ETIK OG GDPR

ETIK OG GDPR

PERSONDATA SKAL BEHANDLES MED OMTANKE

Vi mener, at enhver, der inviteres til at udfylde et assessment, skal behandles på en fair og etisk forsvarlig måde.

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at I overholder GDPR i forhold til håndtering af persondata ved, at I opsætter en automatisk anonymiseringsproces i systemet.

Vi lever op til standarderne for beskyttelse og håndtering af persondata. I kan læse mere i vores privatlivspolitik.

ETIK OG KVALITET

Vi mener, at profileringsværktøjer afdækker muligheder og potentiale, og at individer udvikler sig og trives, når de har en rolle, som passer til dem. Et væsentligt element ved anvendelsen af værktøjer er, at de på en objektiv måde kan afdække en persons potentiale og på denne måde bidrage til, at personen udvikler sig i den rigtige retning. Et resultat skal aldrig stå alene og udgøre det eneste grundlag for en beslutning, men det kan give jer et værdifuldt og objektivt indblik i en persons styrker og dermed potentiale, forudsat at analysen er pålidelig og valid.

Vi bruger betragtelige ressourcer på at dokumentere, at vores assessment tools og metoder pålidelige og valide. Læs mere på siden om videnskab.

Vi lægger vægt på, at analyse og feedback vedr. assessments bør foretages af en person, der er certificeret i brugen af PI. På vores kurser sikrer vi, at deltagerne bliver grundigt undervist i, hvordan og hvornår assessments bør anvendes,  værktøjernes begrænsninger, og deltagerne bliver desuden informeret om gældende regler. Vi tilbyder også genopfriskningskurser for certificerede PI Practitioners.

Humanostics er aktivt medlem (og siden 2010 også bestyrelsesmedlem) af organisationen Videnscenter for Professionel Personvurdering, og vi lever op til deres etiske retningslinjer og dermed ISO 10667-standarden.

LÆS MERE

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION & REGULATION

HVAD ER GDPR?

Europaparlamentet vedtog i april 2016 the General Data Protection Regulation (GDPR) som erstatning for et forældet databeskyttelsesdirektiv fra 1995. det indeholder bestemmelser, ifølge hvilke virksomheder skal beskytte EU-borgeres persondata, når det drejer sig om transaktioner mellem EU-medlemsstater. GDPR regulerer desuden udførsel af persondata uden for EU.

 

HVEM PÅVIRKES?

GDPR er meget mere omfattende end tidligere EU-lovgivning på området. Enhver organisation, der er i besiddelse af EU-borgeres persondata, er omnfattet af loven, uanset om organisationen har en fysisk tilstedeværelse i EU eller ej. Det er desuden vigtigt, at begrebet “persondata” ifølge GDPR er meget bredt og dækker enhver form for oplysninger, der har at gøre med en identificeret og identificerbar person (også kaldet “data subject”), såsom navn, e-mail-adresse eller anden personhenførbar information. Begrebet omfatter også teknisk information, såsom IP-adresser eller enhedsidentifikatorer. “Behandling” refererer i følge GDPR til indsamling, opbevaring, overforsel eller anvendelse.

HVAD ER FORDELENE?

GDPR gør det lettere at leve op til databeskyttelseslovgivning i EU, fordi de sikrer ensretning af regler og retninglinjer i hele EU, og fordi de er lavet med øje for moderne teknologi, komplekse internationale datastrømme og forretningsprocesser.

GDPR-KRAV

Overholdelse af GDPR indebærer bl.a., at data skal behandles i overensstemmelse med jeres privatlivspolitik. I PI-systemet, hvorfra man administrerer assessments, kan I nemt sætte en proces op, hvor data anonymiseres automatisk i henhold til jeres privatlivspolitik.

LÆS MERE

DOKUMENTER OG UNDERSKRIFTER

For at sikre jer, at I overholder GDPR, skal I sørge for, at en række dokumenter er på plads. jeres kontrakt skal være udformet i det seneste format, og I skal underskrive en DPA (Data Processing Agreement). Derudover skal I bruge en underdatabehandleraftale, så kontakt os venligst for at få det rette addendum. Hvis I har nogen spørgsmål om DPA’en eller the Predictive Index’ forholdsregler i forhold til GDPR, gå da venligst til PI’s hjemmeside.

FOR EKSISTERENDE KUNDER: GDPR-GUIDES TIL PI-SYSTEMET

Recorded Webinar on GDPR Compliance

Watch this recorded webinar to get best practices on how to ensure GDPR compliance when working with The Predictive Index, including high-level information about GDPR compliance in a PI context, a recommended process for handling PI data, sorting and categorising data in PI Software, restricting access to data in PI Software, automatically anonymising data in PI Software, instructing other software users, and informing candidates about your process.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.