Dajemy Ci inspirację, by chcieć więcej.

W Humanostics stawiamy na wyszukiwanie talentów i maksymalne zaangażowanie pracowników.

HUMANOSTICS

Humanostics® to firma doradcza, pomagająca organizacjom w skutecznym wdrażaniu obranych strategii biznesowych poprzez dostarczanie narzędzi i wskazówek w zakresie dokładnej analizy posiadanego kapitału ludzkiego, i upewnienie się, że zatrudniają właściwych ludzi na odpowiednich stanowiskach.

Pomagamy naszym klientom uzyskiwać wymierne efekty poprzez skupienie się na ich kluczowych zasobach – czyli ludziach.

W ścisłej współpracy z naszymi klientami optymalizujemy procesy w dwóch zasadniczych obszarach – zatrudniania i inspirowania – poprzez skupienie się na ocenie i pomiarze potencjału i kompetencji kandydatów, pracowników, menedżerów i pracowników sprzedaży.

<Unikalna specjalistyczna wiedza, jaką dysponujemy wynika z posiadania praw do dystrybucji wiodących na rynku narzędzi badawczych, popartej doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i coachingu. Jesteśmy obecnie wyłącznym dostawcą na terenie Danii, Norwegii, Polski, Islandii i krajów Beneluksu następujących narzędzi:

PI JOB ASSESSMENT™ (PI JA) – narzędzie do profilowania stanowisk

PI COGNITIVE ASSESSMENT™ (PI CA) – analiza kognitywna (wcześniej znana pod nazwą PLI)

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™ (PI BA) – analiza osobowości

SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™ (SSAT) – ocena kompetencji sprzedażowych

INFLUENCE SKILLS ASSESSMENT TOOL™ (ISAT) – ocena umiejętności wywierania wpływu

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
SA white
PI Strategy Assessment™
Design icon white
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.