SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™

TAK OCENIAMY PRACOWNIKÓW SIECI SPRZEDAŻY

Narzędzie SSAT zostało zaprojektowane w celu zapewnienia obiektywnej oceny pracowników sprzedaży w organizacji. SSAT dostarcza niezbędnych spostrzeżeń do prowadzenia skutecznej sprzedaży konsultacyjnej, w tym na temat mocnych stron i konkretnych obszarów, które wymagają poprawy w ramach 5 aspektów procesu sprzedaży.

POPRAWA WYNIKÓW SPRZEDAŻY

Jeśli Twoi pracownicy działu sprzedaży uważają, że sprzedaż jest grą losową, równie dobrze mogliby powiedzieć: nie potrafimy kontrolować wyniku. W grę losową grają ci, którzy wierzą w szczęście i szansę na zawarcie transakcji.

W Humanostics uważamy, że sprzedaż jest grą umiejętności, a nie grą losową – sprzedaż jest efektem wykorzystania umiejętności i odpowiedniej techniki. Podnieś umiejętności swoich sprzedawców, a poprawisz swoje wyniki.

Wyposaż swoich handlowców w narzędzia do lepszego zrozumienia potencjalnych klientów oraz siebie samych. Skorzystaj z narzędzia Selling Skills Assessment Tool™ do oceny umiejętności sprzedażowych swoich przedstawicieli oraz określenia ich mocnych stron i obszary rozwoju w celu zwiększenia ich ogólnej skuteczności. Skorzystaj ze szkolenia Customer-Focused Selling (CFS), aby wzmocnić kompetencje sprzedawców w takich obszarach jak: ocena potrzeb potencjalnych i obecnych klientów, formułowanie przekonujących komunikatów, radzenie sobie z obawami i oporem klienta, czy doprowadzanie do porozumienia. CFS koncentruje się na konsultacyjnym sposobie sprzedaży obejmującym 5 jasnych i łatwych do zrozumienia kroków.

Dzięki ankiecie PI Behavioral Assessment™ można mieć pewność, że dane z SSAT oraz szkolenie CFS przyniosą trwałe, długowalowe rezultaty. PI Behavioral Assessment™ dostarcza menedżerom sprzedaży obiektywnych danych na temat motywacji i czynników napędzających do działania, potrzebnych do udzielania odpowiedniego wsparcia, wskazówek i coachingu przedstawicielom handlowym, by uzyskiwali znakomite wyniki indywidualnie i jako zespół.

STOSOWANIE SSAT

SSAT to ankieta online, która zawiera 25 ukierunkowanych, opartych na scenariuszach pytań, obejmujących 5 etapów procesu sprzedaży.

Poznanie sposobów budowy zaufania i wiarygodności poprzez ustne uzgadnianie działań, odnoszenie się do wyrażanych na wstępie zastrzeżeń i zarządzanie oczekiwaniami klientów.

Sprawdzenie, jak trafnie ocenić sytuację i odkryć potrzeby klienta poprzez zadawanie strategicznych pytań, umiejętność słuchania oraz analizę kryteriów podejmowania decyzji.

Znalezienie sposobu na powiązanie własnych możliwości z sytuacją klienta poprzez podkreślenie wartości strategicznej, różnicowanie i adekwatność proponowanych rozwiązań.

Odkrycie w jaki sposób proponować zawarcie transakcji, radzić sobie z zastrzeżeniami, dochodzić do porozumienia i przekonać do zakupu, nawet w sytuacji, gdy jest wielu decydentów.

Nastawienie na sposoby budowania długotrwałej współpracy z klientami, w tym strategie poleceń, sprzedaż krzyżową i zarządzanie relacjami z klientami.

SSAT daje obiektywne spojrzenie na mocne strony i wskazuje obszary, które wymagają poprawy. Narzędzie jest dostępne w wielu wydaniach dostosowanych do struktury organizacji sprzedaży i branży, i umożliwia szczegółową, dokładną analizę ilościową zdolności sprzedażowych w całej organizacji sprzedaży na poziomie indywidualnym, zespołów i całej firmy.

The Predictive Index SSAT Selling Skills Assessment Tool process

PROSTE I SKUTECZNE DZIAŁANIE

Narzędzie SSAT pomaga w wymiarowaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do skutecznego, nastawionego na klienta i konsultacyjnego podejścia do sprzedaży, zarządzaniu skuteczną siecią sprzedaży, badaniu mocnych i słabych stron organizacji, a następnie szkoleniu pracowników sieci sprzedaży w celu opanowania tych umiejętności i osiągnięcia lepszych wyników sprzedaży. Korzystając z danych jakich dostarcza SSAT, oferujemy szkolenia w zakresie sprzedaży (Customer-Focused Selling), służące doskonaleniu tych umiejętności u pracowników.

Dowiedz się więcej o warsztatach CFS i jak to szkolenie poprawia wyniki sprzedaży.

WYPRÓBUJ SSAT

JESTEŚ CIEKAW, JAK WYPADNIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TWOICH PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻY? wypróbuj SSAT.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.