ZASADY ETYCZNE I RODO

ZASADY ETYCZNE I RODO

Z danymi osobowymi należy obchodzić się z ostrożnością

Uważamy, że każda osoba zaproszona do wzięcia udziału w badaniu powinna być traktowana w sposób uczciwy i etyczny.

Pomagamy klientom w spełnieniu wymogów wynikających z RODO w odniesieniu do obchodzenia się z danymi osobowymi i konfigurujemy systemu w taki sposób, by zapewnić anonimizację danych.

Dążymy do zachowania najwyższych standardów ochrony i przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z Zasadami ochrony prywatności.

ETYKA I JAKOŚĆ

Wierzymy, że badania ujawniają możliwości i potencjał, a jednostki rozwijają i realizują się w miejscu pracy, kiedy mają dopasowane do nich stanowisko. Kluczowym elementem korzystania z narzędzi badawczych jest to, że mogą one obiektywnie pokazać potencjał danej osoby i w ten sposób pomóc jej obrać właściwy kierunek rozwoju. Badanie nigdy nie powinno być wykorzystywane w oderwaniu, jako jedyny decydujący parametr, ale może dostarczyć nieocenionych i obiektywnych spostrzeżeń co do mocnych stron danej osoby, a tym samym jej potencjału, zakładając, że jest wiarygodne i aktualne.

Przeznaczamy znaczne środki na udokumentowanie wiarygodności i aktualności udostępnianych przez nas narzędzi i metod badawczych. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z materiałami w zakładce poświęconej podstawom naukowym.

Podkreślamy, że zarówno analizy, jak i omówienia ich wyników powinien prowadzić odpowiednio wyszkolony specjalista PI. Podczas kursów certyfikacyjnych dbamy, by uczestnicy opanowali gruntowną wiedzę o tym jak stosować ankiety, ograniczeniach narzędzi, a także byli informowani o obowiązujących przepisach. Prowadzimy również seminaria odświeżające wiedzę dla specjalistów PI, którzy potrzebują się doszkolić.

Humanostics jest czynnym członkiem (a od 2010 roku członkiem zarządu) duńskiej organizacji Videnscenter for Professionel Personvurdering i przestrzegamy zaleceń etycznych wydanych przez ten podmiot, a docelowo także normy ISO 10667.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

CO TO JEST RODO?

Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2016 r. rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zastępujące zdezaktualizowaną dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. Zawiera ono przepisy, które zobowiązują przedsiębiorstwa do ochrony danych osobowych i prywatności obywateli UE w odniesieniu do transakcji, które mają miejsce w państwach członkowskich UE. RODO reguluje również kwestię eksportu danych osobowych poza UE.

KOGO TO DOTYCZY?

RODO znacznie rozszerza zakres unijnego prawa o ochronie danych. Każda organizacja przetwarzająca dane osobowe osób fizycznych z UE podlega przepisom tego prawa, niezależnie od tego, czy jest fizycznie obecna w UE. Co ważne, w ujęciu RODO pojęcie „dane osobowe” jest bardzo szerokie i obejmuje wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej o ustalonej lub możliwej do ustalenia tożsamości (zwanej również „osobą, której dane dotyczą”), takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne informacje określające tożsamość. Definicja ta obejmuje również informacje techniczne, takie jak adresy IP lub identyfikatory urządzeń. „Przetwarzanie” w rozumieniu RODO oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie lub wykorzystywanie.

CO TO DAJE?

RODO zapewnia większą przewidywalność zgodności z unijnym prawem ochrony danych, ponieważ zakłada harmonizację wymogów w zakresie ochrony danych w całej UE – w przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów, które doprowadziły do powstania swoistej mozaiki przepisów wśród państwach członkowskich UE. RODO ułatwia również zachowanie zgodności z przepisami, gdyż było aktualizowane z uwzględnieniem aktualnego stanu rozwoju technologii. Poprzednie przepisy obowiązywały od ponad 20 lat, a od tego czasu nastąpiły dość znaczne zmiany, co powodowało powstawanie rozmaitych luk na nałożeniu tego prawa na współczesne technologie oraz złożone międzynarodowe przepływy danych i procesy biznesowe. RODO ma wiele z tych luk zlikwidować.

WYMOGI RODO

Przestrzeganie RODO obejmuje również obchodzenie się z danymi w sposób zgodny z wewnętrznymi zasadami ochrony danych obowiązującymi w firmie. Udostępniamy platformę oprogramowania do administrowania ankietami, która jest skonstruowana w taki sposób, by pomóc klientowi w łatwej konfiguracji procesu umożliwiającego automatyczną anonymizację danych zgodnie z przyjętymi zasadami ochrony danych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DOKUMENTY I PODMIOTY PODPISUJĄCE

Twoja firma, jako obecny klient Humanostics, zobowiązana jest posiadać szereg różnych dokumentów, aby zapewnić zgodność z RODO. Umowa musi być zgodna z najnowszym wzorcem i wymagane jest podpisanie umowy o przetwarzanie danych (ang. DPA – Data Processing Agreement). Oprócz DPA konieczne będzie również podpisanie aneksu dla podwykonawcy przetwarzania, zatem prosimy o kontakt, aby otrzymać odpowiedni aneks. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umowy DPA czy działań podejmowanych na rzecz zapewnienia zgodności z RODO, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej firmy The Predictive Index.

FOR EXISTING CLIENTS: GDPR GUIDES TO PI SOFTWARE

Recorded Webinar on GDPR Compliance

Watch this recorded webinar to get best practices on how to ensure GDPR compliance when working with The Predictive Index, including high-level information about GDPR compliance in a PI context, a recommended process for handling PI data, sorting and categorising data in PI Software, restricting access to data in PI Software, automatically anonymising data in PI Software, instructing other software users, and informing candidates about your process.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Denmark
VAT 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Predictive Index, LLC i jest używany tutaj za zgodą.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.