PI Cognitive Assessment icon white

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

TAK BADAMY ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ

PI Cognitive Assessment icon blue

PI Cognitive Assessment™ (PI CA) is a psychometric test that measures learning ability and trainability, i.e. a person’s capacity to learn, adapt, and grasp new concepts in the workplace. Cognitive ability assessments like the PI CA are sometimes referred to as cognitive tests and tap into the general cognitive ability – called g’. These types of assessments are proven predictors of training success and job performance across all job levels and industries. When you understand a person’s cognitive ability, you are better able to match a person to the complexity of the role.

Apply PI CA to understand who will learn quickly and independently where required, and who are able to meet and exceed performance expectations. 

The Predictive Index PI Cognitive Assessment g factor subcategories
The hierarchical model built on John Carroll’s STRATUM model (1993), inspired by the work of Charles Spearman (1927).

PROSTE I POTWIERDZONE NAUKOWO DZIAŁANIE

Ankieta PI CA jest dostępna w ponad 60 językach i bazuje na konstrukcji testów tworzonych na bieżąco (ang. Line-on-the-fly – LOFT), dzięki czemu każde badanie jest unikalne. Ankieta PI CA została opracowana w oparciu sprawdzoną wiedzę naukową, zgodnie ze rygorystycznymi standardami konstruowania testów zalecanymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), International Test Commission (ITC).

Metoda PI COGNITIVE ASSESSMENT™ była wcześniej znana jako „Professional Learning Indicator”, „PLI”,
„Predictive Index Learning Indicator”, „PI LI”.

STOSOWANIE PI CA

Skorzystaj z PI CA, aby dowiedzieć się, kto będzie się uczyć szybko i samodzielnie, gdy będzie taka potrzeba, i kto jest w stanie uzyskiwać wyniki, które sprostają oczekiwaniom, a nawet je przerosną. Ankieta PI Job Assessment™ pomaga ustalić stopień złożoności danej roli, a PI CA pomaga ustalić stopień złożoności, z jakim badana osoba jest w stanie sobie poradzić.

Celem jest dopasowanie osoby do stanowisko pracy, co oznacza możliwość zapewnienia nowemu pracownikami dostatecznie wysokiego poziomu stymulacji, nie dopuszczając jednak to tego, by się wypalił.

Wykorzystując PI CA połączeniu z PI Behavioral Assessment™ masz ośmiokrotnie większą szansę trafnego przewidzenia wyników osiąganych w pracy, co sprawia, że ankieta ta powinna być integralną częścią każdego procesu rekrutacji.

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

Więcej informacji na temat stosowania PI CA można znaleźć w broszurze.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ DO CZEGO MOŻE BYĆ PRZYDATNA ANALIZA PI CA

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
SA white
PI Strategy Assessment™
Design icon white
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.