LØSNINGER

VI TILBYR LØSNINGER SOM GIR DERE INNBLIKK.

Vi tror mer på løsninger enn på frittstående produkter. Vurderingene skal aldri stå alene, de skal være en integrert del av den generelle HR- og ledelsesstrategien. Vurderingene bør aldri drive strategien strategien bør drive valget og bruken av vurderinger.

UTFORSK DE INDIVIDUELLE VURDERINGENE

PI Job Assessment icon blue

PI JOB ASSESSMENT™

HER BEGYNNER REKRUTTERINGSPROSESSEN ...
PI Job Assessment™ er vitenskapelig fundert og fremskaffer data som gjør dere i stand til å evaluere kandidatenes atferdstrekk og kognitive evner i sammenligning med jobbkravene på en objektiv måte, slik at dere sikrer en god match.
LES MER OM
PI JOB ASSESSMENT™
PI Cognitive Assessment icon blue

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

SLIK VURDERER MAN INNLÆRINGSEVNE ...
PI Cognitive Assessment måler en persons evne til å lære og sette seg inn i nye ting. Kognitive vurderinger som PI CA er beviste prediktorer for opplæringssuksess og jobbytelse på tvers av alle jobbnivåer og bransjer.
LES MER OM
PI COGNITIVE ASSESSMENT™
PI Behavioral Assessment icon blue

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

SLIK IDENTIFISERER DU MOTIVASJONSBEHOV ...
PI Behavioral Assessment™ måler personlighet og hvordan drivkreftene og deres innbyrdes relasjon hjelper deg å forstå en persons behov og atferd. PI BA gir innblikk i behov, atferd og utviklingsmuligheter.
LES MER OM
PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI EMPLOYEE
EXPERIENCE SURVEY™

UNDERSØG OG FORBEDR MEDARBEJDERNES ENGAGEMENT...
PI Employee Experience Survey™ er en videnskabeligt valideret medarbejderundersøgelse, der analyserer og prioriterer resultaterne og giver detaljerede handlingsplaner omkring problemområder, så I kan forbedre produktiviteten.
LES MER OM
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY™

TEAMANALYSE

SÅDAN SKABER DU ÆGTE DREAM TEAMS ...
Team Discovery er et Talentoptimeringsværktøj, som hjælper dig med at bestemme retningen for ethvert team, forstå hvad der holder dem tilbage og fastlægge en klar vej fremad. Resultatet er forbedret kommunikation og klar rollefordeling, så teamet kan nå sine mål.
LÆS MERE OM
TEAMANALYSE

SELLING SKILLS
ASSESSMENT TOOL™

SLIK EVALUERER DERE SELGERNE DERES ...
SSAT hjelper deg å kvantifisere og forbedre de ferdighetene som trengs når man har en kundefokusert og rådgivende tilnærming til salg. Suppler vurderingen med salgsopplæring for å forbedre selgernes ferdigheter betydelig.
LES MER OM
SKILLS ASSESSMENT TOOL™
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.