IS UW TEAM GEMOTIVEERD?

HOE KUNT U UW MEDEWERKERS INSPIREREN OM HUN MOTIVATIE EN ENGAGEMENT HOOG TE HOUDEN?

Volgens verschillende studies loopt u het risico dat 46% van uw nieuwe aanwinsten er binnen 18 maanden niet meer zijn.
De ervaren adviseurs van Humanostics zorgen er bij meer dan 200 klanten voor dat de medewerkers gemotiveerd blijven en zich engageren. Met onze evaluatie-instrumenten meestert u uw personeelgerelateerde uitdagingen.

Mensen beheren

Werken met teams

Aantrekken en vasthouden van toptalenten

Motiveren van medewerkers

Verbeteren van de verkoopresultaten

MENSEN BEHEREN

Recente studies tonen aan dat een meerdere voor 70% verantwoordelijk is voor het engagement van zijn medewerkers. Zo gezien is leiding geven dus een grote uitdaging. Daarvoor heb je meer nodig dan leiderschapskwaliteiten: je moet beseffen wat mensen motiveert en hoe je ze in hun leer- en ontwikkelingsproces begeleidt.

Het belangrijkste ingrediënt van leiding geven is ongetwijfeld INZICHT.

HET BELANG VAN INZICHT

Managers moeten hun eigen drijfveren, sterke en zwakke punten kennen, maar ook die van hun medewerkers.

Met PI Behavioral Assessment™ beschikken managers over een simpel en handig instrument voor het in kaart brengen van persoonlijkheidskenmerken. Alleen dan zien ze de drijfveren en behoeften, die ze in de gaten moeten houden om te zorgen dat een medewerker gemotiveerd blijft.

HELP UW MANAGERS DIT IN TE ZIEN

Managing with PI” is een workshop waarin managers leren hoe ze performante teams samenstellen en leiden.

Deze workshop moedigt managers aan om verandering na te streven door relaties op te bouwen en een positieve teamdynamiek te scheppen. Dit alles op basis van het topingrediënt – inzicht.

MET TEAMS WERKEN

is waarschijnlijk één van de vaakst gehoorde uitspraken, wanneer een team moet worden samengesteld. De leden werken niet meer naast –of in de buurt van– elkaar, maar vormen veelmeer een performant team.

Uiteindelijk blijkt het best moeilijk te omschrijven wat nu precies een goed presterend team is.

ONZE KIJK OP PERFORMANTE TEAMS

Het team heeft een voldoende grote gedragsdiversiteit om alert te blijven – en die diversiteit wordt op zo’n manier gestuurd dat de groepsdynamiek behouden blijft. Een optimale groepsdynamiek vereist het inzicht in en de aanvaarding van verschillende gedragspatronen, die te herleiden zijn tot de onderliggende drijfveren. Alles staat en valt met de kennis van de drijfveren.

Wij hebben de instrumenten voor het samenstellen van performante teams, de selectie van nieuwe teamleden en de optimalisering van bestaande teams.

STEL OPTIMAAL PRESTERENDE TEAMS SAMEN

Door PI Behavioral Assessment™ op alle teamleden toe te passen, kunt u de diversiteit van uw teams in kaart brengen. Een eenvoudige visuele weergave, praktijkgerichte rapporten, actieplannen, individuele ontwikkelingsgrafieken e.d. helpen uw team bij het nastreven van een alsmaar betere prestatie.

De “Waarom gedragen mensen zich zoals ze dat doen?” workshops geven uw teams inzicht in de motivaties van hun eigen gedrag en dat van de overige teamleden. Alleen kan een team echt optimaal presteren.

AANTREKKEN EN VASTHOUDEN VAN TOPTALENTEN

De meeste organisaties weten inmiddels hoe belangrijk het is om toppresteerders te identificeren en te zorgen dat ze blijven. Alle studies in dit verband bevestigen dat medewerkers en managers, die door de organisatie gesteund worden, beter presteren en langer blijven.

Wij hebben de tools voor het spotten van toppresteerders in uw organisatie en bij sollicitanten met een “sluimerend talent”.

Sluimerend talent is vooral relevant voor aanwervingen en wordt door de gebruikelijke screening-indicatoren over het hoofd gezien. Nog al te vaak berust de selectie op diploma’s en CVs, die erop lijken te wijzen hoe hard iemand tijdens zijn studies heeft gewerkt. Zij beantwoorden de volgende vraag: “Is deze persoon bereid om hard te werken?”

Het is echter veel belangrijker om meteen te beseffen dat een op papier ideale kandidaat de nodige vaardigheden of drijfveren mist. U moet de sluimerende talenten vinden.

Toppresteerders en andere kandidaten herken je aan hun drijfveren en cognitieve vaardigheden. PI Behavioral Assessment™ helpt u bij het in kaart brengen van de drijfveren, de communicatie- en managementstijl van een persoon. PI Cognitive Assessment™ levert niet minder belangrijke informatie over de mogelijkheden, de leer-, training- en cognitieve vaardigheden van een individu. Oftwel: hoe goed is een persoon in het aannemen en verwerken van complexe informatie om gegronde beslissingen te nemen?

ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS EN MANAGERS

Het engagement van de medewerkers is een indicator voor de inspanning, die ze bereid zijn om te leveren. Dit is van kapitaal belang voor de productiviteit, het indijken van verloop, de klanttevredenheid en een hele reeks KPI’s.

De beste manier om de motivatie van medewerkers hoog te houden is het scheppen van een zelf-bewuste organisatie.

Medewerkers en managers, die hun natuurlijk gedrag en hun drijfveren –en die van de andere mensen met wie ze te maken hebben– kennen, begrijpen hun eigen rol beter en werken beter samen. Zo onstaat een samenhorigheidsgevoel en voelt iedereen zich op zijn plaats. Dit komt ten goede aan het engagement en de productiviteit.

STEL JE VOOR…

Stel je bent rechtshandig en je komt op zekere dag naar je werk waar je te horen krijgt dat je je linker hand moet gebruiken.

Je gebruikt van nature liever je rechter hand en je weet dat je dan veel efficiënter werkt – maar dát is vandaag uit den boze. En wat als je je voortaan altijd je linker hand zou moeten gebruiken?

Voor de meeste mensen is het slopend om tegen hun aangeboren neigingen en voorkeuren in te gaan. Het is misschien niet onmogelijk, maar het vergt veel energie en mettertijd beginnen de motivatie en de betrokkenheid eronder te lijden. Misschien beslis je zelfs om ergens anders naartoe te gaan.

Eén manier om het engagement van uw medewerkers te verhogen is door te zorgen dat de juiste personen op de juiste plaatsen zitten.

HOE VERHOOGT U HET ENGAGEMENT VAN UW TEAM?

PI Job Assessment™ helpt u bij het in kaart brengen van de eisen – en met PI Behavioral Assessment™ evenals PI Cognitive Assessment™ kunt u inzoomen op mensen, die aan deze eisen voldoen. Oftewel: u zorgt dat rechtshandigen hun rechter hand mogen gebruiken en dus dingen doen, die ze motiveren en stimuleren. Zij werken volgens hun eigen voorkeur. In dit kader is het veel gemakkelijker om de nodige passie en energie aan de dag te leggen – de mensen werken met inzet.

VERBETEREN VAN DE VERKOOPRESULTATEN

Verkoopmedewerkers, die u vertellen dat verkopen vooral verband houdt met omzetcijfers, zeggen eigenlijk dat ze geen invloed op het resultaat hebben. Wie met cijfers schermt, gokt eigenlijk meer dan hij/zij zelf ooit zou willen toegeven.

Humanostics gelooft veeleer dat verkopen vooral verband houdt met vaardigheden: een degelijke techniek levert op lange termijn meer verkoop op dan het schermen met cijfers. Verbeter de vaardigheden van uw salesteam – en uw resultaten schieten automatisch de hoogte in.

Maandag ochtend: Schermen met cijfers

Bel 100 prospecten op, gebruik de standaardbenadering en hanteer dus prijs/kwaliteit-argumenten waardoor tal van mensen zich laten vangen. Indien het werkt, maak meteen een afspraak om uw product voor te stellen. Verwacht u wel aan 98 keer “Nee, bedankt” en 2 afspraken (met een beetje geluk).

Dinsdag: doe dit opnieuw.

Maandag ochtend: Het prestatiespel

Bereid u voor op X in aanmerking komende prospecten, gebruik een efficiënte benadering waarbij de mensen zich openstellen. Let vooral op het voeren van een gesprek i.p.v. een salespitch en vraag welke behoeften uw prospect heeft alvorens u waardegebaseerde oplossing voor te stellen. Gebruik hiervoor bewoordingen, die uw product van de concurrentie onderscheiden. Resultaten: U voert heuse gesprekken, die tot afspraken met gekwalificeerde prospects leiden, die “Ja” en “Daar wil ik het fijne van weten” zeggen.

Dinsdag: herhaal uw zegetocht en regel nog wat openstaande dingen van de gesprekken gisteren.

Uw vertegenwoordigers moeten focussen op de unieke waarde van uw oplossingen en in aanmerking komende klanten adviseren. Ze moeten vooral praten over de knelpunten, problemen, vragen en uitdagingen van de prospects om een letterlijk waardevolle oplossing te kunnen aanreiken. In plaats van dus met cijfers te schermen verdient het aanbeveling om gerichte inspanningen te leveren. Zorg dat uw salesteam de vaardigheden voor adviserende verkoopsgespreken onder de knie krijgt.

VERBETEREN VAN UW VERKOOPRESULTATEN

Geef uw vertegenwoordigers de instrumenten om hun prospects en zichzelf beter te begrijpen. Met de Selling Skills Assessment Tool™ kunt u de vaardigheden van uw salesteam evalueren om hun sterktes en aandachtspunten in kaart te brengen. Met de Customer-Focused Selling (CFS) training helpt u uw verkopers bij het inschatten van de behoeften van prospects en klanten, de optimale bewoording van de boodschap, omgaan met bezwaren of tegenwerking en het bereiken van een consensus. CFS legt de nadrukop de adviesgerichte verkoop in 5 duidelijke en eenvoudige stappen.

PI Behavioral Assessment™ zorgt ervoor dat SSAT-data en CFS-opleidingen duurzame resultaten opleveren. PI Behavioral Assessment voorziet managers van objectieve gegevens i.v.m. de motivatie en drijfveren voor de ondersteuning, de begeleiding en het coachen van hun salesteam om snel uitmuntende individuele en groepsresultaten te behalen.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.