KUNDENYHEDSBREV JUNI 2023: TEAM-SESSIONER, KAN MAN FORBEDRE SIN KOGNITIVE EVNE, HVAD MÅLER E-FAKTOREN, SKAB UDVIKLING HOS LEDERNE, SUPERBRUGERENS ROLLE

PI team-sessioner faciliteret af Humanostics

Det kan have en meget positiv effekt at afholde team-sessioner baseret på PI-profilerne. Det kan give øget indsigt i, hvad der driver de enkelte team-medlemmer, hvilke behov de har, og hvilke arbejdsstile der er repræsenteret i teamet. Man får mere selvindsigt og forståelse for andres styrker og udfordringer, og det kan medføre bedre samarbejde, kommunikation og generelt bedre engagement. Humanostics tilbyder at afholde team-sessioner i forskellige formater, og vores erfarne konsulenter vil med glæde skræddersy indholdet, så det passer til jeres behov. Kontakt os for at høre mere om mulighederne!

Kan man forbedre sine kognitive evner?

Det korte svar er nej. PI Cognitive Assessment måler en persons generelle kognitive evner, og det hjælper os med at forstå, hvor hurtigt man kan forvente, at personen tilegner sig ny viden. Denne faktor er stabil gennem vores voksenliv og kan ikke forbedres eller ændres ved at man øver sig. Hvis en person scorer højere, når vedkommende udfylder CA nummer to, er det som regel, fordi vedkommende har lært systemet at kende (layout, navigering, tiden, spørgsmålstyper osv.), så fokus udelukkende er på spørgsmålene. Andre grunde til, at de scorer højere i anden omgang kan være, at de blev afbrudt, at de var ukoncentrerede eller trætte, eller at de valgte et fremmed sprog første gang og deres modersmål anden gang. Under alle omstændigheder kan man anse den højeste score for den mest nøjagtige indikation af, hvor hurtigt de tilegner sig ny viden. Vi anbefaler også, at man forbereder sig ved at bruge prøvespørgsmålene, som der er et link til i invitationen fra PI-systemet.

Hvad måler E-faktoren?

I syntesen kan man se en såkaldt sekundær faktor, E-faktoren. Denne indikerer, hvilken slags data en person har en tendens til at basere sine beslutninger på. Hvis E-faktoren er høj, har personen en tendens til at være objektiv. Det vil sige, at man har en tendens til at tage udgangspunkt i fakta, data, statistikker osv. Hvis E-faktoren er lav, har man en tendens til at være subjektiv. Det vil sige, at ens mavefornemmelse er vigtig, og man er måske mindre tilbøjelig til at vurdere alle sider af en sag. Man vil tage udgangspunkt i. hvad der føles rigtigt, uanset om der er tal der kan bakke denne fornemmelse op eller ej. En E-faktor omkring midten indikerer, at personen sandsynligvis baserer sine beslutninger på en kombination af subjektive og objektive faktorer, fx ved at sortere i mulighederne ved at bruge objektive kriterier i første omgang og så basere den endelige beslutning på, hvad de bedst kan lide.

SKAB UDVIKLING HOS LEDERNE

I mange organisationer mangler lederne og medarbejdere indsigt i de faktorer, der kan skabe selvindsigt og indsigt i andres drivkræfter og behov. Man kan bruge PI’s INSPIRE-værktøjer som f.eks. udviklingsrapporterne eller ledelsesstrategiguiden til at udvikle lederne og få alle til at levere deres bedste. Se den korte video nedenfor, hvis du vil have nogle tips til, hvordan man kan engagere lederne på alle niveauer.

SUPERBRUGERENS ROLLE

Alle organisationer, der bruger PI, bør udpege mindst én superbruger i PI-systemet, som har ansvar for brugerrettigheder og for at sikre, at systemet lever op til GDPR-standarder. Blandt andet inkluderer opgaven som superbruger, at man bygger en passende mappestruktur, at man opretter nye brugere og sikrer, at de har den rette mappeadgang, og endelig at man opsætter en proces for sletning af kandidater, der ikke bliver ansat og for medarbejdere, der forlader virksomheden. Klik HER, hvis du vil vide mere om GDPR og PI.

SE TIDLIGERE NYHEDSBREVE HER

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.