ER JERES MEDARBEJDERE ENGAGEREDE?

Hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere er motiverede og engagerede?

Studier viser, at der er 46 procents risiko for at miste den nye medarbejder inden for de første 18 måneder. Som erfarne konsulenter i Humanostics interagerer vi med vores mere end 200 kunder og hjælper dem med at motivere deres medarbejdere. Det gør vi ved at stille know-how og værktøjer til rådighed.

Effektiv ledelse

Identificer og fasthold talenter

Skab engagement hos medarbejderne

Forbedret teamsamarbejde

Ledelsesudvikling

Effektiv ledelse

Teamsamarbejde

Identificer og fasthold talenter

Skab engagement hos medarbejderne

Øget salg

EFFEKTIV LEDELSE

Studier tyder på, op til 70 procents af variansen i medarbejderengagement skyldes lederen.  At lede mennesker er en udfordrende opgave; ja, meget udfordrende endda. Det kræver mere end gode ledelsesevner; det kræver en forståelse for, hvad der driver den enkelte, og hvordan man kan støtte hver medarbejder i vedkommendes lærings- og udviklingsproces. Den vigtigste ingrediens i den perfekte opskrift på ledelse af medarbejder er uden tvivl INDSIGT.

HVORFOR INDSIGT BETYDER NOGET

Ledere bør have en forståelse af deres egne drives, styrker og udfordringer, og ligeledes bør de have indblik i, hvad der driver deres medarbejdere. Ved at bruge PI Behavioral Assessment™ får lederne et enkelt og praktisk værktøj til at afdække deres medarbejderes personlighedstræk og dermed de drivkræfter og de behov, som man skal være opmærksom på for at sikre, at medarbejderen trives og er motiveret.

HJÆLP LEDERNE MED AT FÅ INDSIGT

Ledere, som deltager i “Skab motivation hos medarbejderne” lærer at sammensætte og lede high-performing teams. Kurset giver lederne en opskrift på at blive forandringsledere ved at fokusere på at danne relationer og opbygge velfungerende teams, alt sammen baseret på én vigtig ingrediens: Indsigt.

TEAMSAMARBEJDE

er formodentlig en af mest brugte udtryk, når det drejer sig om at sætte mennesker sammen i teams. De arbejder ikke længere individuelt eller som individer i en gruppe – de er et high-performing team. Selvom dette udtryk ofte bruges og diskuteres, lader det til at være svært at finde en klar definition af, hvad et high-performing team er.

Vores bud på high-performing teams

Teamet har tilstrækkelig adfærdsmæssig diversitet til at være agilt, og denne diversitet ledes på en måde, så man undgår negativ teamdynamik. Hvis man skal skabe optimal teamdynamik, kræver det, at man forstår og accepterer den adfærdsmæssige diversitet, der drives af forskellige motivationsmæssige drivkræfter. det hele begynder med indsigt i, hvad der driver den enkelte. Vi har de værktøjer, der kan hjælpe jer med at sammensætte velfungerende teams, vælge nye teammedlemmer og optimere eksisterende teams.

SAMMENSÆT HIGH-PERFORMING TEAMS

Ved at lade alle teammedlemmer udfylde PI Behavioral Assessment™ kan I afdække den adfærdsmæssige diversitet i jeres teams. Det simple visuelle overblik, handlingsplaner, udviklingsrapporter mm. kan hjælpe jeres team med at udvikle sig og performe bedre. Deltagelse i kurset “Skab datadrevet indsigt” giver jeres teams en basal forståelse af, hvad der motiverer dem selv og deres kolleger, og det er en forudsætning for at blive et high-performing team.

IDENTIFICER OG FASTHOLD TALENT

De fleste organisationer er opmærksomme på vigtigheden af at identificere high-performers og sørger for hele tiden at udvikle dem, så de bliver i organisationen, for alt tyder på, at medarbejdere og ledere, som rekrutteres indefra, har en tendes til at performe bedre og blive længere. Vi har de værktøjer, der kan hjælpe jer med at identificere såvel jeres high-performers som de eksterne kandidater, som har, hvad vi kalder ‘whispering talent’.
‘Whispering talent’ er specielt relevant for trainee- og graduate-programmer og drejer sig om at dreje fokus væk fra de sædvanlige screening-parametre. Udvælgelse sker ofte med udgangspunkt i cv og karakterer, som kan give en ide om, hvor flittig en person har været under uddannelsen og besvarer spørgsmålet: “Er denne person villig til at arbejde hårdt?”. Det interessante er, hvordan man identificerer en person, som måske ikke ser ideel ud på papiret, men hvis evner og drives antyder det modsatte. Det er ‘whispering talent’.
‘HiPo’s’ og ‘whispering talent’ identificeres ved at måle kognitive evner og hvad der driver en person. PI Behavioral Assessment™ kan hjælpe jer med at forstå, hvad der driver en person, samt vedkommendes kommunikations- og ledelsesstil.  PI Cognitive Assessment™ giver jer værdifuld information om en persons potentiale, indlæringsevne og kognitive evner. Med andre ord, hvor godt en person modtager og håndterer information, samt træffer beslutninger baseret på denne information.

ENGAGEMENT HOS MEDARBEJDERE OG LEDERE

Kort sagt, så er medarbejderengagement en indikation af, hvor meget ekstra jeres medarbejdere er villige til at yde, og det er nøglen til produktivitet, fastholdelse, kundetilfredshed og en række KPI’s. En af de bedste måder at opdyrke en engageret stab er ved at opbygge en organisation med selvindsigt. Når både medarbejdere og ledere er opmærksomme på deres naturlige adfærd og drivkræfter – og på deres kollegers – tilskynder det dem til bedre at forstå deres rolle og job og skaber et tilhørsforhold, og det skaber igen engagement og produktivitet.

FORESTIL DIG ...

Forestil dig, at du er højrehåndet, og en dag, når du kommer på arbejde, får du at vide, at du kun må bruge din venstre hånd. Du har altid foretrukket at bruge din højre hånd, og du ved, at du arbejder bedst med højre hånd, men du må ikke bruge den. Forestil dig nu, at du får at vide, at du skal bruge venstre hånd hver dag. For de fleste mennesker er det drænende at arbejde på en måde, som strider imod deres naturlige tilbøjeligheder og præferencer. Det er ikke umuligt, men det kræver energi, og med tiden kan det gøre en person demotiveret og uengageret, og i sidste ende kan det betyde, at de forlader jobbet. En god måde at øge medarbejdernes engagement på er at sikre, at I har de rigtige medarbejdere i de rigtige stillinger.

HVORDAN SKABER I ENGAGEMENT?

PI Job Assessment™ hjælper jer med at klarlægge kravene til jobbet, og PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™ hjælper jer at matche en person med disse krav. Dette betyder, at medarbejdere er i et job, hvor de kan bruge deres højre hånd, dvs. at de udfører opgaver, som er interessante og stimulerende for dem. De arbejder på foretrukne måde, og i sådan et miljø er det mere sandsynligt, at medarbejderne går op i det arbejde, de hver dag udfører. De er engagerede.

BEDRE SALGSPERFORMANCE

Hvis jeres sælgere mener, at salg er et lotteri, kan de lige så godt sige, at de mangler evnen til at styre resultatet. Lotteri er et spil for dem, der tror på held til at få en handel i hus. Hos Humanostics mener vi, at salg er et spørgsmål om performance, ikke held. Salg skabes gennem færdigheder og metodik. Hvis I forbedrer jeres salgskompetencer, vil I også forbedre jeres salgsresultater.
Mandag morgen: Lotteri Ring til 100 kundeemner med samme tilgang, og brug nogle argumenter, der passer til de fleste. Hvis du når så langt, skynd dig at præsentere dine produkter. Vent, og få så 98 ‘nej tak, ikke interesseret’, og end med to møder – på en god dag. Tirsdag: Gentag prcessen. Mandag morgen: Performance-tilgangen Forbered dig på at kontakte X kvalificerede kundeemner, og benyt en effektiv tilgang, der opfordrer folk til at åbne sig i stedet for at lukke af, fokuser på at have en dialog, ikke en salgstale. Sørg for at udforske sagen for at forstå kundens behov, før du præsenterer din værdibaserede løsning, og anvend en sprogbrug, der får dig til at skille dig ud fra konkurrenterne, ikke ligne dem. Resultat: Du ender med rigtige samtaler, som fører til møder med kvalificerede kundeemner, som siger ‘ja’ eller ‘jeg vil gerne vide mere’. Tirsdag: Gentag succesen, og følg op på gårsdagens samtaler. Jeres sælgere bør fokusere på den særlige værdi, som jeres løsninger skaber, og gå til kunden som en rådgiver og tale om deres problemer og udfordringer, så de kan præsentere en skræddersyet, værdibaseret løsning. I stedet for at deltage i et lotteri bør I identificere, hvor I skal sætte jeres kræfter ind og gøre jeres sælgere i stand til at foretage rådgivende salg.

SÅDAN ØGER I SALGS-PERFORMANCE

Giv jeres sælgere værktøjerne til bedre at forstå sig selv og kunderne. Brug Selling Skills Assessment Tool™ til at evaluere jeres sælgeres kompetencer og identificere styrker og udviklingsområder, så deres samlerede effektivitet øges. Brug salgstræningen Customer-Focused Selling (CFS) til at gøre jeres sælgere i stand til at vurdere kundeemners og kunders behov, formulere budskabet på den måde, der bedst sikrer, at det bliver hørt, håndtere indvendinger og modstand og opnå enighed. CFS fokuserer på rådgivende salg i fem klare og enkle trin. PI Behavioral Assessment™ sikrer, at jeres SSAT-data og CFS-træning bliver omsat til langsigtede og vedvarende resultater. Med PI Behavioral Assessment™ får jeres salgschefer adgang til objektiv data om deres sælgeres motivation og drivkræfter, så de kan give dem målrettet støtte, guide og coache dem til fremragende resultater på individuelt og team-niveau.

FORBEDRET SAMARBEJDE

De færreste konflikter på arbejdspladsen skyldes uenighed om opgaver eller prioriteter, men snarere dårlig kommunikation eller gnidninger mellem mennesker. Nøglen til at udvikle arbejdsrelationer, der virkelig fungerer, er at forstå, hvad der driver dig og dine kolleger. Med PI Behavioral Assessment™ (PI BA) får du et nemt og datadrevet indblik i, hvad dine kolleger motiveres af, og hvordan deres behov og adfærd ligner eller forskellige fra dine. I PI-systemet finder du rapporter som fx udviklingsrapporten eller plaketten, som giver dig værktøjer til at forbedre din selvindsigt og til at forstå den måde, dine kolleger arbejder og kommunikerer på. Brug samarbejdsguiden til at afdække, hvordan to personer arbejder sammen. Den giver dig indblik i styrkerne og de mulige udfordringer i samarbejdet og indeholder også anbefalinger til, hvordan forholdet kan styrkes, så du kan forhindre eller løse mange konflikter på stedet. PI BA er ideel, hvis du vil arbejde med din egen udvikling og øge din sociale intelligens ved at blive mere opmærksom på, hvad der driver dine kolleger. Hvis I deltager i kurset “Skab datadrevet indsigt“, får I en forståelse af de behov, der driver jer selv og jeres kolleger; en forudsætning for at forbedre jeres indbyrdes samarbejde.

LEDERUDVIKLING

De fleste ledere har et ønske om at være gode til at lede deres medarbejdere, men ofte mangler de værktøjerne til at forstå, hvordan de skal lede medarbejderen, som vedkommende gerne vil have det. Hvis de så heller ikke har så god en forståelse af deres egne behov, og deres arbejds- og kommunikationsstil, er chancerne for succes ikke så store. Med PI Behavioral Assessment™ (PI BA) får du et hurtigt og videnskabeligt baseret indblik i, hvad der driver dine medarbejdere, og hvordan deres behov og adfærd ligner eller er forskellige fra dine. Det øger din selvindsigt og hjælper dig med at forstå, hvordan andre kan opfatte dig, så du kan tilpasse din adfærd og blive en mere effektiv leder. Hvis du har bedre selvindsigt og bedre forstår, hvad der driver andre, kan du udvikle dig som leder ved at opbygge social intelligens og kommunikere mere effektivt med dine medarbejdere. I PI-systemet finder du rapporter som fx udviklingsrapporten og plaketten, so giver dig værktøjer til at forbedre din selvindsigt og forstå dine medarbejderes arbejds- og kommunikationsstil. Brug ledelsesudviklingsrapporten til at få brugbare tips baseret på din adfærdsmæssige stil, så du kan være den bedste udgave af dig selv hver dag på arbejdet. Ledelsesstrategi-guiden giver dig oplysninger om, hvad hver af dine medarbejdere har brug for fra dig med udgangspunkt i deres særlige profil og arbejdsstil, og det hjælper dig til at lede dem på den mest effektive måde. Og med coaching-guiden får du skræddersyede coaching-spørgsmål, som for hver af dine medarbejdere passer til deres profil og kravene i det job, de bestrider, så du kan hjælpe dem med at udnytte deres styrker og levere bedst muligt. Hvis du deltager i kurset “Skab motivation hos medarbejderne“, kan det udvikle dig som leder, da du lærer at bygge relationer, kommunikere mere effektivt, motivere medarbejdere og opbygge positiv team-dynamik.
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.