INFLUENCE SKILLS ASSESSMENT TOOL™

INFLUENCE SKILLS ASSESSMENT TOOL™

VURDER EVNEN TIL Å PÅVIRKE ANDRE

Influence Skills Assessment Tool (ISAT) er ideell å bruke hvis noen har til oppgave å selge ideer, prosjekter og løsninger til andre og påvirke deres beslutninger. Den egner seg til ledere og medarbeidere på alle nivåer. ISAT resulterer i håndgripelige data om en universell forretningsevne – evnen til å påvirke andre.

SLIK BRUKES ISAT

Denne nettbaserte analysen er lett å administrere og vurderer 25 viktige elementer i innflytelsesprosessen på fem områder.

Bygger opp tillit og fortrolighet.

Vurderer situasjonen og individuelle behov.

Presenterer ideer og forklarer verdien.

Håndterer innvendinger og oppnår enighet.

Bygger opp langvarige kundeforhold.

HVEM HENVENDER ISAT SEG TIL?

Egnet til ledere og medarbeidere på alle nivåer

ISAT gir dere objektive data om både styrker og områder hvor det er behov for forbedringer. ISAT gir en detaljert og presis måling av innflytelsesevnene i organisasjonen på individ- og team- eller avdelingsnivå samt i hele organisasjonen.

The Predictive Index SSAT Selling Skills Assessment Tool process

ENKEL OG EFFEKTIV

Evnen til å påvirke andres holdninger både internt og eksternt er svært viktig på alle nivåer og i alle roller. Kjennskap til og bruk av verktøyer til å påvirke andres holdninger er avgjørende når det dreier seg om å formulere ideer, oppnå aksept for en foreslått strategi og bli enige.

Identifiser teamets styrker og svakheter i innflytelsesprosessen ved hjelp av ISAT. ISAT gir deltakerne innsikt i egne styrker og utviklingsmuligheter, slik at de kan forbedre effektiviteten.

PRØV ISAT NÅ

ER DU INTERESSERT I Å EVALUERE INNFLYTELSESEVNENE TIL MEDARBEIDERNE DINE? PRØV ISAT NÅ.

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
Design icon white
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.