WARSZTATY

WARSZTATY

Oferujemy szeroką gamę różnych warsztatów dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji.

PREDICTIVE INDEX CERTYFIKACJA

WARSZTATY WPROWADZAJĄCE W DALSZE ARKANA PI ...
Intensywne, dwudniowe warsztaty, które wyposażą wewnętrznych specjalistów firmy w umiejętność stosowania metodyki PI na wszystkich szczeblach organizacji, podnosząc skuteczność zatrudnienia, zaangażowanie, zdolność do pracy zespołowej i produktywność.
WIĘCEJ INFORMACJI
O CERTYFIKACIE PI

ZARZĄDZANIE LUDŹMI TAK, ABY BYLI EFEKTYWNI

STAŃ SIĘ MENEDŻEREM TRANSFORMACJI I ROZWIŃ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ...
Jednodniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania, które wyposażą menadżera w zdolność tworzenia skutecznych zespołów i zarządzania nimi. Menedżerowie zdobywają umiejętności poprzez zwiększanie samoświadomości, rozwój relacji i budowanie pozytywnej dynamiki zespołu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WARSZTATACH
„ZARZĄDZANIE LUDŹMI TAK, ABY BYLI EFEKTYWNI”

CO MOTYWUJE LUDZI?

ZDOBĄDŹ SAMOŚWIADOMOŚĆ I WPROWADŹ WSPÓLNY JĘZYK...
Przyśpieszony, trwający pół dnia warsztat, który stanowi szybkie wprowadzenie do istotnych aspektów PI, zapewniając orientację i podstawową wiedzę na temat wzorców behawioralnych i potrzeb w zakresie motywacji, mających wpływ na zachowania w miejscu pracy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WARSZTATACH
„CO MOTYWUJE LUDZI?”

DESIGN TEAMS - ADVANCED

LEVERAGE PI FOR COLLABORATION AND TEAM DEVELOPMENT ...
In this 1-day workshop for PI Practitioners, you will learn to use Team Discovery to shed light on differences and create insight, acceptance and recognition of the diversity, all seen through the lens of the team’s strategic objectives.
READ MORE ABOUT 'DESIGN TEAMS'

HIRE - ADVANCED

LEVERAGE PI FOR RECRUITMENT ...
In this 1-day course you will learn about the important steps of a successful recruitment process and how to leverage the full potential of the PI assessment suite before, during and after hiring interviews.
READ MORE ABOUT 'RECRUITMENT: PROCESS AND ONBOARDING'

EMPLOYEE AND MANAGER DEVELOPMENT

LEVERAGE PI FOR DEVELOPING YOUR ORGANISATION ...
In this 1-day workshop for PI Practitioners, we will focus on using PI for personal and leadership development in terms of motivation, self-awareness, collaboration skills, communication preferences, and much more.
READ MORE ABOUT 'INSPIRE - ADVANCED'

TAKE ACTION ON ENGAGEMENT

ENSURE POSITIVE CHANGE HAPPENS ACROSS ALL LEVELS ...
In this half-day workshop managers will learn to interpret their engagement results, communicate effectively and build and execute data-driven actions plans in collaboration with their team members.
READ MORE ABOUT
'TAKE ACTION ON ENGAGEMENT'

SPRZEDAŻ NASTAWIONA NA KLIENTA

WYNIEŚ SWOJĄ ORGANIZACJĘ SPRZEDAŻY NA WYŻSZY POZIOM...
To jedno- lub dwudniowe szkolenie sprzedażowe wyposaży pracowników sprzedaży w narzędzia umożliwiające lepsze zrozumienie potencjalnych klientów i własnych predyspozycji. Warsztaty łączą w sobie elementy oceny umiejętności sprzedaży (SSAT) z ukierunkowanym uczeniem się, nastawionym na pomoc uczestnikom w pomiarze i poprawie WYNIKÓW.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WARSZTATACH
„SPRZEDAŻ NASTAWIONA NA KLIENTA”

ZOBACZ KURSY OTWARTE

SPRAWDŹ TERMINY WSZYSTKICH OFEROWANYCH KURSÓW OTWARTYCH I DOKONAJ WSTĘPNEJ REJESTRACJI.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.