BLOG

UPDATES FROM THE WORLD OF HUMANOSTICS

VEJEN TIL EN GOD ONBOARDING-PROCES

JUNI 2021 I #onboarding

Af Pernille Flensted-Jensen, Senior Consultant hos Humanostics

Det lykkedes! Efter at have brugt både tid og penge i form af annoncer, samtaler, assessment-feedback og meget andet har du endelig fundet den helt rigtige kandidat til et job! Jeres nye medarbejder passer rigtig godt til rollen og har færdighederne, erfaringen, drivkræfterne og indlæringsevnen til at kaste sig ud i rollen, og I kan fortsætte med jeres egne opgaver. Men hov! Din opgave som leder er ikke slut endnu.

Din første prioritet er at sørge for, at den nye medarbejder kommer godt fra start. Der er ikke meget tid til at vise, at du forstår den nye medarbejder og er oprigtigt interesseret i vedkommende. Ifølge the Aberdeen Group har virksomheder med et struktureret onboarding-program større chance for at få de nye medarbejdere til at falde til – de bliver hurtigere produktive, og de er generelt mere engagerede.

Så hvad kan I gøre?

Først må I erkende, at det måske ikke er alle ledere, der har erfaring med at onboarde nye medarbejdere. De har brug for tips og sparring – og det skal helst være nemt og lige at gå til.

Det er en god ide at udvikle en checkliste, som lederen kan bruge. HR har typisk en liste over ting, der skal falde sørges for (comp. & ben. etc.), og på samme måde bør lederen have en liste, som fx kunne inkludere, hvem medarbejderen skal lære at kende, hvilke mål der i første omgang skal sættes osv.

Endvidere bør lederen stilles til ansvar for onboardingens succes (eller mangel på samme). Lederen bør måles på, hvor god han/hun er til at onboarde, om han/hun har taget det ekstra skridt, der skulle til osv.

Hvordan ved vi, hvad der kunne være en god proces for den enkelte? Her kommer PI assessments jer til hjælp! Når I kender den nye medarbejders assessment-resultater, får I meget vigtigt input til, hvor meget information det er sandsynligt, at de kan kapere, og hvor meget oplæring der skal til, og også hvordan de foretrækker at arbejde. En ekstrovert person vil fx højst sandsynligt foretrække sidemandsoplæring frem for at læse sig til ting på egen hånd. Omvendt vil andre måske blive overvældede af at møde alt for mange på én gang. Hvis en person føler sig mødt på egne præmisser, er der større chance for, at de også vil føle sig engagerede!

Vi har alle hørt, at man typisk søger en stilling, fordi man er interesseret i firmaet, men det er lederen, man forlader. Så medmindre I sikrer, at den nye medarbejder onboardes på en god måde, kan det være at stillingen snart står tom igen!

Kontakt os for at høre mere om, hvordan I skaber en god onboarding-proces.

PI Used Here
ONBOARDING

PI COGNITIVE ASSESSMENT EFPA-CERTIFICERET

SEPTEMBER 2020 I #certificering

Humanostics er stolte af at annoncere, at PI Cognitive Assessment (PI CA) er blevet EFPA-certificeret, lige som PI Behavioral Assessment blev det tilbage i 2018. PI CA blev tildelt et konformitetscertifikat under European Federation of Psychologists ‘Associations’ (EFPA) Test Review Model i en gennemgang foretaget af det norske firma DNV-GL.

Denne certificering er en vigtig udmærkelse, som afspejler PI Cognitive Assessments kvalitet, validitet, reliabilitet og fairness. Stor tak til forskningsteamet hos Predictive Index LLC., som har brugt omkring 1.000 timer i løbet af mange måneder på at foretage de analyser og fremstille den dokumentation, der krævedes for at opnå denne certificering.

Læs pressemeddelelsen fra The Predictive Index HER.

Klik HER hvis du vil vide mere om PI Cognitive Assessment, eller kontakt os.

HVAD ER BEDST - ÆBLER, PÆRER ELLER APPELSINER?

AUGUST 2020 I #jobassessment

Af Pernille Flensted-Jensen, Senior Consultant hos Humanostics

Har I været en situation, hvor der var stor uenighed om kandidaterne til en stilling? Eller har I været ude for, at I har ansat en person, som efter kort tid forlod jobbet igen? Måske skyldes det, at I i virkeligheden ikke var enige om, hvad jobbet indebar.

PI Job Assessment (PI JA) er en meget vigtig del af jobanalysen. JA’en hjælper med at definere den adfærd og den indlæringsevne, som er nødvendige for at få succes i stillingen, og den kan supplere de øvrige ansættelseskriterier. Inden I begynder at tale med kandidater, bør I spørge jer selv:

 • Hvad indebærer jobbet egentlig?
 • Hvilke færdigheder kræver det?
 • Hvilken type person vil brillere i sådan et job?
 • Hvordan passer den adfærd med organisationens mål og kultur?
 • Hvor komplekst er jobbet?

Målet er at være så objektiv som muligt i rekrutteringsprocessen. Mavefornemmelse kan være en god ting, men hvis man læner sig for meget op ad den, risikerer man at blive for subjektiv i sin tilgang.

Vi anbefaler, at enhver rekrutteringsproces begynder med en JA, og desuden, at I får input fra mere end én person. Ud over ansættende leder kan der være andre interessenter, som det er relevant at inddrage, for eksempel den, der tidligere havde jobbet, en der har et lignende job, en fra HR osv.

Det tager kun omkring 10 minutter at give input, og når resultaterne er inde, gennemser I resultaterne, og laver en liste over, hvad alle er enige om. Er der fx nogle typer adfærd, som alle mener, at jobbet kræver? Lav også en liste over de ting, som stakeholderne ikke har samme opfattelse af. På baggrund af disse uenigheder faciliterer I en diskussion, der har til formål at skabe enighed blandt stakeholderne.

Dette trin er meget væsentligt. Når der er forskelle i JA’en, er det fordi forskellige mennesker har forskellige ideer om, hvad jobbet kræver. Ved at høre hver persons meninger får du så mange oplysninger som muligt om, hvad der kræves for at udføre jobbet. Når der er skabt enighed, laver I den endelige jobprofil og kan generere en rapport, som beskriver jobbet. Næste skridt er at formulere et joboplag, der tiltrækker de kandidater, I gerne vil have, og her kan det være en god ide at anvende de ord og vendinger, som står i jobrapporten. Hvis I fx skal ansætte en lønassistent, skal I nok snarere lede efter en analytisk, metodisk og meget struktureret person end den ’udadvendte, fleksible teamplayer’, som beskrives i mange jobopslag.

Med andre ord: Lær jobbet at kende, før I lærer kandidaterne at kende. Det er opskriften på en succesfuld rekrutteringsproces!

Klik HER, hvis du vil vide mere om PI Job Assessment, eller kontakt os.

ER PI-PROFILEN VALID?

JUNI 2020 I #validitet

Af Pernille Flensted-Jensen, Senior Consultant hos Humanostics

Vi bliver ofte spurgt, om PI-profilen er valid. Det spørgsmål kan forstås på to måder. I forskningen refererer validitet til, om værktøjer nu også måler det, som vi siger, at de måler. Men ofte refererer spørgsmålet snarere til, om PI ’rammer plet’, dvs. om folk kan genkende sig selv i den.

Lad os tage validiteten først:

Mange studier har vist, at PI lever op til kravene om at være både validt (dvs. måle det, som vi siger, det måler) og reliable (dvs. at den måler på stabile faktorer). Fx blev PI-profilen certifieret af DNV GL i 2018,

hvilket betyder, at profilen lever op til de strenge krav, der sættes af psykologiske eksperter i den europæiske psykologforening EFPA. PI BA er med andre ord videnskabeligt valideret til brug i erhvervssammenhæng i praktisk taget alle slags jobs og brancher.

Derudover har PI’s eget forskningsteam foretaget over 350 validitetsstudier, der dokumenterer en sammenhæng mellem profilfaktorer og performance inden for vigtige parametre såsom salg, kundetilfredshed og tid i jobbet.

Men kan folk nu også genkende sig selv i den? At dømme ud fra de reaktioner, vi får, er svaret overvejende ja. Den måske mest hyppige kommentar, vi får, er ”Den er bare spot on!”.

“The most accurate behavioral assessment I have used” – Wendy W., Human Resources Director

Også dette har PI undersøgt. Mellem maj 2018 og august 2019 blev der indsamlet feedback fra folk, der har modtaget en PI BA-rapport. Det er den rapport, der baseret på testtagerens self-mønster beskriver personens typiske adfærd. I den mail, hvori rapporten sendes, er der en link til en undersøgelse, hvor folk får mulighed for at tilkendegive, i hvor høj grad de fandt rapporten præcis.

Af de 3535, der svarede på egne vegne, fremgik det, at 86 % svarede 4 eller 5 ud af 5, og det betyder, at langt størstedelen kunne genkende sig selv i rapporten.

Svarene er også blevet matchet op med deltagernes referenceprofil. De mest hyppigt forekommende referenceprofiler blandt deltagerne var Holdspilleren og Stabilisatoren (begge udgjorde 9 % af besvarelserne), mens kun 3 % var Analytikere.

De referenceprofiler, som blev scoret som mest præcise, var Anføreren og Forhandleren (hhv. 4,6 og 4,53 på skalaen), og den mindst præcise var Individualist (3,86). Bemærk, at der dog stadig var mange Individualister, der syntes, at beskrivelsen korrekt reflekterede dem!

Konklusionen er, at med udgangspunkt i videnskabelige studier og i den feedback, testtagerne selv har givet, kan vi sige, at PI-profilen i meget høj grad er både valid og præcis. Næste skridt er at analysere, om formuleringerne i nogle af rapporterne, fx for Individualisten, kan optimeres, så vi sikrer, at det ikke er enkelte ord og vendinger, som deltagerne reagerer negativt på og derfor ikke føler, at de kan genkende sig selv.

Hvis du ønsker at vide mere, så kontakt os eller klik HER.

“The most accurate behavioral assessment I have used”

Wendy W., Human Resources Director

SURVIVING AN ECONOMIC DOWNTURN WITH TALENT OPTIMIZATION

APRIL 2020 I #economicdownturn

Leading through uncertain times requires agility, empathy, and transparent communication. With COVID-19 and the resulting economic downturn, major uncertainty lurks in the dark clouds rolling in overhead.

Humanostics are here to help you take care of your employees and build a lasting company. This free guide to Surviving an Economic Downturn with Talent Optimization will help you adapt to changing circumstances. Please reach out to us if you would like to know more about how Humanostics, PI and Talent Optimization can help you weather the storm while taking care of your people as well as your business. Download the free guide and contact us  if you wish to learn more.

SPONSORSHIP OF HOLGER RUNE

JANUARY 2020 I #sponsorship

Humanostics are the proud sponsor of young Danish tennis talent, Holger Rune, who in October 2019 became the ITF junior World number one at just 16 after winning the ITF Junior Finals. This followed an impressive season that included taking home the trophy as the winner of the 2019 Roland Garros French Open Juniors Grand Slam Tournament in June.

On December 23rd, 2019, the Humanostics team had the pleasure of meeting Holger Rune again on a tennis court in Denmark to have some fun and get some lessons from this young prodigy. Read more about Holger Rune HERE.

HUMANOSTICS WINS TWO AWARDS

SEPTEMBER 2019 I #awards

Earlier in 2019, the leading Danish business newspaper, Dagbladet Børsen, awarded Humanostics the Gazelle 2018 award, and today we have received the Succesvirksomhed 2019 award from the bank Spar Nord and the advisory and accounting firm BDO! Both awards are given to companies that have demonstrated continous high financial growth.

We are extremely proud to have received this recognition and look forward to continouing our growth journey in the years to come. Thank you to our valued clients around the world for the loyalty and support that have made this possible!

Read more about the two awards and the criteria for winning at http://gazelle.borsen.dk/ and https://succesvirksomhed.dk/ (in Danish only)

ARTICLE: THE IDEAL MARITIME LEADER IS AN ILLUSION

JUNE 2019 I #leadership

Behavior is key to understanding leadership.

In this ShippingWatch article, four potential maritime executives had their personal and professional profile drafted by Humanostics and share their reactions.

Many of us have assumptions about the kind of personality that works—or don’t work—when it comes to leadership. The truth is that everyone possesses leadership skills, and where you fit in depends on behavioural factors, the company you are going to work for and the position you are offered.

Read the article in English by clicking the image to the right, or read the article in Danish by clicking HERE.

NEW 1-DAY COURSES – OPTIMISE YOUR RECRUITMENT PROCESS

MAY 2019 I #courses

Leverage the PI assessment tools for recruitment

Humanostics is now even better positioned to help clients make use the many opportunities their PI license gives them access to. In addition to our Becoming a PI Practitioner certification courses, we now offer two new 1-day courses on how you can leverage the PI assessment suite to optimise your recruitment process:

RECRUITMENT 1: PROCESS AND ONBOARDING focuses on the important steps of a successful recruitment process and how to leverage the full potential of the PI assessment suite before, during and after hiring interviews. Learn how the tool supports an optimal hiring process, and on how you can use PI for onboarding to establish good working relationships between the new hire, their manager, colleagues and clients from the beginning.

RECRUITMENT 2: INTERVIEWS focuses on how to identify and uncover your candidates’ characteristics and qualities, ensure a good job match using the PI assessment tools, and understand the do’s and don’t’s when it comes to structuring interview questions and phases. There are many facets to interviewing candidates and we will go through them all in this course.

Humanostics 1-day recruitment courses

LEARN TO LEVERAGE PI FOR DEVELOPMENT AND COLLABORATION

APRIL 2019 I #training

Applying the PI Assessment Tools

Humanostics is now even better positioned to help clients make use the many opportunities their PI license gives them access to. In addition to our Becoming a PI Practitioner certification courses, we now offer two new courses on how PI can add value to your organisation’s development efforts:

EMPLOYEE AND MANAGER DEVELOPMENT focuses on how to use PI as a platform for working with development in a strutured manner by clarifying motivation, self-awareness, communication style and much more.

TEAMS AND COLLABORATION focuses on how to use PI to clarify individual differences within teams such as working style, communication preferences, which are all relevant focus areas when you want to go from a group of people to a top team.

Humanostics 1-day courses Teams, collaboration and development

APPLYING PI THROUGHOUT THE EMPLOYEE LIFE CYCLE

MARCH 2019 I #inspire

Behavioural understanding shouldn’t stop when your employees join your team

As your employees learn about themselves and each other, they can work productively and cooperatively. PI makes it easy to access custom-tailored reports to help managers, teams, and individuals work better together.

When all your employees are assessed, they can start to speak in a shared language. Conversations become easier, conflict can be avoided, and decisions can be made faster.

Use the INSPIRE section in PI Software to:

 • Understand a person
 • Guide people to work better together
 • Increase manager self-awareness
 • Mentor a person’s development
 • Optimise team performance
 • Understand group dynamics
 • Make informed people decisions
 • And much more!

INSPIRE YOUR EMPLOYEES

FEBRUARY 2019 I #inspire

Applying the PI Assessment Tools

The PI assessments are much more than effective recruitment and selection tools, they can help you manage the talent in your organisation to optimise performance. By assessing all the employees in your organisation, you can use their behavioural data to improve collaboration and ultimately performance.

Over the next few weeks, we will post a series of tips on how to apply and work with the PI Assessments Tools in different ways to get even more value from your PI license. Start by watching this short video teaser on the PI INSPIRE features.

JESPER PRÆSTENSGAARD ON TALENT, MOTIVATION AND PI

NOVEMBER 2018 I #talent

SHIPPINGWATCH

In this interview with ShippingWatch, Humanostics’ Managing Partner, Jesper Præstensgaard, talks about the importance of knowing your employees’ motivation in order to predict their performance and identify the talent, and how the PI Behavioral Assessment can be useful for just that.

The interview is only available in Danish.

HUMANOSTICS SPONSORSHIP

OCTOBER 2018 I #SoMe

HUMANOSTICS

Humanostics is all about identifying talent!

We are proud to be the sponsor of the Danish tennis talent, Holger Rune. Check out the video for more information on the cooperation!

NUCLEON- A FORMULA FOR CREATING HIGH PERFORMING TEAMS

OCTOBER 2018 I #teams

MIKE ZANI,  CEO PI
JEPPE HEDAA, CEO 7N

How do you create high performing teams.?

Jeppe Hedaa (CEO of 7N) seems to have found a formula for evaluating and developing high performing teams.

The Predictive Index - Candid Conversations Mike Zani and Jeppe Hedaa

Visit PI’s blog to listen to the interview.

PI GETS certified by third-party reviewers from DNV-GL

OCTOBER 2018 I #science

HUMANOSTICS

PI Behavioral Assessment™ was certified by third-party reviewers from DNV-GL who reviewed the assessment under the in-depth standards defined by the European Federation of Psychologists’ Associations’ (EFPA) Test Review Model

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.