ROZWIĄZANIA

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA, KTÓRE DAJĄ WGLĄD W SYTUACJĘ.

Wierzymy w rozwiązania, a nie w produkty jako takie. Ankiety nigdy nie powinny być prowadzone w oderwaniu, lecz stanowić integralną część ogólnej strategii w zakresie HR i przywództwa. Nigdy nie powinny też kształtować strategii – to strategia powinna dyktować dobór i sposób wykorzystania badań.

POZNAJ POSZCZEGÓLNE ANKIETY

PI Job Assessment icon blue

PI JOB ASSESSMENT™

OD TEGO ZACZYNA SIĘ REKRUTACJA...
Stworzona w oparciu o sprawdzone badania naukowe, ankieta PI Job Assessment™ dostarcza danych do obiektywnej oceny tego, na ile dobrze kandydaci pasują do danego stanowiska pod względem behawioralnym i poznawczym, gwarantując dopasowanie zatrudnionej osoby i stanowiska.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
PI JOB ASSESSMENT™
PI Cognitive Assessment icon blue

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

TAK BADAMY ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ...
Ankieta Kognitywna PI mierzy zdolność uczenia się i możliwości szkolenia danej osoby. Oceny kognitywne takie jak PI CA są sprawdzonymi predyktorami skuteczności szkolenia i wyników w pracy na wszystkich szczeblach zatrudnienia i we wszystkich branżach.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
PI COGNITIVE ASSESSMENT™
PI Behavioral Assessment icon blue

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

TAK OKREŚLAMY CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO DZIAŁANIA...
Ankieta PI Behavioral Assessment™ umożliwia określenie osobowości oraz tego, w jaki sposób poszczególne czynniki motywujące do działania i ich wzajemne zależności pomagają w zrozumieniu potrzeb i zachowań danej osoby. PI BA umożliwia zrozumienie potrzeb, zachowań i obszarów rozwoju, które można przełożyć na konkretne działania.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI EMPLOYEE
EXPERIENCE SURVEY™

MEASURE AND BOOST EMPLOYEE ENGAGEMENT ...
The PI Employee Experience Survey™ is a scientifically validated tool that measures engagement, analyses and prioritises results, and prescribes detailed action plans to address problem areas so you can take action immediately.
READ MORE ABOUT THE
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY™

TEAM DISCOVERY

THIS IS HOW YOU BUILD DREAM TEAMS ...
Team Discovery is a talent optimisation tool that will help you set the direction for any team, understand what is holding them back, and build a clear path forward to improve communication and accountability, so the team can reach their goals and become a true Dream Team.
READ MORE ABOUT
TEAM DISCOVERY

NARZĘDZIE SELLING SKILLS
ASSESSMENT

TAK OCENIAMY PRACOWNIKÓW SIECI SPRZEDAŻY...
SSAT pomaga w wymiarowaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do skutecznego, nastawionego na klienta i konsultacyjnego podejścia do sprzedaży. Uzupełnieniem analizy może być szkolenie sprzedażowe, pozwalające uzyskać znaczną poprawę wyników sprzedaży.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NARZĘDZIU SELLING
SKILLS ASSESSMENT
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.