WIEDZA NAUKOWA

WIEDZA NAUKOWA

PSYCHOMETRIA I ZDOLNOŚĆ PRZEWIDYWANIA

PO PROSTU FAKTY – ZAAWANSOWANA WIEDZA NAUKOWA

Na całym świecie badaniom zostało poddanych ponad 25 milionów osób.

Ankiety stosuje ponad 8000 klientów na całym świecie.

Zespół naukowy PI przeprowadził ponad 350 badań naukowych, które potwierdziły statystycznie istotne korelacje z kluczowymi wynikami uzyskiwanymi w miejscu pracy, takimi jak staż pracy, rotacja, poziom sprzedaży i zadowolenia klientów.

Wiemy, że to działa i możemy to działanie udowodnić naukowo.

PSYCHOMETRIA.
Na czym polega?

W przeciwieństwie do dziedzin o namacalnym charakterze, gdzie przedmiot badań poddaje się bezpośrednim pomiarom – jak wysokość czy ciężar – zdolności i procesy umysłowe są niewidoczne, a tym samym nie można ich bezpośrednio zmierzyć. Psychometria zajmuje się tworzeniem narzędzi, które pozwalają pośrednio lecz dokładnie określić profil psychologiczny. Narzędzia psychometryczne jak PI Behavioral Assessment™ czy PI Cognitive Assessment™ tworzone są, by umożliwiać pomiar cech osobowości i zdolności poznawczych składających się na charakter poszczególnych osób

Ankiety PI opracowywane są według uznanych standardów i wytycznych psychologicznych, m.in. takich organizacji jak Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) czy International Test Commission (ITC). Wytyczne te tworzą ramy, na których opiera się konstrukcja testów i właściwe wykorzystanie ocen. Metodologia Predictive Index zapewnia oparte na gruntownych badaniach, trafne i wiarygodne oceny, które mogą być pomocne w zapewnieniu przez klientów zgodności z przepisami EEOC oraz Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures (jednolitymi wytycznymi w zakresie procedur selekcji pracowników).

HISTORIA
PI BEHAVIORAL ASSESSMENT

(PI BA)

Ankietę PI BA opracował i wprowadził Arnold S. Daniels w 1955 roku, i od tego czasu ma ona szerokie zastosowanie komercyjne.
PI BA to oparta na podbudowie teoretycznej, samoopisowa miara normalnej (nieklinicznej) osobowości osób dorosłych, stworzona i szeroko weryfikowana wyłącznie pod kątem zastosowania do populacji w ramach określonych zawodów czy organizacji.

Od tego czasu wprowadzane były kolejne wersje, iteracje i aktualizacje ankiety, co miało miejsce w latach 1958, 1963, 1988, 1992 i 2016.

METODYKA
PI BEHAVIORAL ASSESSMENT

(PI BA)

Ankieta PI BA nie ma określonego z góry czasu (wypełnienie zajmuje ok. 6 minut) i ma polega na udzieleniu odpowiedzi w formie pytań swobodnego wyboru.
Osoby poddawane ocenie otrzymują dwie kartki, z których każda zawiera pytanie, pod którym znajduje się 86 tych samych przymiotników. W pytaniu na stronie 1 osoba oceniana proszona jest o zaznaczenie przymiotników, które jej zdaniem określają sposób, w jaki powinna postępować zgodnie z oczekiwaniami innych (domena koncepcji Ja), a pytanie na stronie 2 dotyczy przymiotników, które według niej faktycznie ją opisują (domena Ja).
Po podliczeniu odpowiedzi uzyskiwana jest liczba punktów dla poszczególnych cech, na podstawie której opracowywane są wzorce Ja, koncepcji Ja oraz syntezy przedstawione w sposób graficzny.

Poprzedni
Następny
HISTORIA
PI COGNITIVE ASSESSMENT

(PI CA)

Ankieta PI Cognitive Assessment opracowana została w 2010 roku przez firmę CEB Valtera for Predictive Systems Pte. Ltd. i 2015 została włączona do pakietu Predictive Index.

PI CA to narzędzie do oceny funkcji poznawczych, które mierzy ogólne zdolności poznawcze jednostki i służy przede wszystkim jako narzędzie oceny wykorzystywane w procesach rekrutacji i zarządzania.

Nowe wersje, iteracje i aktualizacje ankietz są wprowadzane na bieżąco.

METODYKA
PI COGNITIVE ASSESSMENT

(PI CA)

PI CA jest testem wykonywanym na czas (12 minut), który składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, należących do trzech kategorii tematycznych (funkcje werbalne, operacje liczbowe i myślenie abstrakcyjne) oraz dziewięciu podkategorii. Suma wyników z tych trzech kategorii daje wyskalowany wynik oceny PI CA, który stanowi miarę g (ogólna zdolność poznawcza).

W PI CA zastosowano konstrukcję LOFT (Linear-on-the-Fly testing), która jest promowana na rynku pod nazwą „dynamic assessment design”. LOFT to komputerowy format testu, w którym zadania są wybierane losowo spośród wcześniej zdefiniowanych podzbiorów za każdym razem, gdy test jest przeprowadzany, co daje niepowtarzalną kombinację pytań.

Poprzedni
Następny
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

HISTORY

PI XP is a survey that measures engagement mapped to the four forces of disengagement; job, manager, people and organisation.

Commercialised in 2020.
PI XP is built on an algorithm identifying the items with the highest impact on engagement within the organisation.

PI XP is designed to measure 1) overall engagement, 2) the employees’ perceptions of their day-to-day job, 3) the perceptions of their direct manager, 4) the perceptions of the people they work with daily, and 5) the perceptions of their overall work experiences at the organisation.

PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY
(PI XP)

METHODOLOGY

PI XP is an untimed 50 item questionnaire that takes about 20 minutes to complete.

The assessment is completed by the existing workforce rating (Likert scale rating) the extend to which they agree on the presented item.

The results reveal % favorable (agree and strongly agree) compared to an organisational benchmark and to an external benchmark.

Based on the responses the managers are provided reports highlighting 3 strengths and 5 blind spots. The selected blind spots are the ones with the highest impact on engagement and include suggestions for actions to improve supported by PI reports.

Poprzedni
Następny
Narzędzia badawcze Predictive Index zostały zweryfikowane naukowo na wszystkich etapach cyklu zatrudnienia pracownika.

ZAPYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI NAUKOWYCH

UZYSKAJ więcej materiałów naukowych.

*Przesyłając zapytanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie materiałów od Humanostics.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influence Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.