PI JOB ASSESSMENT™

PI Job Assessment icon white
PI JOB ASSESSMENT™

HER BEGYNDER REKRUTTERINGSPROCESSEN

PI Job Assessment icon blue

Enhver rekrutteringsproces bør begynde med, at man udformer en jobprofil ved hjælp af PI Job Assessment™ (PI JA). Via et online spørgeskema giver bidragydere input til jobbet med henblik på at opnå konsensus om, hvad jobbet kræver.

PI JA bruges til at identificere kravene i jobbet og anvendes både til intern og ekstern rekruttering. PI JA kortlægger to aspekter af den pågældende rolle:

  • De adfærdsmæssige krav til rollen og
  • Kompleksiteten i rollen

Disse to elementer afdækkes af hhv. PI Behavioral Assessment™ and PI Cognitive Assessment™.

The Predictive Index PI Job Assessment job target

Det er nemt at administrere og tilrette jobprofilen, og man guides igennem processen i systemet.

Det er vigtigt at sikre, at man har defineret den profil, som vil trives i rollen og være motiveret af opgaverne, og at man realistisk har vurderet kompleksiteten i rollen, så man finder en person, der vil blive tilstrækkeligt stimuleret og ikke brænde ud af de kognitive krav i rollen.

MATCHSCORE

PI Job Assessment™ er videnskabeligt funderet og tilvejebringer data, der gør en i stand til objektivt at evaluere kandidaternes adfærdstræk og kognitive evner i sammenligning med jobkravene, så man sikrer et godt match.

Predictive Index Job Assessment Match Scoring
Predictive Index Job Assessment Interview Guide

Når du har valgt de personer, du vil interviewe, kan du generere en Interview-guide for hver af kandidaterne til den pågældende stilling.

Interview-guiden hjælper interviewere ved at foreslå spørgsmål ud fra en sammenligning af kandidatens adfærdsmønster og jobmålet for en bestemt stilling.

Disse spørgsmål er udviklet til at bekræfte en kandidats adfærdsmæssige match med et jobmål og/eller udforske områder med forskel mellem kandidatens adfærdsmønster og jobmålet.

PROCESSEN

PI JOB ASSESSMENT™

Se brochure, hvis du vil vide mere om PI JA

PRØV PI JOB ASSESSMENT™

GØR DIN JOBANALYSE MERE AVANCERET. BED OM EN JOBPROFIL FOR ET JOB, DU ER VED AT REKRUTTERE TIL.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.