ZASADY ETYCZNE I RODO

ZASADY ETYCZNE I RODO

Z danymi osobowymi należy obchodzić się z ostrożnością

Uważamy, że każda osoba zaproszona do wzięcia udziału w badaniu powinna być traktowana w sposób uczciwy i etyczny.

Pomagamy klientom w spełnieniu wymogów wynikających z RODO w odniesieniu do obchodzenia się z danymi osobowymi i konfigurujemy systemu w taki sposób, by zapewnić anonimizację danych.

Dążymy do zachowania najwyższych standardów ochrony i przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z Zasadami ochrony prywatności.

ETYKA I JAKOŚĆ

Wierzymy, że badania ujawniają możliwości i potencjał, a jednostki rozwijają i realizują się w miejscu pracy, kiedy mają dopasowane do nich stanowisko. Kluczowym elementem korzystania z narzędzi badawczych jest to, że mogą one obiektywnie pokazać potencjał danej osoby i w ten sposób pomóc jej obrać właściwy kierunek rozwoju. Badanie nigdy nie powinno być wykorzystywane w oderwaniu, jako jedyny decydujący parametr, ale może dostarczyć nieocenionych i obiektywnych spostrzeżeń co do mocnych stron danej osoby, a tym samym jej potencjału, zakładając, że jest wiarygodne i aktualne.

Przeznaczamy znaczne środki na udokumentowanie wiarygodności i aktualności udostępnianych przez nas narzędzi i metod badawczych. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z materiałami w zakładce poświęconej podstawom naukowym.

Podkreślamy, że zarówno analizy, jak i omówienia ich wyników powinien prowadzić odpowiednio wyszkolony specjalista PI. Podczas kursów certyfikacyjnych dbamy, by uczestnicy opanowali gruntowną wiedzę o tym jak stosować ankiety, ograniczeniach narzędzi, a także byli informowani o obowiązujących przepisach. Prowadzimy również seminaria odświeżające wiedzę dla specjalistów PI, którzy potrzebują się doszkolić.

Humanostics jest czynnym członkiem (a od 2010 roku członkiem zarządu) duńskiej organizacji Videnscenter for Professionel Personvurdering i przestrzegamy zaleceń etycznych wydanych przez ten podmiot, a docelowo także normy ISO 10667.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CO TO JEST RODO?

Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2016 r. rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zastępujące zdezaktualizowaną dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. Zawiera ono przepisy, które zobowiązują przedsiębiorstwa do ochrony danych osobowych i prywatności obywateli UE w odniesieniu do transakcji, które mają miejsce w państwach członkowskich UE. RODO reguluje również kwestię eksportu danych osobowych poza UE.

KOGO TO DOTYCZY?

RODO znacznie rozszerza zakres unijnego prawa o ochronie danych. Każda organizacja przetwarzająca dane osobowe osób fizycznych z UE podlega przepisom tego prawa, niezależnie od tego, czy jest fizycznie obecna w UE. Co ważne, w ujęciu RODO pojęcie „dane osobowe” jest bardzo szerokie i obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej o ustalonej lub możliwej do ustalenia tożsamości (zwanej również „osobą, której dane dotyczą”), takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne informacje określające tożsamość. Definicja ta obejmuje również informacje techniczne, takie jak adresy IP lub identyfikatory urządzeń. „Przetwarzanie” w rozumieniu RODO oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie lub wykorzystywanie.

CO TO DAJE?

RODO zapewnia większą przewidywalność zgodności z unijnym prawem ochrony danych, ponieważ zakłada harmonizację wymogów w zakresie ochrony danych w całej UE – w przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów, które doprowadziły do powstania swoistej mozaiki przepisów wśród państwach członkowskich UE. RODO ułatwia również zachowanie zgodności z przepisami, gdyż było aktualizowane z uwzględnieniem aktualnego stanu rozwoju technologii. Poprzednie przepisy obowiązywały od ponad 20 lat, a od tego czasu nastąpiły dość znaczne zmiany, co powodowało powstawanie rozmaitych luk na nałożeniu tego prawa na współczesne technologie oraz złożone międzynarodowe przepływy danych i procesy biznesowe. RODO ma wiele z tych luk zlikwidować.

WYMOGI RODO

Przestrzeganie RODO obejmuje również obchodzenie się z danymi w sposób zgodny z wewnętrznymi zasadami ochrony danych obowiązującymi w firmie. Udostępniamy platformę oprogramowania do administrowania ankietami, która jest skonstruowana w taki sposób, by pomóc klientowi w łatwej konfiguracji procesu umożliwiającego automatyczną anonymizację danych zgodnie z przyjętymi zasadami ochrony danych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DOKUMENTY I PODMIOTY PODPISUJĄCE

Twoja firma, jako obecny klient Humanostics, zobowiązana jest posiadać szereg różnych dokumentów, aby zapewnić zgodność z RODO. Umowa musi być zgodna z najnowszym wzorcem i wymagane jest podpisanie umowy o przetwarzanie danych (ang. DPA – Data Processing Agreement). Oprócz DPA konieczne będzie również podpisanie aneksu dla podwykonawcy przetwarzania, zatem prosimy o kontakt, aby otrzymać odpowiedni aneks. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umowy DPA czy działań podejmowanych na rzecz zapewnienia zgodności z RODO, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej firmy The Predictive Index.

FOR EXISTING CLIENTS: GDPR GUIDES TO PI SOFTWARE

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.