VITENSKAP

VITENSKAP

PSYKOMETRI OG FORUTSIGBARHET

ENKLE FAKTA – AVANSERT VITENSKAP

Over 25 millioner mennesker verden over har fylt ut en PI-profil

Over 8000 virksomheter og organisasjoner bruker PI-verktøyene

Mer enn 350 validitetsstudier som har påvist statistisk valide korrelasjoner mellom resultatene og prestasjonskriterier som personalgjennomtrekk, salg og kundetilfredshet, er foretatt av forskningsteamet hos PI.

Vi vet at det virker, og vi kan dokumentere det.

PSYKOMETRI
Hva dreier det seg om?

I motsetning til fysiske elementer – som høyde eller vekt som kan måles direkte – er mentale evner og prosesser ikke synlige og kan derfor ikke måles direkte. Psykometri dreier seg om å utvikle verktøy som indirekte men nøyaktig kan måle folks psykologiske habitus. Psykometriske verktøy som PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™ er designet slik at vi kan måle underliggende personlighetstrekk og kognitive evner hos individer.

PI-vurderinger er utviklet i overensstemmelse med psykologiske standarder og retningslinjer, herunder dem som er fastsatt av the American Psychological Association (APA), the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) og the International Test Commission (ITC). Disse retningslinjene utgjør en mal for hvordan man bygger opp tester, og hvordan man bruker dem på riktig måte. The Predictive Index leverer vurderinger som er veldokumenterte, valide og pålitelige, og som kan hjelpe kundene med å overholde EEOC-retningslinjer, personvernforordningen osv.

PI Behavioral AssessmentTM er dessuten sertifisert av DNV-GL (Norska Veritas) i henhold til de dyptgående standardene som er definert av European Federation of Psychologists Associations (EFPA) testgjennomgangsmodell.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

HISTORIE

PI BA ble utviklet og introdusert av Arnold S. Daniels i 1955 og har siden vunnet stort innpass på markedet.
PI BA er en teoribasert selv-utfylt måling av normal (ikke-klinisk) personlighet hos voksne. Den er omfattende og utelukkende designet og validert til bruk i arbeidsmessig sammenheng.

PI-verktøyene blir løpende revidert, justert og oppdatert, senest i 1958, 1963, 1988, 1992 og 2016.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

METODIKK

PI BA er ikke på tid (den tar ca. 6 minutter å fylle ut) og er en free-choice-analyse.
Deltakerne blir presentert for to sider som hver inneholder et spørsmål etterfulgt av de samme 86 adjektivene. På side 1 bes man om å velge de ordene som beskriver hvordan de tror at andre forventer at man skal oppføre seg (selvkonsept), og på side 2 bes man om å velge de ordene som man virkelig føler beskriver en selv (selv).
Svarene telles sammen for å oppnå scorer for den relevante faktoren for å produsere selv-, selvkonsept- og syntesemønstre som vises grafisk.

Previous
Next
PI INNLÆRINGSEVNE
(PI CA)

HISTORIE

PI Cognitive Assessment ble utviklet i 2010 av CEB Valtera for Predictive Systems Pte. Ltd. og ble lagt til i Predictive Index-porteføljen i 2015.

PI CA er en kognitiv test som måler et individs generelle kognitive evner og fungerer primært som et verktøy i rekrutterings- og talentforvaltningsprosesser.

Verktøyet blir løpende revidert, justert og oppdatert.

PI INNLÆRINGSEVNE
(PI CA)

METODIKK

PI CA er en hastighetstest (12 minutter) som består av 50 flervalgsspørsmål i tre kategorier (verbal, numerisk og abstrakt) og ni underkategorier. Summen av scorene i de tre kategoriene representerer PI Cognitive Assessment Scaled Score, som er en måling av g (den generelle kognitive evnen).

PI CA benytter et «Linear-on-the-Fly testing» (LOFT) design, som anses for å være et dynamisk vurderingsdesign. LOFT er et databasert format hvor elementene velges tilfeldig ut fra forhåndsbestemte kategorier hver gang en test sendes ut, noe som resulterer i en unik kombinasjon av spørsmål.

Previous
Next
The Predictive Index assessment tools are scientifically validated throughout the hire to retire lifecycle

BE OM MER INFORMASJON OM VITENSKAP

BE OM MATERIALE.

*Ved å sende inn denne forespørselen godtar du å motta materiale fra Humanostics.

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
Design icon white
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.