WETENSCHAP

WETENSCHAP

PYSCHOMETRIE EN VOORSPELBAARHEID

ALLEEN FEITEN – GEAVANCEERDE WETENSCHAP

Meer dan 25 miljoen mensen werden inmiddels wereldwijd geëvalueerd.

Meer dan 8000 klanten passen deze beoordelingen toe.

Meer dan 350 validiteits-studies van het pi science-team tonen statistisch betrouwbare correlaties aan voor de belangrijkste doelstellingen: binden van klanten, verkoop, klanttevredenheid e.d.

Wij weten dat het werkt – en dat kunnen we wetenschappelijk bewijzen.

PSYCHOMETRIE.
Wat ist dat nu precies?

In tegenstelling tot tastbare aspecten, die zonder meer bij een persoon kunnen worden gemeten –grootte, gewicht enz.– zijn de mentale capaciteiten en processen onzichtbaar en niet direct meetbaar. In de psychometrie worden instrumenten ontwikkeld voor een indirecte, maar nauwkeurige meting van de psychologische gesteldheid. Psychometrische tools, zoals PI Behavioral Assessment™ en PI Cognitive Assessment™, werden ontwikkeld voor het meten van de onderliggende karaktertrekken en de cognitieve vaardigheden van mensen.

PI-assessments baseren op erkende psychologische standaards en richtlijnen van o.m. de American Psychological Association (APA), de Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), en de International Test Commission (ITC). Deze richtlijnen vormen het kader voor het samenstellen van testen en hun evaluatie. De Predictive Index levert goed onderbouwde, geldige en betrouwbare beoordelingen van medewerkers op, die onze klanten bij de naleving van de EEOC en de uniforme richtlijnen voor de selectieprocedures van medewerkers helpen.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

HISTORIEK

PI BA werd in 1955 door Arnold S. Daniels ontwikkeld en wordt sindsdien door tal van ondernemingen toegepast.  PI BA is een theoriegebaseerde zelfrapporteringsmethode van normale (niet-klinische) karaktertrekken van volwassenen, die uitsluitend voor gebruik van beroeps- en bdrijfspopulaties werd ontwikkeld.

Revisies, versies en updates van de assessments vonden plaats in 1958, 1963, 1988, 1992 en 2016.

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT
(PI BA)

METHODOLOGIE

PI BA heeft geen tijdsbestek (het vergt ongeveer 6 minuten) en berust op vrij kiesbare antwoorden.  Deelnemers aan een assessment ontvangen twee pagina’s met telkens één vraag gevolgd door tweemaal dezelfde 86 adjectieven. De vraag op pagina 1 peilt naar welke adjectieven een persoon kiest om te omschrijven welk gedrag andere personen volgens hen van hen verwachten (zelfconcept). Op pagina 2 moeten ze de adjectieven kiezen, die ze volgens hen het beste omschrijven (zelf).  De antwoorden worden opgeteld om tot een score voor de betreffende factor te komen. Hieruit kunnen dan de patronen van het zelf, het zelfconcept en de synthese worden afgeleid en grafisch worden weergegeven.

Previous slide
Next slide
PI COGNITIVE ASSESSMENT
(PI CA)

HISTORIEK

Het PI Cognitive Assessment werd in 2010 in opdracht van Predictive Systems Pte. door CEB Valtera Ltd. ontwikkeld en in 2015 opgenomen in de Predictive Index-suite. PI CA is een cognitief evaluatie-instrument dat de cognitieve vaardigheden van een persoon meet en als instrument voor de aanwerving en het sturen van talenten wordt gebruikt.

Revisies, versies en updates van de assessments vinden met grote regelmaat plaats.

PI COGNITIVE ASSESSMENT
(PI CA)

METHODOLOGIE

PI CA is een snelheidstest (12 minuten) met 50 multiplechoice-vragen in drie inhoudelijke categorieën (verbaal, numeriek en abstract) en negen subcategorieën. De som van de score voor de drie categorieën vertegenwoordigt de PI Cognitive Assessment Scaled Score, die de g (algemene cognitieve vaardigheid) aangeeft. PI CA hanteert een lineair on-the-fly (LOFT) opzet, dat wij als “dynamisch evaluatiedesign” promoten. LOFT is een computergebaseerd testfomaat met een willekeurige selectie van items binnen vaste subsets (ook wel emmers genaamd) aan het begin van elke test – elke vragenreeks is dus vrijwel uniek.

Previous slide
Next slide
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

HISTORY

PI XP is a survey that measures engagement mapped to the four forces of disengagement; job, manager, people and organisation.

Commercialised in 2020.
PI XP is built on an algorithm identifying the items with the highest impact on engagement within the organisation.

PI XP is designed to measure 1) overall engagement, 2) the employees’ perceptions of their day-to-day job, 3) the perceptions of their direct manager, 4) the perceptions of the people they work with daily, and 5) the perceptions of their overall work experiences at the organisation.

PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

METHODOLOGY

PI XP is an untimed 50 item questionnaire that takes about 20 minutes to complete.

The assessment is completed by the existing workforce rating (Likert scale rating) the extend to which they agree on the presented item.

The results reveal % favorable (agree and strongly agree) compared to an organisational benchmark and to an external benchmark.

Based on the responses the managers are provided reports highlighting 3 strengths and 5 blind spots. The selected blind spots are the ones with the highest impact on engagement and include suggestions for actions to improve supported by PI reports.

Previous slide
Next slide
TEAM DISCOVERY

HISTORY

Team Discovery was developed by The Predictive Index and was launched in 2019.

Team Discovery is a tool containing two parts 1) explore individual strengths and potential blind spots on an individual level and at a team level (Team Type) to increase awareness and appreciation of diversity to ultimately build effective, cooperative, and high performing teams 2) define the strategic priorities to identify the areas where the team members need to emphasize current behaviour or stretch to execute the identified strategy.

Team Discovery is based upon Cameron & Quinn’s interpretation of the Competing Values Framework a well-known framework for understanding organisational culture.

TEAM DISCOVERY

METHODOLOGY

Team Discovery builds on the PI profiles of the individual team members. Based upon the overall behavioural emphasis of the team members a Team Type is determined.

Behind the Team Type identification algorithm lies an extensive literature review and test development process to ensure that the objectives were sound, representative of their theorised quadrants, empirically related to the four primary factors of the PI Behavioral Assessment, and valid in defining strategic direction.

The behavioural patterns of each team member are considered in aggregate, with the Team Type determined by the overall emphasis. The strategic emphasis is defined through a subset of the 20 team objectives in PI software.

Previous slide
Next slide

MEER WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OPVRAGEN

Vraag hier meer materiaal aan.

* Door uw verzoek in te dienen, gaat u ermee akkoord materiaal van Humanostics te ontvangen.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.