PI Cognitive Assessment icon white

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

TAK BADAMY ZDOLNOŚĆ UCZENIA SIĘ

PI Cognitive Assessment icon blue

Ankieta PI Cognitive Assessment™ mierzy możliwości uczenia się i szkolenia, zdolność danej osoby do uczenia się, adaptacji i przyswajania nowych pojęć w miejscu pracy. Badania zdolności poznawczych, takie jak PI CA, odwołujące się do ogólnych umiejętności kognitywnych – określanych często jako czynnik g są sprawdzonymi predyktorami powodzenia w szkoleniu i wyników osiąganych w pracy na wszystkich szczeblach i branżach. Znając zdolności poznawcze danej osoby, jesteś w stanie lepiej dopasować kandydata do stopnia trudności obsadzanej roli.

The Predictive Index PI Cognitive Assessment g factor subcategories
The hierarchical model built on John Carroll’s STRATUM model (1993), inspired by the work of Charles Spearman (1927).

PROSTE I POTWIERDZONE NAUKOWO DZIAŁANIE

Ankieta PI CA jest dostępna w ponad 65 językach i bazuje na konstrukcji testów tworzonych na bieżąco (ang. Line-on-the-fly – LOFT), dzięki czemu każde badanie jest unikalne. Ankieta PI CA została opracowana w oparciu sprawdzoną wiedzę naukową, zgodnie ze rygorystycznymi standardami konstruowania testów zalecanymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne (APA), Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), International Test Commission (ITC).

Metoda PI COGNITIVE ASSESSMENT™ była wcześniej znana jako „Professional Learning Indicator”, „PLI”,
„Predictive Index Learning Indicator”, „PI LI”.

STOSOWANIE PI CA

Skorzystaj z PI CA, aby dowiedzieć się, kto będzie się uczyć szybko i samodzielnie, gdy będzie taka potrzeba, i kto jest w stanie uzyskiwać wyniki, które sprostają oczekiwaniom, a nawet je przerosną. Ankieta PI Job Assessment™ pomaga ustalić stopień złożoności danej roli, a PI CA pomaga ustalić stopień złożoności, z jakim badana osoba jest w stanie sobie poradzić.

Celem jest dopasowanie osoby do stanowisko pracy, co oznacza możliwość zapewnienia nowemu pracownikami dostatecznie wysokiego poziomu stymulacji, nie dopuszczając jednak to tego, by się wypalił.

Wykorzystując PI CA połączeniu z PI Behavioral Assessment™ masz ośmiokrotnie większą szansę trafnego przewidzenia wyników osiąganych w pracy, co sprawia, że ankieta ta powinna być integralną częścią każdego procesu rekrutacji.

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

Więcej informacji na temat stosowania PI CA można znaleźć w broszurze.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ DO CZEGO MOŻE BYĆ PRZYDATNA ANALIZA PI CA

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.