LØS PROBLEMER MED MEDARBEJDERTILFREDSHEDEN PÅ EN EFFEKTIV MÅDE

FORESTIL DIG, AT NEMT KUNNE LØSE UDFORDRINGER MED MANGLENDE ENGAGEMENT

Hvert år mister organisationer mange penge på tabt produktivitet, fordi deres medarbejdere ikke er engagerede og dermed ikke yder deres bedste. Tænk, hvad jeres virksomhede kunne opnå, hvis alle medarbejdere trak i samme retning med alle deres kræfter!

Få fokus på jeres medarbejderes potentiale med PI DIAGNOSE – et stærkt værktøj til at løse udfordringer med medarbejdertilfredsheden og til at sikre, at engagementet forbliver højt. Fra system til kurser og rådgivning af eksperter – vi giver jer de værktøjer og den viden, der skal til for at få organisationen op i et højere gear.

De fire demotiverende kræfter

Mål på de ting, der gør en forskel

Analysér jeres data

Find ud af, hvad I skal sætte i gang

Medarbejderundersøgelsen: Fra indsigt til handling

DE FIRE DEMOTIVERENDE KRÆFTER

Der er en rigtig god grund til at øge medarbejdertilfredsheden: Studier har vist, at organisationer, der har meget tilfredse medarbejdere, oplevede en 2,3 gange større vækst i omsætningen over en periode på tre år end gennemsnitligt. Teams med en høj grad af tilfredshed er 21% mere produktive end teams med lav tilfredshed. Og meget tilfredse medarbejdere er 87% mindre tilbøjelige til at forlade organisationen.

Men hvad påvirker medarbejdertilfredshed? Hvad får medarbejdere til at forlade en virksomhed, og hvad får dem til at blive? Hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere gør mere end det højst nødvendige?

Forskning har identificeret de fire områder, som har den højeste indvirkning på medarbejdertilfredshed; vi kalder dem “de fire demotiverende kræfter”:

ROLLEN

Hvis en medarbejder ikke passer godt til jobbet, kan det påvirke deres indsats hver dag, da det give udfordringer at leve op til kravene i jobbet.

TEAMET

Hvis dynamikken i teamet ikke er god, eller det, de bliver bedt om at lave, ikke giver mening for dem, kommer de ikke til at brillere.

LEDEREN

Hvis lederne ikke forstår, hvad der driver medarbejderne, kan det være meget demotiverende. Medarbejderne søger jobbet, fordi de ønsker at arbejde i virksomheden, men i sidste ende er det som oftest lederen, der er årsagen til, at de forlader jobbet.

ORGANISATIONEN

Hvis organisationen ikke lytter til medarbejderne og heller aldrig tackler de problemer, der måtte opstå, føler medarbejderne sig ikke værdsatte.

Jeres organisation kæmper måske mod en af disse kræfter – eller alle fire. Uanset, om I kæmper mod en eller fire af disse kræfter, vil I have medarbejdere, som ikke leverer en god indsats. Medarbejdere, der er tilfredse, gør en ekstra indsats, fordi de går op i firmaets succes.

MÅL PÅ DET, DER GØR EN FORSKEL

Vi anbefaler en datadrevet tilgang til at håndtere disse fire demotiverende kræfter. For at få den bedste viden og påvirke tilfredsheden mest muligt, skal I måle på det, der betyder noget, nemlig de fire kræfter: Rollen, lederen, teamet og organisationen.

PI Employee Experience Survey™ (PI XP) måler medarbejdertilfredshed og -engagement i fire kategorier og giver jer en skræddersyet handlingsplan, så I kan ændre de ting, der ikke virker, og gøre mere af det, der fungerer godt. PI XP er et videnskabeligt valideret værktøj, der tager pulsen på engagementet i organisationen og hjælper ledere med at indsamle ærlig, anonym feedback på medarbejdernes arbejdsoplevelse. Undersøgelsens algoritme udpeger de styrker og udviklingsområder, som har den største indflydelse på medarbejdertilfredshed i jeres organisation. Desuden  analyseres og prioriteres jeress resultater, og I får detaljerede handlingsplaner, så I kan adressere problemområder og iværksætte forandringer.

Den anonyme medarbejderundersøgelse består af 50 spørgsmål og administreres i PI-systemet, som guider jer gennem hele processen, fra upload af organisationsdiagrammet, over kommunikation til medarbejderne til analyse af resultaterne.

ANALYSÉR RESULTATERNE

Så snart tilfredshedsundersøgelsen er lukket, modtager du information om tilfredshedsniveauet i hele organisationen, uanset om det drejer sig om et team, en afdeling eller hele firmaet. Du vil modtage information på hvert niveau i organisationen: Hver leder med fem eller flere i sit team får sin egen rapport.

På denne måde isoleres de problemer, som ikke er udbredte, men som bør blive adresseret. Med denne indsigt kan I nemt tilpasse jeres handlingsplaner ud fra forskellige gruppers styrker og behov og således forbedre engagementet på både mikro- og makroniveau. Team-rapporter fremhæver desuden high-performing teams; når I ved, hvad der fungerer godt, kan I bruge denne indsigt til at hjælpe og udvilke andre ledere.

Rapporterne giver ledere tilfredshedsmålinger og eksterne benchmarks for hvert af de 50 spørgsmål, såvel som overordnede målinger i fire kategorier: Job, leder, team og organisation. Rapportn fremhæver desuden de tre vigtigste styrker (de spørgsmål, der har fået de mest positive tilbagemeldinger) og de fem vigtigste blinde vinkler (de spørgsmål, der har fået de laveste tilbagemeldinger).

FIND UD AF, HVAD DER SKAL SÆTTES I GANG

Undersøgelsen er færdig. Hvad nu?

De fleste tilfredsundersøgelser giver indsigt, men de færreste giver forslag til videre handling. PI Employee Experience Survey bygger bro mellem data og resultater ved at levere skræddersyede handleplaner, så I kan få rettet op på de ting, der ikke virker.

De fleste tilfredshedsundersøgelser viser jer blot resultaterne, mens PI XP afdækker problemerne og viser jer, hvordan I løser dem. Det er slut med at gætte jer frem til, hvordan I skaber de nødvendige forandringer, så I kan nå jers mål. Udover praktiske anbefalinger til, hvad I bør gøre, får I tips til, hvilke PI INSPIRE-rapporter og -værktøjer, I kan hente i PI-systemet, som kan understøtte jeres handlingsplan.

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN: FRA INDSIGT TIL HANDLING

Et vellykket tilfredshedsprojekt forudsætter, at I kommunikerer klart og også reagerer ud fra resultaterne. Hjælp lederne med at diskutere resultaterne af undersøgelsen med deres teams og iværksætte planer.

Workshoppen “Medarbejderundersøgelsen: Fra indsigt til handling” sikrer positive forandringer på alle niveauer ved at forberede lederne på, hvordan de kommunikerer effektivt, samt lægger og eksekverer datadrevne handleplaner.

Dette halvdagskursus giver ledere redskaberne til at dele undersøgelsens resultater med deres team og etablere en handlingsplan, der kan skabe de nødvendige organisationsændringer. Kurset forbereder lederne på at kommunikere effektivt og skabe og udføre datadrevne handlingsplaner.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.