PI JOB ASSESSMENT™

PI Job Assessment icon white
PI JOB ASSESSMENT™

HIER BEGINT DE REKRUTERING

PI Job Assessment icon blue

Een degelijke rekrutering staat en valt met een PI-functieprofiel (PI JA). Dit online-tool laat belanghebbenden toe om, via een online-vragenlijst, input te geven voor een positie. Het doel hiervan is het bereiken van een consensus i.v.m. de functie.

PI JOB ASSESSMENT™ (PI JA) laat toe om de functie-eisen vast te leggen en helpt bij het screenen van zowel kandidaten van buitenaf als interne mutaties/promoties. PI-functieprofielen verduidelijken twee aspecten van de betreffende functie:

  • Het vereiste persoonlijkheidsprofiel; en
  • De complexiteit van de functie.

Deze twee aspecten worden verhelderd door een PI Behavioral Assessment™ (persoonlijkheidsprofiel) en een PI Cognitive Assessment™ (cognitieve vaardigheidstest).

The Predictive Index PI Job Assessment werk doel

De eisen voor de functie in kwestie kunnen gemakkelijk in de software worden bepaald, die u door het complete proces loodst.

Waar het vooral om draait is de definitie van het persoonlijkheidsprofiel: de persoon moet de taken graag doen en erdoor gemotiveerd worden. Tegelijk moet u de complexiteit van de rol duidelijk onder ogen zien om een persoon te vinden, die er voldoende door gestimuleerd wordt zonder evenwel een burn-out te krijgen van de cognitieve eisen.

MATCH SCORING

Elk PI-functieprofiel PI Job Assessment™ berust op aantoonbare wetenschappelijke bevindingen. Uw kandidaten kunnen dus objectief –op basis van hun persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden– worden ingeschat om uiteindelijk de meest geschikte persoon aan te werven.

Predictive Index Job Assessment Match Scoring
Predictive Index Job Assessment Interview Guide

Wanneer u de mensen heeft geselecteerd die u wilt interviewen, kunt u een interviewgids genereren voor elk van de kandidaten voor die specifieke functie.

De Interviewgids helpt interviewers door vragen voor te stellen die worden gegenereerd door het gedragspatroon van een kandidaat te vergelijken met het functiedoel voor een specifieke functie.

Deze vragen zijn bedoeld om die van een kandidaat te bevestigen
gedragsmatige aanpassing aan een functiedoel en / of verken gebieden die verschillen tussen het gedragspatroon van de kandidaat en het functiedoel.

HET PROCES

PI JOB ASSESSMENT™

Meer details over de toepassing van PI JA vindt u in de brochure.

TEST ONZE PI-FUNCTIEPROFIELEN

TIL UW FUNCTIEPROFIELEN OP EEN HOGER NIVEAU VRAAG EEN PI-FUNCTIEPROFIEL VOOR ÉÉN VAN UW VACANTE BETREKKINGEN AAN.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.