CERTYFIKACJA PREDICTIVE INDEX

CERTYFIKACJA PREDICTIVE INDEX

ZDOBĄDŹ ZAAWANSOWANĄ WIEDZĘ NA TEMAT PI

CEL

Intensywne, dwudniowe warsztaty, które wyposażą wewnętrznych specjalistów firmy w umiejętność stosowania metodyki PI na wszystkich szczeblach organizacji, podnosząc skuteczność zatrudnienia, zaangażowanie, zdolność do pracy zespołowej i produktywność.

Uczestnicy dokładnie poznają metodykę i zdobywają umiejętność praktycznego stosowania metodologii PI na wszystkich etapach zatrudnienia pracownika, w tym w rozmowach z pracownikami i zewnętrznymi kandydatami do pracy.

ODBIORCY

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów HR, którzy będą pełnić rolę ekspertów i doradców w zakresie PI w ramach Twojej organizacji. Menedżerowie wyższego lub średniego szczebla pokonujący kolejne etapy wtajemniczenia w dziedzinie PI mogą uzupełnić z wiedzę z wcześniejszych warsztatów i zostać praktykami PI.

Three people in a circle icon

EFEKTY

SPOSÓB REALIZACJI

Dwudniowy warsztat dostępny jako szkolenie prowadzone u klienta, przez jednego z naszych doświadczonych trenerów, w dogodnym dla Państwa terminie.

Istnieje również możliwość udziału w warsztatach otwartych organizowanych w różnych miescach na świecie.

U KLIENTA

Classroom training lecture icon

WARSZTATY OTWARTE

Classroom training lecture icon

WIRTUALNY

Previous slide
Next slide

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE

PRZEJDŹ DO KALENDARZA WARSZTATÓW, ABY SIE ZAREJESTROWAĆ ONLINE

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.