ETHIEK & AVG / GDPR

ETHIEK & AVG / GDPR

PERSOONLIJKE GEGEVENS MOETEN MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG BEHANDELD WORDEN

Wij vinden dat elke persoon, die aan een analyse deelneemt, op een faire en ethisch verantwoorde manier moet worden behandeld.

Wij helpen u bij de naleving van de gegevensbescherming i.v.m. de omgang met, en de anonimisering van persoonlijke gegevens.

Wij streven ernaar om aan de hoogste standaards voor de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens te voldoen. Zie onze “Privacy Policy” (privacyverklaring) voor meer details.

ETHIEK & KWALITEIT

Wij zijn ervan overtuigd dat beoordelingen kansen bieden, potentieel aantonen en dat personen groeien en openbloeien in een baan die bij hen past. Een belangrijk aspect van evaluatietools is dat ze het potentieel van een persoon objectief kunnen aantonen en op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van de betreffende persoon in de juiste richting. Een evaluatie mag nooit het enige doorslaggevende criterium zijn. Desondanks levert ze waardevolle en objectieve inzichten in de sterke punten van een persoon –en bijgevolg in het aanwezige potentieel– op: onze evaluaties zijn betrouwbaar en aantoonbaar. Wij sparen kosten noch moeite voor de documentatie van de betrouwbaarheid en validiteit van onze evaluatietools en -methoden.  Zie onze wetenschappelijke sectie voor meer details. Wij willen er wel de nadruk op leggen dat assessments en feedback altijd door een opgeleide PI-professional moeten worden doorgevoerd. Tijdens onze certificeringscursussen zorgen wij ervoor dat alle deelnemers begrijpen hoe de evaluaties moeten worden doorgevoerd en dat ze de beperkingen ervan inzien. Bovendien worden ze op de hoogte gebracht van de geldende regelgeving. Verder bieden wij opfris-seminaries voor PI-professionals aan om te zorgen dat ze bijblijven. Humanostics is een actief lid (en sinds 2010 lid van de raad van bestuur) van de Deense organisatie “Videnscenter for Professionel Personvurdering”. Wij behartigen de ethische richtlijnen van deze instantie en dientengevolge de ISO 10667-norm.

MEER WETEN

GDPR - Algemene Verordening Gegevensbescherming

WAT IS DE GDPR?

In April 2016 keurde het Europese Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming (oftewel GDPR) goed, die zodoende de plaats innam van de achterhaalde richtlijn voor de gegevensbescherming uit 1995. De nieuwe verordening schrijft voor dat bedrijven de persoonsgegevens en de privacy van EU-burgers voor transacties in de lidstaten van de EU moeten beschermen. De GDPR regelt tevens de export van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

WIE MOET HIERAAN VOLDOEN?

De GDPR vormt een belangrijke verruiming van de draagwijdte van de Europese wetgeving i.v.m. de gegevensbescherming. Elke organisatie, die persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, valt onder deze verordening. Hiervoor is het van geen belang of de organisatie al dan niet een vestiging binnen de EU heeft. Wat vooral telt, is dat het begrip “persoonsgegevens” in de GDPR bijzonder ruim is gevat en betrekking heeft op nagenoeg elk type informatie i.v.m. een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (alias een “gegevenssubject”): naam, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie. De definitie houdt verder technische gegevens, zoals het IP-adres en het gebruikte apparaat, in.

WELKE VOORDELEN HEEFT DIT?

De GDPR maakt de naleving van de EU-verordening m.b.t. persoonsgegevens beter voorspelbaar, omdat overal in de EU dezelfde eisen van toepassing zijn. De voormalige regelgeving resulteerde in een mengelmoes van bepalingen in de verschillende EU-lidstaten. Verder vereenvoudigt de GDPR de naleving van de bepalingen via een geactualiseerde kijk op de technologische mogelijkheden. De voormalige regelgeving werd meer dan 20 jaar geleden goedgekeurd. Sindsdien is er heel wat veranderd, zodat tal van technologische ontwikkelingen, internationale datastromen en bedrijfsprocessen gewoon buiten de bestaande regelgeving vielen. De GDPR sluit het merendeel van dergelijke achterpoortjes.

EISEN VAN DE GDPR

De GDPR houdt o.m. in dat uw bedrijf alle data conform de aangekondigde privacyverklaring moet hanteren. Wij bieden een software-platform voor het beheer van uw evaluaties om ervoor te zorgen dat de door uw bedrijf vergaarde gegevens conform uw privacyverklaring geanonimiseerd worden.

MEER WETEN

DOCUMENTEN & ONDERTEKENENDE PARTIJEN

Klanten van Humanostics moeten een aantal documenten ondertekenen om in orde te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Let erop altijd de laatste nieuwe versie van het contract en tevens een DPA (overeenkomst voor de dataverwerking) te ondertekenen. Naast de DPA-overeenkomst moet u een subverwerker-overeenkomst ondertekenen. Neem contact met ons op om de laatste nieuwe versie aan te vragen. Surf, voor vragen i.v.m. de DPA-overeenkomst en de inspanningen van The Predictive Index m.b.t. de GDPR, naar de website van The Predictive Index.

FOR EXISTING CLIENTS: GDPR GUIDES TO PI SOFTWARE

Recorded Webinar on GDPR Compliance

Watch this recorded webinar to get best practices on how to ensure GDPR compliance when working with The Predictive Index, including high-level information about GDPR compliance in a PI context, a recommended process for handling PI data, sorting and categorising data in PI Software, restricting access to data in PI Software, automatically anonymising data in PI Software, instructing other software users, and informing candidates about your process.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.