VIDENSKAB

VIDENSKAB

PSYKOMETRI OG FORUDSIGELIGHED

FÅ ORD - MANGE STUDIER

Over 25 millioner mennesker verden over har udfyldt en PI-profil

Over 8000 virksomheder og organisationer bruger PI-værktøjerne

Flere end 350 validitetsstudier, der har påvist statistisk valide korrelationer mellem resultaterne og performance-kriterier såsom personaleomsætning, salg, kundetilfredshed er foretaget af forskningsteamet hos PI

Vi ved, at det virker, og vi kan dokumentere det

PSYKOMETRI
Hvad drejer det sig om?

Modsat fysiske elementer – såsom højde eller vægt som kan måles direkte, er mentale evner og processer ikke synlige og kan derfor ikke måles direkte. Psykometri drejer sig om at udvikle værktøjer, der indirekte, men nøjagtigt kan måle folks psykologiske habitus. Psykometriske værktøjer som PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™ er designet til, at vi kan måle de underliggende personlighedstræk og kognitive evner hos individer.

PI-assessments er udviklet i overensstemmelse med psykologiske standarder og retningslinjer, inklusive dem der er udstukket af the American Psychological Association (APA), the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), og the International Test Commission (ITC). Disse retningslinjer udgør en skabelon for, hvordan man opbygger tests, og hvordan man korrekt anvender dem. The Predictive Index leverer assessments, der er veldokumenterede, valide og pålidelige, og som kan hjælpe kunderne med overholde EEOC-retningslinjer, GDPR o.l.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

HISTORIE

PI BA blev udviklet og lanceret af Arnold S. Daniels i 1955 og har siden vundet stort indpas på markedet.

PI er en teoribaseret selv-udfyldt måling af normal (ikke-klinisk) personlighed hos voksne. Den er omfattende og udelukkende designet og valideret til brug i arbejdsmæssig sammenhæng.

PI-værktøjerne bliver løbende revideret, justeret og opdateret, senest i 1958, 1963, 1988, 1992 og 2016.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

METODOLOGI

PI BA er ikke på tid - den tager ca. 6 minutter at udfylde - og er en free-choice-analyse.

Man præsenteres for to sider, der hver indeholder et spørgsmål efterfuldt af de samme 86 adjektiver. På side 1 bedes man om at vælge de ord, der beskriver den andre forventer de opfører sig på (self-concept), og på side 2 bedes man om at vælge de ord, som man føler virkelig beskriver en (self).

Svarene sammentælles for at opnå scorer for den relevante faktor og danne self-, self-concept- og syntese-mønstrene, som afbildes grafisk.

Previous slide
Next slide
PI COGNITIVE ASSESSMENT
(PI CA)

HISTORIE

The PI Cognitive Assessment blev udviklet i 2010 af CEB Valtera for Predictive Systems Pte. Ltd. og blev føjet til The Predictive Index-porteføljen i 2015.

PI CA er en kognitiv test, som måler et individs generelle kognitive evner og primært fungerer som et værktøj til brug i rekrutterings- og talent management-processer.

Værktøjet bliver løbende revideret, justeret og opdateret.

PI COGNITIVE ASSESSMENT
(PI CA)

METODOLOGI

PI CA er en speed test (12 minutter), som består af 50 multiple-choice-spørgsmål i tre kategorier (verbal, numerisk og abstrakt) og ni underkategorier. Summen af scorerne i de tre kategorier repræsenterer PI Cognitive Assessment Scaled Score, som er en måling af (den generelle kognitive evne).

PI CA anvender et "Linear-on-the-Fly testing" (LOFT) design, som anses for at være et dynamisk assessment-design. LOFT er et computer-baseret format, hvor elementerne udvælges tilfældigt ud fra forudbestemte kategorierer, hver gang en test sendes ud, hvilket resulterer i en unik kombination af spørgsmål.

Previous slide
Next slide
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

: HISTORIE

PI XP er en undersøgelse, der måler tilfredshed i forhold til de fire demotiverende elementer: Job, leder, medarbejdere og organisation.

Laanceret i 2020.

PI XP bygger på en algoritme, som identificerer de faktorer, der har størst indflydelse på tilfredsheden i organisationen.

PI XP er designet til at måle 1) den overordnede tilfredshed, 2) medarbejdernes opfattelse af de daglige opgaver, 3) lederens opfattelse, 4) opfattelsen af dem, de arbejder sammen med til daglig, samt 5) medarbejdernes overordnede oplevelse af organisationen.

PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

METODOLOGI

PI XP består af 50 spørgsmål og tager cirka 20 minutter at udfylde.

Undersøgelsen udfyldes af de eksisterende medarbejdere, der på en Likert-skala angiver, i hvor høj grad de er enige i udsagnet.

Resultaterne vises for hver afdeling i form af den procentdel, der har svaret positivt (enig og meget enig) sammenligned med virksomhedens samlede resultat og et eksternt benchmark.

Baseret på deltagernes svar får alle ledere en rapport med tre stærke sider og fem "blinde vinkler", dvs. udviklingsområder. Disse vælges ud fra, hvor stor effekt de har på medarbejderengagement, og rapporten giver desuden forslag til handleplaner og anvendelse af PI-værktøjer til at forbedre resultaterne.

Previous slide
Next slide
TEAM DISCOVERY

BAGGRUND

Team Discovery blev udviklet og lanceret af the Predictive Index i 2019.

Team Discovery er et værktøj, der består af to dele: 1) afdæk individuelle styrker og potentielle blinde vinkler på individ- og team-niveau (teamtype), så I ikke blot bliver bevidste om jeres forskelligheder, men også lærer at værdsætte dem og i sidste ende kan opbygge effektive, samarbejdende og high-performing teams, 2) definer de strategiske målsætninger for at sætte fokus på områder, hvor teammedlemmerne skal vægte deres nuværende adfærd eller strække sig for at eksekvere strategien.

Team Discovery er baseret på Cameron & Quinns fortolkning af the Competing Values Framework, som er en velkendt model til at forstå en organisations kultur.

TEAM DISCOVERY

METODE

Team Discovery tager udgangspunkt i de enkelte teammedlemmers PI-profiler. Teamtypen defineres ud fra den overordnede vægtning af teammedlemmerne.

Bag den algoritme, der bestemmer teamtypen, ligger et stort stykke forskningsarbejde og en gennemprøvet udviklingsproces, der sikrede, at målsætningerne var velfunderede, repræsenterede den kvadrant, de teoretisk var forbundet til, empirisk relaterede til de fire primære faktorer og på et validt grundlag definerede en strategisk retning.

Hvert teammedlems profiler tages overordnet i betragtning, og teamtypen defineres af den samlede vægtning. Den strategiske vægtning defineres ud fra et sæt af 20 målsætninger i PI-systemet.

Previous slide
Next slide

REKVIRER YDERLIGERE OPLYSNINGER

Rekvirer yderligere materiale her.

*Ved at indsende din anmodning indvilger du i at modtage materiale fra Humanostics

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.