PI Behavioral Assessment icon white

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

HIERMEE ACHTERHAALT U DE DRIJFVEREN

PI Behavioral Assessment icon blue
Motiverende drijfveren, behoeften en gedragingen van The Predictive Index
Motiverende drijfveren, behoeften en gedragingen van The Predictive Index
Zonder een assessment van een persoon ziet u alleen het gedrag. Maar u kunt niet verklaren waar dit gedrag vandaan komt en welke drijfveren er zijn. PI Behavioral Assessment™ is een wetenschappelijk onderbouwd kader dat de persoonlijkheid op basis van vier drijfveren in kaart brengt. De drijveren en hun onderling verband vormen het gedragspatroon van een persoon en helpen u te begrijpen welke behoeften er zijn en hoe ze zich gedragsmatig uiten. PI BA reikt bruikbare inzichten aan i.v.m. de behoeften, het gedrag en de ontwikkelingspunten.
De vier factoren van The Predictive Index PI Behavioral Assessment™

EENVOUDIG & WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWD

PI BA kunt u gemakkelijk en snel leren – en net zo eenvoudig toepassen, hoewel het wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd is. PI BA is in meer dan 60 talen beschikbaar, omdat alle sollicitanten en werknemers het assessment best in hun moedertaal afwerken.

Met meer dan 25 miljoen geëvalueerde personen sinds de jaren 1950, een valideringscorpus van meer dan 350 studies en de erkenning van de EEOC voegt PI BA wetenschappelijk gevalideerde objectiviteit bij uw subjectieve indrukken.

TOEPASSEN VAN PI BA

PI BA is niet alleen een instrument voor het vinden van kandidaten, die gemotiveerd tewerk gaan en zich in hun rol helemaal in hun sus voelen. PI BA kan tijdens het complete medewerkerstraject worden toegepast. PI BA helpt u in meerdere opzichten, waaronder:

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

Bekijk de brochure voor meer details over de toepassing van PI BA.

MENSEN

PI BA kan tijdens het complete medewerkerstraject worden toegepast

AANWERVEN

PI BA levert u inzichten over sollicitanten – u kunt hun behoeften en gedrag voorspellen en op die manier de geknipte persoon voor een functie selecteren. Een inzicht in het “natuurlijke gedragspatroon” helpt u bij het selecteren van een kandidaat, die door de taken en mogelijkheden van de functie gestimuleerd wordt. Op die manier kiest u telkens weer voor een “aanwinst”. De overeenkomst tussen een persoon en een functie wordt vereenvoudigd door het PI Job Assessment. Hiermee verhoogt u de productiviteit en het engagement.

INWERKEN

U kunt individuele rapporten genereren, die u tijdens de inwerkfase van een persoon van dienst kunnen zijn. Mensen hebben verschillende voorkeuren en manieren om nieuwe taken/situaties aan te pakken.  Wie de behoeften en drijfveren (PI BA) van nieuwe medewerkers kent, beseft snel welke aanpak voor de inwerking het best werkt. Inzicht in de functie-eisen (PI Job Assessment) geeft al aan waar u vooral op moet letten en waar u tijdens het inwerkingsproces steun moet geven.

MOTIVEREN

PI BA laat bovendien toe om de behoeften en gedragspatronen van bestaande medewerkers in kaart te brengen.

PI BA helpt u bij het uitmaken of al dan niet aan de behoeften van uw medewerkers tegemoet wordt gekomen. Bovendien beseft u hoe u ze kunt motiveren en ontwikkelen – dit zorgt uiteindelijk voor meer betrokkenheid.

Wij beschikken over een aantal rapporten, die de waarde van PI BA voor bestaande medewerkers aantonen.

TEAMS

PI BA helpt u verder bij het samenstellen en motiveren van performante teams

PI BA reikt bruikbare inzichten aan i.v.m. de behoeften, het gedrag, de motivatie, de sterke punten en de ontwikkelingspunten. Deze bron van onbevooroordeeld inzicht zorgt voor meer empathie, communicatie en een hechtere samenwerking. Zo worden uw teams productiever en efficiënter.

Onze kijk op performante teams en hoe PI BA u hierbij kan begeleiden luidt als volgt:

  • Een performant team bevat voldoende gedragsverschillen om flexibel te blijven en een kuddementaliteit te voorkomen.
  • De diversiteit moet echter in goede banen worden geleid om de groepsdynamiek niet in het gedrang te brengen.
  • Een optimale groepsdynamiek vereist het inzicht in en de aanvaarding van verschillende gedragspatronen, die te herleiden zijn tot de onderliggende drijfveren.

PI helpt bij de bewustmaking en aanvaarding van gedragsmatige diversiteit voor:

  • De samenstelling van teams
  • De keuze van nieuwe teamleden
  • Het optimaliseren van bestaande teams

MANAGERS

PI BA geeft uw managers inzicht

Er is meer nodig om de motivatie van medewerkers hoog te houden dan een slimme bezetting van de verschillende functies.  PI BA helpt uw managers te begrijpen aan welke behoeften moet worden voldaan, hoe mensen elkaar aanvullen en hoe de teamleden moeten worden gecoached om hun vaardigheden te benutten.

Op basis van PI BA kunnen verschillende rapporten ten behoeve van het sturen van medewerkers worden aangemaakt. Nóg belangrijker is echter dat PI BA u tevens bij het sturen en ontwikkelen van uw managers helpt.

Ziehier enkele rapporttypes, die kunnen worden opgevraagd:  Manager Development Chart, Management Strategy Guide, Coaching Guides enz. Deze bevorderen de zelf-bewustmaking van uw managers en helpen ze bij het leiden van hun mensen. Wij bieden managementtrainings aan waarmee snel een gemeenschappelijke taal binnen uw organisatie kan worden ontwikkeld i.v.m. persoonlijkheidsprofielen, drijfveren, behoeften en gedrag.

PROBEER PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™ UIT

WILT U MEER WETEN OVER DRIJFVEREN? TEST PI BA NU METEEN.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
BTW-nummer 32451926

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® is een geregistreerd handelsmerk van Predictive Index, LLC, en wordt met de uitdrukkelijke toestemming gebruikt.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.