KURSER

KURSER

Vi tilbyder en række forskellige kurser designet til jeres behov

PREDICTIVE INDEX-CERTIFICERING

BLIV PI-EKSPERT ...
Dette intensive todageskursus gør jeres interne eksperter i stand til at bruge PI-metodologien i hele organisationen, så I sikrer bedre rekruttering, engagement, teamsamarbejde og produktivitet.
LÆS MERE OM
PI-CERTIFICERINGEN

SKAB MOTIVATION HOS MEDARBEJDERNE

OPBYG DINE KOMPETENCER SOM LEDER, OG GØR EN FORSKEL
Et endagskursus, som hjælper lederne med at lede medarbejderne og skabe velfungerende teams. Lederne opbygger kompetencer via øget selvindsigt, udvikling af værdifulde relationer og opbygning af positiv teamdynamik.
LÆS MERE OM
'SKAB MOTIVATION HOS MEDARBEJDERNE'

SKAB DATADREVET INDSIGT

FÅ MERE SELVERKENDELSE, OG OPBYG ET FÆLLES SPROG
Dette intensive halvdagskursus giver deltagerne en introduktion til vigtige aspekter af PI og giver indblik i og grundlæggende viden om de adfærdsmønstre og behov, som påvirker den måde, vi opfører os på arbejdet.
LÆS MERE OM
"SKAB DATADREVET INDSIGT"

DESIGN TEAMS - ADVANCED

BRUG PI-VÆRKTØJERNE TIL AT ARBEJDE MED TEAMS ...
På dette 1-dags kursus kan PI-certificerede lære at belyse et teams forskelligheder, samarbejdsstil, kommunikationspræferencer og meget mere, alt sammen set i lyset af teamets strategiske målsætninger.
LÆS MERE OM "DESIGN TEAMS"

HIRE - ADVANCED

BRUG PI-VÆRKTØJERNE TIL AT ARBEJDE MED REKRUTTERING ...
På dette 1-dags kursus for PI-certificerede stiller vi skarpt på, hvordan PI understøtter en optimal rekrutteringsproces og på værktøjets egenskaber i forhold til at få maksimalt udbytte af dialogen med kandidaten.
LÆS MERE OM "HIRE - ADVANCED"

INSPIRE - ADVANCED

BRUG PI-VÆRKTØJERNE TIL UDVIKLING AF MEDARBEJDERE OG LEDERE...
På dette 1-dags kursus for PI-certificerede stiller vi skarpt på værktøjets egenskaber i forhold til motivation, selvindsigt, samarbejdsegenskaber, kommunikationspræferencer og meget mere, der alt sammen er relevant i forhold til udvikling.
LÆS MERE OM "INSPIRE - ADVANCED"

TILFREDSHEDS-UNDERSØGELSEN: FRA INDSIGT TIL HANDLING

SKAB POSITIV FORANDRING PÅ ALLE NIVEAUER ...
På dette halvdagskursus lærer lederne at fortolke resultaterne af tilfredsundersøgelsen, kommunikere effektivt, samt lægge datadrevne handlingsplaner i samarbejde med deres medarbejdere.
LÆS MERE OM
"TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN: FRA INDSIGT TIL HANDLING"

CUSTOMER-FOCUSED SELLING

BRING JERES SALGSSTYRKE OP PÅ ET HØJERE NIVEAU ...
Dette en- eller todageskursus giver jeres salgsstyrke værktøjer til bedre at forstå sig selv og deres kunder. Kurset kombinerer en salgskompetenceevaluering (SSAT) med målrettet læring, der gør deltagerne i stand til at forbedre deres performance.
LÆS MERE OM
'CUSTOMER-FOCUSED SELLING'

SE ÅBNE KURSER

FIND DATOER FOR ALLE VORES ÅBNE KURSER, OG MELD DIG TIL

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.