PI Behavioral Assessment icon white

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

TAK OKREŚLAMY CZYNNIKI MOTYWUJĄCE DO DZIAŁANIA

PI Behavioral Assessment icon blue
Czynniki motywujące do działania, potrzeby i zachowania według metody Predictive Index
Czynniki motywujące do działania, potrzeby i zachowania według metody Predictive Index
Nie korzystając z badania osobowości, ryzykujesz, że będziesz w stanie zauważyć jedynie możliwe do obserwacji zachowanie bez zrozumienia, co je motywuje, czy też potrzeb, którymi jest podyktowane. Ankieta PI Behavioral Assessment™ to oparty na badaniach naukowych model, który przestawia obraz osobowości według czterech czynników motywujących do działania. Czynniki te i ich wzajemne relacje stanowią wzorzec zachowania danej osoby i mają pomóc w zrozumieniu podstawowych potrzeb oraz związanych z nimi zachowań. PI Behavioral Assessment umożliwia zrozumienie potrzeb, zachowań, motywacji i obszarów rozwoju, które można przełożyć na konkretne działania.
Cztery cechy badane w ramach Predictive Index PI Behavioral Assessment

PROSTE I POTWIERDZONE NAUKOWO DZIAŁANIE

Badanie PI Behavioral Assessment jest proste i szybkie do opanowania – a przy tym łatwe do zastosowania, chociaż zostało skonstruowane i sprawdzone w oparciu o naukową wiedzę. Ankieta PI BA jest dostępna w ponad 60 językach, co zapewnia, że zewnętrzni kandydaci i pracownicy nawet w dużych międzynarodowych korporacjach mogą ją wypełniać w swoim ojczystym języku.

Jako metoda, którą od momentu wprowadzenia na rynek w latach 50-tych zostało przebadanych ponad 25 milionów osób, sprawdzona w ramach ponad 350 badań i zgodna z zaleceniami EEOC, PI BA uzupełnia subiektywny osąd sprawdzonym naukowo obiektywizmem.

STOSOWANIE PI BA

PI BA to coś więcej niż tylko narzędzie rekrutacyjne pomagające wskazać kandydatów, którzy będą zmotywowani i będą się realizować w danej roli. PI BA ma zastosowanie w ciągu całego cyklu zatrudnienia i pomaga w wielu obszarach, takich jak:

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

Więcej informacji na temat stosowania PI BA można znaleźć w broszurze.

LUDZIE

PI BA działa przez cały cykl zatrudnienia pracownika

ZATUDNIAJ NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW

Ankiety PI BA wykorzystywane są do badania kandydatów, aby na tyle poznać ich predyspozycje, aby można było przewidywać potrzeby i zachowania, a dzięki temu lepiej dopasować osobę do stanowiska. Wiedząc, „Co przychodzi naturalnie” danej osobie pomaga dobrać kandydatów, których zadania i możliwości, jakie stwarza stanowisko będą motywować, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w przypadku ich zatrudnienia. W idealnym dopasowaniu kandydata do stanowiska wykorzystywana jest analiza PI Job Assessment™, a efektem jest zwiększenie produktywności i zaangażowania.
.

WDROŻENIE NOWEGO PRACOWNIKA

Masz możliwość tworzenia indywidualnych raportów, które będą przydatne dla pracodawcy i pracownika w procesie wdrażania nowego pracownika. Ludzie mają różne preferencje, jeśli chodzi o rodzaj pracy, która pobudza ich energię, a także sposób podejścia do nowych zadań i sytuacji. Zastosowanie PI BA pozwala poznać potrzeby pracownika i czynniki pobudzające go do działania, podpowiadając właściwe podejście do wdrożenia tej konkretnej osoby.

INSPIRUJ

Ankietę PI BA wykorzystuje się do badania obecnych pracowników, aby zrozumienie ich potrzeb i zachowań przełożyć na konkretne działania.

PI BA pomaga ustalić, czy potrzeby pracowników są zaspokajane, jak ich szkolić, aby podnieść poziom efektywności, jak inspirować i rozwijać pracowników, by docelowo zwiększyć ich zaangażowanie.

Dostępnych jest szereg raportów wspomagających korzystanie z PI BA w odniesieniu do obecnych pracowników.

ZESPOŁY

Badanie PI BA pomoże Ci stworzyć skutecznie działające zespoły i pozyskać ich zaangażowanie

Ankieta PI BA umożliwia zrozumienie potrzeb, zachowań, motywacji, mocnych stron i obszarów rozwoju, które można przełożyć na konkretne działania. Jako źródło obiektywnych spostrzeżeń podnosi poziom empatii, usprawnia komunikację i współpracę, a także prowadzi do poprawy produktywności i skuteczności twoich zespołów.

Nasze spojrzenie na działanie skutecznego zespołu oraz to, w jaki sposób PI BA może pomóc w tym dążeniu zakłada, że:

  • Zespół powinno cechować dostateczne zróżnicowanie pod względem behawioralnym, by działał zwinnie i był wolny od myślenia stadnego
  • Różnorodnością tą należy odpowiednio zarządzać, aby nie dopuścić do wystąpienia dysfunkcyjnej dynamiki w ramach zespołu
  • Zapewnienie optymalnej dynamiki zespołu wymaga zrozumienia i akceptacji różnorodności behawioralnej, wynikającej z leżących u jej podstaw motywacji

PI można wykorzystywać w celu budowania świadomości i akceptacji dla różnorodności zachowań:

  • Podczas tworzenia zespołów
  • Podczas wyboru nowych członków zespołu
  • Podczas optymalizacji sposobu działania istniejących zespołów

MENEDŻEROWIE

PI BA pomaga menadżerom osiągnąć zrozumienie

Do podtrzymania motywacji i zaangażowania pracowników konieczne jest coś więcej niż idealne dopasowanie osoby do stanowiska. Analiza PI BA pomaga menedżerom firmy zrozumieć, jakie potrzeby należy zaspokoić, w jaki sposób ludzie wzajemnie się uzupełniają, i w jaki sposób prowadzić coaching i skutecznie wykorzystywać potencjał pracowników.

Istnieje szereg raportów opracowywanych na podstawie PI BA, które mają wspomóc zarządzanie pracownikami, ale być może nawet ważniejsze jest to, że PI BA pomoże Ci również w zarządzaniu menedżerami i kierowaniu ich rozwojem.

Wśród szerokiej gamy raportów można znaleźć Kartę rozwoju menedżera (Manager Development Chart), Strategie zarządzania – przewodnik (Management Strategy Guide) czy Instrukcje coachingu (Coaching Guides). Wszystkie one mają na celu zwiększenie samoświadomości Twoich menedżerów i wsparcie ich w zarządzaniu ludźmi. Oferujemy szkolenia z zakresu zarządzania, które pomogą szybko przystąpić do wprowadzenia wspólnego języka w Twojej organizacji, odwołującego się do profili osobowości, czynników motywujących do działania, potrzeb i zachowań.

WYPRÓBUJ PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O CZYNNIKACH MOTYWACJI? wyprobuj PI ba.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.