PI Behavioral Assessment icon white

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

SÅDAN IDENTIFICERER DU MOTIVATONSBEHOV

PI Behavioral Assessment icon blue
The Predictive Index Motivational Drives, needs and behaviours
The Predictive Index Motivational Drives, needs and behaviours
Uden brug af personprofiler er der en risiko for, at man udelukkende betragter den synlige adfærd uden at forstå, hvad der driver en person, og hvilke behov personen har. PI Behavioral Assessment™ er et videnskabeligt funderet system, der måler personlighed via fire drivkræfter. Disse drivkræfter og deres indbyrdes relation udgør en persons adfærdsprofil og hjælper med at forstå de bagvedliggende behov og den adfærd, der udspringer heraf. PI BA giver indsigt i behov, adfærd og udviklingsmuligheder.
The Predictive Index PI Behavioral Assessment four factors

ENKELT OG VIDENSKABELIGT VALIDERET

PI BA er både enkel, nem at lære og let at anvende, men samtidig videnskabeligt funderet og valideret. PI BA findes på mere end 60 sprog, hvilket sikrer at kandidater og medarbejdere selv i store multinationale selskaber kan udfylde assessments to deres eget sprog.

Med data fra flere end 350 videnskabelige studier samt overholdelse af den amerikanske kommission for lige rettigheders standarder (EEOC) kan PI BA tilføje videnskabeligt valideret objektivitet til din subjektive vurdering.

ANVENDELSE AF PI BA

PI BA er mere end et rekrutteringsværktøj, der kan hjælpe jer med at identificere kandidater, som vil blomstre i en given rolle. PI BA kan bruges under hele medarbejderens ansættelsesforløb. PI BA kan hjælper jer på en række områder som f.eks.:

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

Læs brochure, hvis du vil vide mere om, hvordan man bruger PI BA

INDIVIDER

PI BA kan bruges under hele en persons ansættelsesforløb

HIRE

PI BA bruges på ansøgere for at give det indblik, der gør jer i stand til at forudsige behov og adfærd, og som kan hjælpe til at sikre, at der er match mellem en person og en rolle. At vide, hvad der falder en person naturligt, er en god hjælp til at vælge kandidater, der vil være motiveret af de opgaver og muligheder, der ligger i jobbet. Dette øger også chancen for, at de får succes i jobbet. Brugen af PI Job Assessment™ støtter processen med at skabe match mellem job og stilling og hjælper jer med at øge produktivitet og engagement.

ONBOARDING

Man kan generere individuelle rapporter som kan hjælpe jer og den nye medarbejder i onboarding-processen. Medarbejdere har forskellige præferencer for, hvad der giver dem energi og også, hvordan de tilgår en ny opgave eller situation. Ved at bruge PI BA får I et indblik i den nye medarbejders behov og drivkræfter, og det kan guide jer til en effektiv ondboarding for den pågældende. Indblik i, hvad jobbet kræver (PI JA) indikerer, hvad I skal være særligt opmærksomme på, og hvor medarbejderen skal støttes i processen.

INSPIRE

PI BA kan også bruges på eksisterende medarbejdere til at få indblik i behov og adfærd.

PI BA kan hjælpe jer til at forstå, om medarbejdernes behov dækkes, hvordan de kan coaches og udvikles med større engagement til følge.

Arbejdet med eksisterende medarbejdere understøttes af en bred vifte af rapporter.

TEAMS

PI BA hjælper jer med at sammensætte og udvikle effektive teams

PI BA giver jer indblik i behov, adfærd, motivation, styrker og udviklingsområder; indblik, som I kan handle ud fra. Dette objektive indblik fremmer empati, kommunikation og samarbejde og kan føre til produktivitet og effektivitet i jeres teams.

Vores bud på, hvad effektive teams er, og hvordan I bruger PI BA i processen, er:

  • Et effektivt team har tilstrækkelig adfærdsmæssig diversitet, så man skaber fleksibilitet og undgår ensretning
  • Diversitet skal håndteres, så man sikrer, at teamet hænger sammen
  • Den optimale teamdynamik kræver forståelse og anerkendelse af de forskellige adfærd, der repræsenteret i teamet

PI kan bruges til at skabe transparens og forståelse af teamets diversitet:

  • Når man sammensætter teams
  • Når man udvælger nye teammedlemmer
  • Når man optimerer eksisterende teams

LEDERE

PI BA giver lederne indblik

At sørge for, at medarbejderne er motiverede og engagerede, kræver mere end et godt match mellem person og job. PI BA hjælper lederne med at forstå, hvilke behov deres medarbejdere har, hvordan de supplerer hinanden og hvordan de kan coache og få det bedste ud af deres medarbejdere på en effektiv måde.

Der kan genereres en række rapporter, der kan understøtte lederne i deres arbejde, men hvad der måske er endnu vigtigere, så kan PI BA hjælpe med at udvikle lederne selv.

Blandt de tilgængelige rapporter er Lederudviklingsrapport, Ledelsestrategi og Coaching-guide. Alle er designet til at øge ledernes selverkendelse og hjælpe dem til at blive bedre ledere. Vi tilbyder ledelsestræning for at udvikle et fælles sprog om personprofiler, drivkræfter, behov og adfærd i jeres organisation.

PRØV PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PRØV PI BA, HVIS DU VIL VIDE MERE OM DRIVKRÆFTER.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.