SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

SLIK EVALUERER DERE SALGSSTYRKEN

Selling Skills Assessment Tool (SSAT) er et verktøy som kan gi en objektiv vurdering av selgerne deres. SSAT gir den innsikten som er avgjørende for rådgivende salg, inkludert styrker og spesifikke områder hvor det er behov for forbedring innenfor de fem stadiene i en salgsprosess.

FORBEDRE SALGSPRESTASJONENE

Hvis selgerne deres mener at salg er et lotteri, kan de like gjerne si at de mangler evnen til å styre resultatet. Lotteri er et spill for dem som tror på hell for å få en handel i hus.

Hos Humanostics mener vi at salg er et spørsmål om prestasjoner, ikke hell: Salg skapes gjennom ferdigheter og metodikk. Hvis dere forbedrer salgskompetansen, vil dere også forbedre salgsresultatene.

Gi selgerne verktøyene til å forstå seg selv og kundeemnene bedre. Bruk Selling Skills Assessment Tool™ til å evaluere selgernes kompetanse og identifisere styrker og utviklingsområder slik at den samlede effektiviteten deres øker. Bruk salgstreningen kundefokusert salg (CFS) til å gjøre selgerne i stand til å vurdere behovene til kundeemnene og kundene, formulere budskapet på den måten som best sikrer at det blir hørt, håndtere innvendinger og motstand og oppnå enighet. CFS fokuserer på rådgivende salg i fem klare og enkle trinn.

PI Behavioral Assessment™ sikrer at SSAT-dataene og CFS-treningen deres blir omsatt til langsiktige og vedvarende resultater. Med PI Behavioral Assessment™ får salgssjefene adgang til objektive data om selgernes motivasjon og drivkrefter, slik at de kan gi dem målrettet støtte og guide samt coache dem til fremragende resultater på individuelt og teamnivå.

SLIK BRUKES SSAT

SSAT er et nettbasert spørreskjema som består av 25 målrettede situasjonsorienterte spørsmål som dekker de fem stadiene i salgsprosessen.

Bygger opp tillit og fortrolighet.

Oppnår en forståelse av situasjonen og de spesielle behovene.

Presenterer ideer og forklarer verdien.

Håndterer innvendinger og oppnår enighet.

Bygger opp langvarige kundeforhold

SSAT gir dere objektive data om både styrker og områder hvor det er behov for forbedringer. Den er tilgjengelig i flere varianter som passer til typen salg og til bransjen, og gir en presis kvantifisering av salgsevnene i organisasjonen, på individ-, team- og organisasjonsnivå.

The Predictive Index SSAT Selling Skills Assessment Tool process

ENKEL OG EFFEKTIV

SSAT hjelper dere med å kvantifisere og forbedre de ferdighetene som det er behov for når man har en kundefokusert og rådgivende tilnærming til salg og leder en velfungerende salgsorganisasjon. Dere får en vurdering av styrker og svakheter i organisasjonen deres og kan på dette grunnlag trene salgsstyrken i nettopp disse ferdighetene med henblikk på å oppnå bedre resultater. Med utgangspunkt i SSAT-resultatene tilbyr vi salgstrening (Customer-Focused Selling) med det formål å forbedre ferdighetene til salgsstyrken.

Les mer om vårt salgskurs CFS, og hvordan dette kurset øker salgsprestasjonene.

PRØV SSAT NÅ

ER DU INTERESSERT I Å VITE MER OM FERDIGHETENE TIL SALGSSTYRKEN? PRØV SSAT NÅ.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.