VITENSKAP

VITENSKAP

PSYKOMETRI OG FORUTSIGBARHET

ENKLE FAKTA – AVANSERT VITENSKAP

Over 25 millioner mennesker verden over har fylt ut en PI-profil

Over 8000 virksomheter og organisasjoner bruker PI-verktøyene

Mer enn 350 validitetsstudier som har påvist statistisk valide korrelasjoner mellom resultatene og prestasjonskriterier som personalgjennomtrekk, salg og kundetilfredshet, er foretatt av forskningsteamet hos PI.

Vi vet at det virker, og vi kan dokumentere det.

PSYKOMETRI
Hva dreier det seg om?

I motsetning til fysiske elementer – som høyde eller vekt som kan måles direkte – er mentale evner og prosesser ikke synlige og kan derfor ikke måles direkte. Psykometri dreier seg om å utvikle verktøy som indirekte men nøyaktig kan måle folks psykologiske habitus. Psykometriske verktøy som PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™ er designet slik at vi kan måle underliggende personlighetstrekk og kognitive evner hos individer.

PI-vurderinger er utviklet i overensstemmelse med psykologiske standarder og retningslinjer, herunder dem som er fastsatt av the American Psychological Association (APA), the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) og the International Test Commission (ITC). Disse retningslinjene utgjør en mal for hvordan man bygger opp tester, og hvordan man bruker dem på riktig måte. The Predictive Index leverer vurderinger som er veldokumenterte, valide og pålitelige, og som kan hjelpe kundene med å overholde EEOC-retningslinjer, personvernforordningen osv.

PI Behavioral AssessmentTM er dessuten sertifisert av DNV-GL (Norska Veritas) i henhold til de dyptgående standardene som er definert av European Federation of Psychologists Associations (EFPA) testgjennomgangsmodell.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

HISTORIE

PI BA ble utviklet og introdusert av Arnold S. Daniels i 1955 og har siden vunnet stort innpass på markedet.
PI BA er en teoribasert selv-utfylt måling av normal (ikke-klinisk) personlighet hos voksne. Den er omfattende og utelukkende designet og validert til bruk i arbeidsmessig sammenheng.

PI-verktøyene blir løpende revidert, justert og oppdatert, senest i 1958, 1963, 1988, 1992 og 2016.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

METODIKK

PI BA er ikke på tid (den tar ca. 6 minutter å fylle ut) og er en free-choice-analyse.
Deltakerne blir presentert for to sider som hver inneholder et spørsmål etterfulgt av de samme 86 adjektivene. På side 1 bes man om å velge de ordene som beskriver hvordan de tror at andre forventer at man skal oppføre seg (selvkonsept), og på side 2 bes man om å velge de ordene som man virkelig føler beskriver en selv (selv).
Svarene telles sammen for å oppnå scorer for den relevante faktoren for å produsere selv-, selvkonsept- og syntesemønstre som vises grafisk.

Previous slide
Next slide
PI INNLÆRINGSEVNE
(PI CA)

HISTORIE

PI Cognitive Assessment ble utviklet i 2010 av CEB Valtera for Predictive Systems Pte. Ltd. og ble lagt til i Predictive Index-porteføljen i 2015.

PI CA er en kognitiv test som måler et individs generelle kognitive evner og fungerer primært som et verktøy i rekrutterings- og talentforvaltningsprosesser.

Verktøyet blir løpende revidert, justert og oppdatert.

PI INNLÆRINGSEVNE
(PI CA)

METODIKK

PI CA er en hastighetstest (12 minutter) som består av 50 flervalgsspørsmål i tre kategorier (verbal, numerisk og abstrakt) og ni underkategorier. Summen av scorene i de tre kategoriene representerer PI Cognitive Assessment Scaled Score, som er en måling av g (den generelle kognitive evnen).

PI CA benytter et «Linear-on-the-Fly testing» (LOFT) design, som anses for å være et dynamisk vurderingsdesign. LOFT er et databasert format hvor elementene velges tilfeldig ut fra forhåndsbestemte kategorier hver gang en test sendes ut, noe som resulterer i en unik kombinasjon av spørsmål.

Previous slide
Next slide
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

HISTORY

PI XP is a survey that measures engagement mapped to the four forces of disengagement; job, manager, people and organisation.

Commercialised in 2020.
PI XP is built on an algorithm identifying the items with the highest impact on engagement within the organisation.

PI XP is designed to measure 1) overall engagement, 2) the employees’ perceptions of their day-to-day job, 3) the perceptions of their direct manager, 4) the perceptions of the people they work with daily, and 5) the perceptions of their overall work experiences at the organisation.

PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

METHODOLOGY

PI XP is an untimed 50 item questionnaire that takes about 20 minutes to complete.

The assessment is completed by the existing workforce rating (Likert scale rating) the extend to which they agree on the presented item.

The results reveal % favorable (agree and strongly agree) compared to an organisational benchmark and to an external benchmark.

Based on the responses the managers are provided reports highlighting 3 strengths and 5 blind spots. The selected blind spots are the ones with the highest impact on engagement and include suggestions for actions to improve supported by PI reports.

Previous slide
Next slide
TEAM DISCOVERY

HISTORY

Team Discovery was developed by The Predictive Index and was launched in 2019.

Team Discovery is a tool containing two parts 1) explore individual strengths and potential blind spots on an individual level and at a team level (Team Type) to increase awareness and appreciation of diversity to ultimately build effective, cooperative, and high performing teams 2) define the strategic priorities to identify the areas where the team members need to emphasize current behaviour or stretch to execute the identified strategy.

Team Discovery is based upon Cameron & Quinn’s interpretation of the Competing Values Framework a well-known framework for understanding organisational culture.

TEAM DISCOVERY

METHODOLOGY

Team Discovery builds on the PI profiles of the individual team members. Based upon the overall behavioural emphasis of the team members a Team Type is determined.

Behind the Team Type identification algorithm lies an extensive literature review and test development process to ensure that the objectives were sound, representative of their theorised quadrants, empirically related to the four primary factors of the PI Behavioral Assessment, and valid in defining strategic direction.

The behavioural patterns of each team member are considered in aggregate, with the Team Type determined by the overall emphasis. The strategic emphasis is defined through a subset of the 20 team objectives in PI software.

Previous slide
Next slide

BE OM MER INFORMASJON OM VITENSKAP

BE OM MATERIALE.

*Ved å sende inn denne forespørselen godtar du å motta materiale fra Humanostics.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.