O HUMANOSTICS

Humanostics white logo

HUMANOSTICS

Humanostics® to firma doradcza założona w Danii w 2009 r., działająca obecnie na terenie Danii, Norwegii, Polsce, Holandii, Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Islandii, Grenlandii, Australii, Cyprze, Hongkongu i Azji Południowo-Wschodniej. Pomagamy organizacjom w skutecznym wdrażaniu ich strategii biznesowych, dostarczając narzędzia i wskazówki umożliwiające dokładny pomiar potencjału kapitału ludzkiego i gwarantujące obsadzanie odpowiednich stanowisk właściwymi ludźmi.

W ścisłej współpracy z naszymi klientami optymalizujemy procesy w obrębie dwóch obszarów – PROJEKTOWANIA, ZATRUDNIANIA,  INSPIROWANIA i DIAGNOZA, skupiając się na ocenie i pomiarze potencjału oraz kompetencji kandydatów, pracowników, menedżerów i pracowników sprzedaży.

Humanostics PI Employee Lifecycle

NARZĘDZIA BADAWCZE

Nasza unikalna wiedza fachowa ma swój początek w prawach dystrybucyjnych do wiodących na rynku narzędzi badawczych, popartych doświadczeniem w kształceniu i coachingu. Jesteśmy obecnie jedynym dostawcą w Danii, Norwegii, Polsce, Islandii,  Grenlandii i krajach Beneluksu następujących narzędzi:

PI JOB ASSESSMENT™ (PI JA) – narzędzie do profilowania stanowisk

PI COGNITIVE ASSESSMENT™ (PI CA) – analiza kognitywna (wcześniej znana pod nazwą PLI)

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™ (PI BA) – analiza osobowości

PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY™ (PI XP)

TEAM DISCOVERY – create awareness and alignment in any team

SELLING SKILLS ASSESSMENT TOOL™ (SSAT) – ocena kompetencji sprzedażowych

PREDICTIVE INDEX, LLC

Predictive Index, LLC (wcześniej znana jako PI Worldwide) to firma konsultingowa z siedzibą w Bostonie, która opracowała metody badawcze The Predictive Index®, z powodzeniem stosowane w Danii od ponad 40 lat.

Firma Humanostics jest Certyfikowanym Partnerem PI i działa we współpracy z siecią swoich Partnerów (Associate Partners).

PI Certified Partner
Humanostics terretories Europe
Humanostics territories South East Asia

NAZWA

Nasza nazwa wzięła się z połączenia angielskich słów „humans” (ludzie) i „diagnostics” (diagnostyka) i oddaje dwa najistotniejsze elementy, na których się skupiamy.

Narzędzia diagnostyczne czy ankiety rozumiemy jako „Środki umożliwiające określenie stanu lub zdolności jednostki do wykonywania jej funkcji” bądź też „Wykorzystanie profesjonalnych i sprawdzonych naukowo metod do ustalania przyczyn i charakteru określonych zachowań”.

W Humanostics wierzymy w wiedzę i naukowe metody określania potencjału i wrodzonych zdolności. Oferowane przez nas narzędzia badawcze zostały sprawdzone w różnych kulturach i krajach.

NASZE LOGO

Nasze logo symbolizuje człowieka odzwierciedlonego przez jego idealne dopasowanie – w Humanostics staramy się pomagać ludziom i organizacjom odkryć ich pełny potencjał.

Humanostics green logo
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.