SPRZEDAŻ NASTAWIONA NA KLIENTA (CUSTOMER-FOCUSED SELLING)

SPRZEDAŻ NASTAWIONA NA KLIENTA (CUSTOMER-FOCUSED SELLING)

POPRAWA WYNIKÓW SPRZEDAŻY

CEL

Jedno- lub dwudniowe szkolenie sprzedażowe, które dostarczy wyposaży pracowników sieci sprzedaży w narzędzia umożliwiające lepsze zrozumienie potencjalnych klientów i samych siebie. Warsztaty obejmują wykorzystanie narzędzia do oceny umiejętności sprzedaży – Selling Skills Assessment Tool (SSAT) w połączeniu z ukierunkowanym uczeniem się, aby pomóc uczestnikom w ilościowym określeniu i podnoszeniu umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania konsultacyjnego podejścia do sprzedaży.

ODBIORCY

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników sieci sprzedaży.

  • Opiekunowie klienta
  • Przedstawiciele handlowi
  • Specjaliści ds. rozwoju biznesu
  • Profesjonalni sprzedawcy na każdym szczeblu organizacji
Three people in a circle icon

EFEKTY

SPRZEDAŻ NASTAWIONA NA KLIENTA (CUSTOMER-FOCUSED SELLING)

Więcej informacji można znaleźć w broszurze

SPOSÓB REALIZACJI

Szkolenie CFS, prowadzone w bardzo interaktywny sposób, dostarcza konkretnej wiedzy, jakiej potrzebują handlowcy, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki sprzedaży. Praktyczne scenariusze przerabiane podczas warsztatów są zaprojektowane w taki sposób, by po zakończeniu warsztatów handlowcy mogli od razu wykorzystywać nabyte umiejętności.

Jedno- lub dwudniowy warsztat dostępny jako szkolenie prowadzone u klienta, przez jednego z naszych doświadczonych trenerów, w dogodnym dla Państwa terminie.

U KLIENTA

Book inhouse training
Classroom training lecture icon

WARSZTATY OTWARTE

Unfortunately this workshop is not eligible for open registration
Classroom training lecture icon

Dla większych organizacji sprzedaży, szkolenie CFS jest również dostępne w formule kompleksowego, certyfikowanego programu Train-the-Trainer, który umożliwia firmom prowadzenie szkoleń i utrwalanie ich efektów własnymi siłami, a także możliwość dostosowania szkolenia do własnego otoczenia biznesowego.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

dowiedz się więcej o korzyściach, jakie cfs przyniesie twojej organizacji sprzedaży.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.