WYZWANIA

DYSPONUJEMY NARZĘDZIAMI, WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM, KTÓRE POMOGĄ CI W POKONYWANIU WYZWAŃ W SFERZE ZARZĄDZANIA PERSONELEM.

Wierzymy, że w pokonaniu wyzwań, przed jakimi stoi Twoja firma mogą pomóc całościowe rozwiązania, a nie produkty jako takie. Przeprowadzane badania powinny wpisywać się w ogólną strategię w zakresie HR i przywództwa. Ze strategii tej powinien wynikać też dobór i sposób wykorzystania badań.

W ścisłej współpracy z naszymi klientami optymalizujemy procesy w dwóch zasadniczych obszarach – zatrudniania i inspirowania – poprzez skupienie się na ocenie i pomiarze potencjału i kompetencji kandydatów, pracowników, menedżerów i pracowników sprzedaży.

Humanostics PI Employee Lifecycle

WYZWANIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Ustalenie wymogów dla stanowiska

Zbadanie osobowości i zdolności poznawczych

Zaplanowanie rozmów kwalifikacyjnych

Wybór właściwego kandydata

Wdrożenie nowego pracownika

WYZWANIA ZWIĄZANE Z INSPIROWANIEM

Zarządzanie ludźmi

Praca z zespołami

Wyszukiwanie i zatrzymywanie talentów

Angażowanie pracowników i menedżerów

Poprawa wyników sprzedaży

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.