by clicking the button at the bottom left corner. The login language will be reflected in the menus, descriptions and in the Team Discovery tool, and you can still download reports in any of the 21 different languages.

BECOME PI CERTIFIED!

Are you looking to become a master of the PI tools? Sign up for the Predictive Index Seminar where you will learn to use the PI assessment tools for hiring, development, teams, and more. We conduct seminars in different languages and both as classroom training and virtually.

VIEW PREVIOUS NEWSLETTERS HERE

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.