Talent Optimization

TALENTOPTIMALISERING

FÅ DE BESTE RESULTATENE VED Å TILPASSE HR-STRATEGIEN TIL FORRETNINGSSTRATEGIEN

Talent Optimization

Vi har alle sammen opplevd hvor fantastisk det er å være en del av et godt team, selv i en kort periode. Tillit, samarbeid og god stemning! Så hvordan setter man sammen et velfungerende team? Dreier det seg om talent eller kjemi? Og hvordan utbrer man denne modellen i hele organisasjonen slik at produktiviteten stiger og medarbeiderne trives?

Humanostics er et konsulentfirma som spesialiserer seg på talentoptimalisering. I 10 år har vi hjulpet virksomheter og organisasjoner med å vurdere om ledelsen, teamene og kulturen deres stemmer overens med forretningsstrategien.

Ved hjelp av de beste verktøyene til talentoptimering hjelper vi disse organisasjonene med å ansette de rette menneskene og lede og motivere dem slik at de kan oppnå maksimale forretningsresultater så raskt som mulig. Humanostics er Certified Partner for The Predictive Index, verdens ledende talentoptimaliseringsplattform.

SE EN KORT VIDEO OM TALENTOPTIMALISERING

Talentoptimalisering er en modell med fire elementer som inngår når man skal skape overensstemmelse mellom forretningsstrategien og talentstrategien slik at man oppnår best mulig resultater.

The Predictive Index Talent Optimization text logo

For å bli en ener på talentoptimalisering må dere mestre disse fire områdene:

 1. Diagnose: Dere skal samle inn data for medarbeiderne deres, analysere disse dataene og legge planer bygget på dem.
 2. Design: Dere skal skape og utvikle HR-strategien deres.
 3. Hire: Dere skal bruke dataene og analyser som grunnlag for å rekruttere talenter og bygge opp effektive team.
 4. Inspire: Dere skal bruke dataene deres til medarbeider- og lederutvikling.
Predictive Index Diagnose icon

1. DIAGNOSE

Ta temperaturen på organisasjonen ved å samle inn og måle viktige personrelaterte data, analysere disse dataene ut fra organisasjonens rammer samt finne løsninger.

DIAGNOSE består av tre aktiviteter:

 • Mål det som har betydning. De fleste virksomheter måler KPI-er som f.eks. salg og kundetilfredshet. Bruk den samme tilnærmingen og mål viktige personrelaterte data, som atferdsmessige forskjeller, medarbeidertilfredshet og prestasjoner.
 • Analyser dataene. Med disse dataene til rådighet skal dere analysere dem i deres egen forretningskontekst. Dette gir dere innsikt i spørsmål som kanskje ikke er åpenlyse, og som gjør dere i stand til å iverksette tiltak.
 • Fastlegge forbedringstiltak. Lag en handlingsplan for hvordan dere kan håndtere de problemene dere har identifisert i analysen. Målet er å foreta viktige endringer som vil hjelpe organisasjonen til å oppnå sine ønskede forretningsresultater.
The Predictive Index Design icon

2. DESIGN

Skap en HR-strategi som er tilpasset forretningsstrategien deres. Vær oppmerksom på at HR-strategien hele tiden vil utvikle seg i takt med at organisasjonen
forandrer seg.

DESIGN består av fire aktiviteter:

 • Velg en organisasjonsstruktur. Organisasjonsstrukturen bør være veloverveid, strategisk og passe til de resultatene som dere ønsker å oppnå.
 • Evaluer lederteamet. Her vurderer dere de ledelseskvalitetene som skal til for å effektuere forretningsstrategien, og identifiserer de «hullene» som måtte finnes i det eksisterende lederteamet.
 • Forstå dynamikken i det øverste lederteamet. Et sammenhengende lederteam er et avgjørende element i talentoptimalisering. Å utvikle innsikt i personlige og kollektive styrker – både forskjeller og likheter – vil fremme produktiviteten.
 • Fastlegg kulturen. Kulturen i virksomheten må bygges opp veloverveid og bevisst i overensstemmelse med forretningsstrategien. Den spiller en avgjørende rolle for medarbeidernes tilfredshet og prestasjoner.
The Predictive Index Hire icon

3. REKRUTTERING

Benytt innsikten fra datainnsamlingen til å rekruttere talenter og bygge opp sammenhengende team.

HIRE består av fire aktiviteter:

 • Definere og kommunisere jobbkravene. Jobbkravene inneholder ikke bare noen praktiske elementer, med også den atferden og de kognitive evnene som trengs for å lykkes i jobben. Sørg for at dere setter av den nødvendige tiden fra starten av, slik at dere kan rekruttere de kandidatene som etter all sannsynlighet vil være en god match.
 • Hjelpe lederne med å ansette topptalenter. Ansettelser kan ikke overlates til tilfeldigheter eller magefølelse. Ved å lære opp og utstyre lederne med data om kandidatene i en rekrutteringsprosess, gir dere dem mulighet til å ta smarte og objektive ansettelsesbeslutninger.
 • Forutsi teamdynamikk. Sunn teamdynamikk er avgjørende når dere vil oppnå de strategiske målsetningene. Når dere bruker data til å evaluere hvordan kandidater vil passe inn i et team før dere ansetter personen, øker dere sjansene for en vellykket ansettelse.
 • Evaluere kandidatens kulturelle match. Å fastlegge og vedlikeholde virksomhetskulturen er en viktig del av talentoptimaliseringen. Når dere evaluerer kandidater til en stilling, bør dere overveie hvordan de passer med og vil virke inn på organisasjonskulturen deres.
The Predictive Index Inspire icon

4. INSPIRE

Bruk de dataene dere har samlet inn i DIAGNOSE-fasen til å iverksette viktige tiltak for å øke medarbeidertilfredsheten. Dette inkluderer planlegging av karriereveier, oppbygging og vedlikehold av en sunn virksomhetskultur og ledelse av medarbeidere og team.

INSPIRE består av fire aktiviteter:

 • Skape nye stillinger og karriereveier. Med tiden blir det nødvendig for dere å skape nye stillinger og nye karriereveier, samt å omdefinere roller for å være i overensstemmelse med forretningsstrategien. Å foregripe disse behovene gjør dere i stand til å rekruttere de rette nye talentene, og til å sikre at de nåværende talentene utvikler seg og trives.
 • Utvikle lederne. Lederkompetanse er noe av det som har størst innflytelse på medarbeidertilfredsheten. Ved å identifisere og evaluere lederevner, og ved å gi tilbakemeldinger på prestasjoner i en forretningssammenheng, kan dere fremme medarbeidertilfredshet og prestasjoner.
 • Skape velfungerende team. Alle team bør strebe etter et høyt prestasjonsnivå, slik at organisasjonen kan nå sine mål. Det øverste lederteamet er rollemodeller når det dreier seg om beslutningstaking, samarbeid og effektuering.
 • Støtte opp under kulturen. Kulturen i virksomheten kan ikke overlates til tilfeldighetene. En kultur som utvikler seg usystematisk og uten styring, kan bli giftig og tømme medarbeidernes engasjement og produktivitet.

LÆR HVORDAN PI KAN HJELPE DERE Å TILPASSE HR-STRATEGIEN TIL FORRETNINGS-STRATEGIEN

In February of 2021, The Predictive Index surveyed 515 CEOs, presidents, and SVPs from 15+ industries. The goal was to understand how companies that practice talent optimization—the discipline of aligning talent and business strategies—fared in one of the most tumultuous business years on record. As you will see, talent optimization is a differentiator. After reading this report, you will understand how talent optimization can help you achieve positive business outcomes, even amid uncertainty.

In the 2021 CEO Benchmarking Report by The Predictive Index, 160 CEOs reveal their top concerns and priorities in a post-COVID remote world. Find out what’s caused executive teams to struggle in 2020—and what they’re doing to build dream teams that get along and get the job done in the year to come. After reading this report, you’ll understand what’s stressing CEOs—and why team cohesion is a top priority.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.