Talent Optimization

TALENTOPTIMALISERING

STEM DE BEDRIJFSSTRATEGIE AF OP DE PERSONEELSSTRATEGIE OM OPTIMALE BEDRIJFSRESULTATEN TE BEHALEN.

Talent Optimization

Iedereen heeft al ondervonden hoe stimulerend het is om deel uit te maken van een hecht team. Vertrouwen, een goede samenwerking en een stimulerend gevoel – zoiets is niet te toppen. Maar hoe geraak je aan een “winning team”? Heeft dit eerder met talent of vooral met chemie te maken? Hoe kun je een dergelijk opzet toepassen op de hele organisatie om de productiviteit te verhogen en een hechte cultuur te scheppen?

Humanostics is een consultantbureau dat zich toelegt op het optimaliseren van talent. Wij helpen bedrijven sinds meer dan 10 jaar bij het onderzoeken of de leidinggevenden, de teams en de cultuur op elkaar en op de bedrijfsstrategie afgestemd zijn.

Wij hanteren de meest geavanceerde tools voor de talentoptimalisering om organisaties te helpen bij het aanwerven van de juiste mensen, het leiden en het inspireren van het team om zo snel mogelijk resultaat te boeken. Humanostics is een gecertificeerde partner van The Predictive Index, het toonaangevende platform voor de talentoptimalisering.

BEKIJK EEN KORTE VIDEO OVER TALENTOPTIMALISERING

Talentoptimalisering is een discipline, die op 4 luiken berust om te verduidelijken wat er nodig is om de bedrijfsstrategie af te stemmen op de talentstrategie en op die manier optimale bedrijfsresultaten te behalen.

The Predictive Index Talent Optimization text logo

Voor de talentoptimalisering heb je de volgende 4 vaardigheden nodig:

 1. Diagnose: Meten van de handelingen van de medwerkers, analyseren van die data en eventueel formuleren van verbeteringsvoorstellen.
 2. Ontwerp: Opzetten en bijsturen van een personeelstrategie.
 3. Aanwerven: Op basis van de vergaarde data kies je veelbelovende talenten en stel je performante teams samen.
 4. Inspireren: Gebruik van de medewerkergegevens voor het omzetten van belangrijke activiteiten m.b.t. de medewerkers.
Predictive Index Diagnose icon

1. DIAGNOSE

Neem de pols van je organisatie door belangrijke personeelgegevens te vergaren en te meten, de data in de context van het bedrijf te analyseren en oplossingen voor te stellen.

Een doeltreffende diagnose berust op 3 activiteiten:

 • Meten wat van belang is.De meeste bedrijven volgen de KPI’s m.b.t. de verkoop, de klanttevredenheid enz. op de voet. Voor onze diagnose ga je op een vergelijkbare manier tewerk door te kijken naar gedragspatronen, cultuur, betrokkenheid van de medewerkers en jobprestaties.
 • Analyseer alleen feiten.Op basis van de medewerkergegevens ga je op zoek naar de feiten binnen de bedrijfscontext. Zo verwerf je inzicht in vraagstukken, die misschien niet meteen duidelijk zijn, maar wel snel moeten worden opgelost.
 • Leg een verbeteringsstrategie vast.Voorbereiden van een actieplan om de tijdens de analyse ontdekte problemen te corrigeren. Het oogmerk ligt vooral op betekenisvolle veranderingen om de organisatie toe telaten de vooropgestelde bedrijfsresultaten te behalen.
The Predictive Index Design icon

2. ONTWERP

Voorbereiden van een personeelstrategie, die aansluit bij de bedrijfsstrategie. Onthoud echter dat de personeelstrategie voortdurend verandert om continu aan te sluiten bij de behoeften van de organisatie.

De ontwerpfase berust op 4 activiteiten:

 • Keuze van de bedrijfsstructuur. De bedrijfsstructuur moet intentioneel, strategisch en in overeenstemming zijn met de beoogde bedrijfsresultaten.
 • Analyse van het leiderschapsteam. Onderzoek naar de vereiste leiderschapsvaardigheden en blootleggen van eventuele leemten in het directieteam.
 • Begrijpen van de dynamiek van het directieteam. Een coherent directieteam is een belangrijke voorwaarde voor de talentoptimalisering. De bewustmaking van de persoonlijke en collectieve kracht –evenals van overeenkomsten en afwijkingen– stimuleert de productiviteit.
 • Geef de cultuur een gedaante. Een cultuur moet doelbewust en intentioneel opgebouwd worden en aansluiten bij de bedrijfsstrategie. De cultuur vormt een belangrijk element voor het engagement en de prestatie van de medewerkers.
The Predictive Index Hire icon

3. AANWERVEN

Benut de inzichten i.v.m. de medewerkergegevens om toptalenten aan te werven en hechte teams samen te stellen.

De werving berust op 4 activiteiten:

 • Vastleggen en communiceren van functie-eisen. Functie-eisen gaan verder dan praktische overwegingen: ze behelzen tevens gedgragsdrijfveren en cognitieve vaardigheden om de rol naar behoren in te vullen. Door in dit stadium net iets meer te doen dan anderen slaag je erin om kandidaten aan te trekken, die waarschijnlijk beter bij de organisatie passen.
 • Instrumenten voor het leiderschapsteam om getalenteerde medewerkers aan te trekken. Een degelijk wervingsproces heeft niets met geluk of buikgevoel te maken. De opleiding en aanmoediging van de managers om tijdens het wervingsproces gebruik te maken van medewerkergegevens zal hen toelaten om slimme en objectieve wervingsbeslissingen te nemen.
 • Voorspel de dynamiek van het team. Een gezonde teamdynamiek is van kapitaal belang voor het behalen van strategische doelstellingen. Het gebruik van medewerkergegevens voor de inschatting van de “team fit”, vóór de daadwerkelijke aanwerving, verhoogt de kans op slagen.
 • Inschatten van de “cultural fit” van een kandidaat. Het bouwen aan –en het behoud van– een bedrijfscultuur vormt een belangrijk aspect voor de talentoptimalisering. Tijdens de evaluatie van mogelijke kandidaten moet je ook kijken naar hun eventuele invloed op –en overeenstemming met– de cultuur van de organisatie.
The Predictive Index Inspire icon

4. INSPIREREN

Gebruik de data van de diagnose om belangrijke initiatieven voor de medewerkers te bevorderen: carrièretraject, bouwen aan –en onderhouden van– een gezonde bedrijfscultuur en leiding geven aan mensen en teams.

Om te inspireren moet je 4 dingen doen:

 • Nieuwe banen en carrièretrajecten uitstippelen. Na verloop van tijd moet je nieuwe taken en carrièrepaden creëren evenals taken wijzigen om aan te sluiten bij de veranderende bedrijfsstrategie. Wie dit op voorhand beseft, zal daar tijdens de aanwerving op letten en bestaande medewerkers aanmoedigen om hun engagement hoog te houden.
 • Leiders ontwikkelen. Leiderschapscompetenties behoren tot de belangrijkste drijfveren voor geëngageerde medewerkers. Door de leiderschapscompetenties in kaart te brengen en binnen de bedrijfscontext feedback te geven lever je een belangrijke bijdrage aan de motivatie en de prestaties.
 • Samenstellen van performante teams. Alle teams moeten ernaar streven om topprestaties te leveren – alleen dan kan de organisatie de vooropgestelde doelstellingen halen. De directie moet in deze een voortrekkersrol spelen m.b.t. de besluitvorming, het samenwerkingsverband en het ondernemen van actie.
 • Verstevigen van de cultur. Cultuur is nooit een toevalsproduct. Een cultuur, die niet wordt bewaakt of beheerd, dreigt snel toxisch te worden en een averechts effect op de betrokkenheid en de productiviteit te hebben.

LEER HOE PI U KAN HELPEN UW BEDRIJFSSTRATEGIE OP DE PERSONEELSSTRATEGIE AFSTEMMEN

In February of 2021, The Predictive Index surveyed 515 CEOs, presidents, and SVPs from 15+ industries. The goal was to understand how companies that practice talent optimization—the discipline of aligning talent and business strategies—fared in one of the most tumultuous business years on record. As you will see, talent optimization is a differentiator. After reading this report, you will understand how talent optimization can help you achieve positive business outcomes, even amid uncertainty.

In the 2021 CEO Benchmarking Report by The Predictive Index, 160 CEOs reveal their top concerns and priorities in a post-COVID remote world. Find out what’s caused executive teams to struggle in 2020—and what they’re doing to build dream teams that get along and get the job done in the year to come. After reading this report, you’ll understand what’s stressing CEOs—and why team cohesion is a top priority.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.