PI Behavioral Assessment icon white

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

SLIK IDENTIFISERER DU MOTIVASJONSBEHOV

PI Behavioral Assessment icon blue
The Predictive Index Motivational Drives, needs and behaviours
The Predictive Index Motivational Drives, needs and behaviours
Uten bruk av personprofiler er det en risiko for at man utelukkende betrakter den synlige atferden uten å forstå hva det er som driver en person, og hvilke behov personen har. PI Behavioral Assessment™ er et vitenskapelig fundert system som måler personlighet via fire drivkrefter. Disse drivkreftene og deres innbyrdes relasjon utgjør en persons atferdsprofil og hjelper med å forstå de bakenforliggende behovene og den atferden som følger av disse. PI Behavioral Assessment gir innblikk i behov, atferd, drivkrefter og utviklingsmuligheter.
The Predictive Index PI Behavioral Assessment four factors

ENKELT OG VITENSKAPELIG VALIDERT

PI Behavioral Assessment er både enkelt, lett å lære og lett å bruke – men samtidig vitenskapelig fundert og validert. PI BA finnes på mer enn 60 språk, noe som sikrer at kandidater og medarbeidere selv i store multinasjonale virksomheter kan fylle ut vurderingen på morsmålet.

Over 25 millioner mennesker verden over har fylt ut en PI-profil siden lanseringen på 1950-tallet, og med data fra over 350 vitenskapelige studier samt overholdelse av den amerikanske kommisjonen for like rettigheter i arbeidslivet (EEOC), kan PI BA tilføye vitenskapelig validert objektivitet til din subjektive vurdering.

BRUK AV PI BA

PI Behavioral Assessment er mer enn et rekrutteringsverktøy som kan hjelpe dere med å identifisere kandidater som vil blomstre i en gitt rolle. PI BA kan brukes under hele medarbeiderens ansettelsesforløp. PI BA kan hjelpe dere på en rekke områder som f.eks.:

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

Les brosjyren for mer informasjon om bruken av PI BA

INDIVIDER

PI BA KAN BRUKES GJENNOM HELE MEDARBEIDERENS ANSETTELSESFORLØP

REKRUTTERING

PI BA brukes på søkere for å gi det innblikket som gjør dere i stand til å forutsi behov og adferd, og som kan bidra til å sikre at det er match mellom en person og en rolle. Å vite hva som faller en person naturlig er en god hjelp til å velge kandidater som vil være motivert av de oppgavene og mulighetene som ligger i jobben. Dette øker også sjansen for at de vil lykkes i jobben. Bruken av PI Job Assessment™ støtter prosessen med å skape match mellom jobb og stilling og hjelper dere til å øke produktivitet og engasjement.

PÅMØNSTRING

Dere kan generere individuelle rapporter som kan hjelpe dere og den nye medarbeideren i påmønstringsprosessen. Folk får energi av forskjellige typer oppgaver og vil typisk gripe oppgaver og situasjoner an på forskjellige måter.  Ved å bruke PI BA får dere et innblikk i den nye medarbeiderens behov og drivkrefter, og det kan lede dere til en effektiv påmønstring av vedkommende. Innblikk i hva jobben krever (PI JA) indikerer hva dere skal være særlig oppmerksomme på, og hvor medarbeideren skal støttes i prosessen.

INSPIRE

PI BA kan også brukes på eksisterende medarbeidere for å få innblikk i behov og atferd.

PI BA kan hjelpe dere å forstå om medarbeidernes behov dekkes, og hvordan de kan coaches og utvikles med større engasjement som resultat.

Arbeidet med eksisterende medarbeidere støttes av et antall rapporter.

TEAM

PI BA hjelper dere å sette sammen og utvikle effektive team

PI BA gir dere innblikk i behov, atferd, motivasjon, styrker og utviklingsområder – innblikk som dere kan handle ut ifra. Dette objektive innblikket fremmer empati, kommunikasjon og samarbeid, og kan føre til produktivitet og effektivitet i teamene deres.

Vår forståelse av hva effektive team er, og hvordan dere bruker PI BA i prosessen, er:

  • Et effektivt team har tilstrekkelig atferdsmessig mangfold slik at man skaper effektivitet og unngår ensretting
  • Mangfoldet må håndteres for å sikre at teamet henger sammen
  • Den optimale teamdynamikken krever forståelse og anerkjennelse av de forskjellige typene atferd som er representert i teamet

PI kan brukes til å skape transparens og forståelse av mangfoldet i teamet:

  • Når man setter sammen team
  • Når man velger nye teammedlemmer
  • Når man optimaliserer eksisterende team

LEDERE

PI BA GIR LEDERNE INNBLIKK

Å sørge for at medarbeiderne er motiverte og engasjerte, krever mer enn en god match mellom person og jobb.  PI BA hjelper lederne å forstå hvilke behov medarbeiderne har, hvordan de supplerer hverandre og hvordan de kan coache og få det beste ut av medarbeidere på en effektiv måte.

Det kan genereres en rekke rapporter som kan støtte lederne i arbeidet, men det som kanskje er enda viktigere, er at PI BA kan hjelpe dere med å utvikle lederne også.

Blant de tilgjengelige rapportene er Lederutviklingsrapport, Ledelsestrategi og Coaching-guide. Alle er designet for å øke ledernes selverkjennelse og hjelpe dem til å bli bedre ledere. Vi tilbyr ledelsestrening for å utvikle et felles språk om personprofiler, drivkrefter, behov og atferd i organisasjonen deres.

PRØV PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PRØV PI BA NÅ HVIS DU VIL VITE MER OM DRIVKREFTER.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.