POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Zatrudniamy podstawowy zespół dedykowanych konsultantów, wspierających klientów – przede wszystkim na terenie Europy – z biura głównego w Hellerup w Danii. Nasze biuro regionalne w Singapurze obsługuje kraje Azji Południowo-Wschodniej. Więcej informacji o naszym podstawowym zespole można znaleźć poniżej. Zapraszamy do kontaktu.

Humanostics logo green

Jesper jest Partnerem Zarządzającym w Humanostics.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie kierownicze w branży spedycyjnej i logistycznej, w tym 25-letni staż pracy dla Grupy AP Møller Maersk.

Ukończył (z wyróżnieniem) studia MBA na uczelni IMD i uczestniczył w kilku programach dla menedżerów najwyższego szczebla w różnych szkołach biznesu, w tym w Harvard Business School, INSEAD, na Uniwersytecie Pensylwanii i Uniwersytecie Michigan.

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

JEP@humanostics.com +45 6066 9721

Pernille jest naszym Starszym Konsultantem i Trenerem.

Jako samodzielny wykładowca (Assistant Professor) na Uniwersytecie Kopenhaskim, została Menedżerem ds. Networkingu w organizacji HumanConsult, skupiającej menedżerów i specjalistów HR. Pernille ma ponad 20 lat doświadczenia jako trener i wykładowca, a także wykształciła setki certyfikowanych menedżerów i specjalistów HR w zakresie metodyki Predictive Index.

Posiada tytułu doktora nadany przez Uniwersytet Kopenhaski (1998), a w późniejszym okresie uczestniczyła w kilku kursach z dziedziny HR, np. w Centre for Management (2007).

STARSZY KONSULTANT Relacje z klientami i szkolenia

PFJ@humanostics.com +45 2293 2327

Mie odpowiada za obsługę klienta i szkolenia. Poza tym zajmuje się analizą danych i naukową weryfikacją testów stosowanych w Humanostics.

Jest certyfikowanym psychologiem z doświadczeniem w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Jej życiorys zawodowy obejmuje także wykształcenie w dziedzinie finansów i stanowisko w Danske Bank, a także ukończenie programu HR-Educational w Copenhagen Business Academy.

Uzyskała tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie w Aarhus, gdzie prowadziła badania dotyczące możliwości przewidywania różnorodności zachowań przy pomocy testów psychometrycznych.

KONSULTANT Relacje z klientami, sprzedaż i szkolenia

MSN@humanostics.com +45 5386 0535

Karen zajmuje się współpracą z klientami oraz wsparciem, komunikacją i marketingiem.

Karen ma 16 lat doświadczenia w pracy w międzynarodowych firmach Maersk i IBM, z czego osiem lat przepracowała w globalnym strategicznym zespole HR, gdzie zajmowała się projektami dotyczącymi rozwoju przywództwa i uczenia się. Wcześniej Karen pracowała w obszarze zarządzania projektami, wdrożeń i komunikacji.

Posiada tytuł licencjata administracji biznesu i psychologii uzyskany na Copenhagen Business School, a także dyplom ukończenia specjalistycznych studiów biznesowych na Copenhagen Business Academy.

KONSULTANT Relacje z klientami, sprzedaż i komunikacja

KLY@humanostics.com +45 2938 1404

Imad is responsible for servicing our associate partners in terms of onboarding and supporting them in their sales efforts and customer service.

Imad was previously employed at Humanostics as a student assistant and was primarily working with the administration of PI workshops.

Imad holds an MA in Learning and Innovative Change from Aalborg University and a BA in Administration Economics from the Metropolitan University College.

KONSULTANT
Associate Partner Support

imb@humanostics.com
+45 5387 0535

Christopher odpowiada w Humanostics za bieżące sprawy finansowe i operacyjne. Jest zaangażowany także w usprawnianie i automatyzację działań operacyjnych.

Obecnie kończy studia magisterskie z ekonomii na Uniwersytecie Kopenhaskim.

KONSULTANT Finanse i działalność operacyjna

CZB@humanostics.com

Christa jest stażystką i zajmuje się głównie koordynacją i administracją warsztatów PI w kraju, jak również przygotowaniem materiałów do warsztatów.

Obecnie odbywa studia licencjackie z administracji biznesu i zarządzania usługami w Copenhagen Business School.

STAŻYSTA Administracja szkoleń

training@humanostics.com +45 5389 0535

Anna jest stażystką i zajmuje się głównie koordynacją i administracją warsztatów PI w kraju, jak również przygotowaniem materiałów do warsztatów.

Obecnie odbywa studia licencjackie z administracji biznesu i psychologii uzyskany w Copenhagen Business School.

STAŻYSTA Administracja szkoleń

training@humanostics.com +45 5389 0535

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72 2900 Hellerup Denmark VAT 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.