ASSESSMENTS

VI TILBYDER LØSNINGER, DER GIVER INDSIGT

Vi tror på samlede løsninger snarere end enkeltstående produkter. Assessments bør være en integreret del af den overordndede HR- og ledelsesstrategi, og strategien bør afgøre, hvilke assessments man bruger og hvordan man bruger dem; ikke vice versa.

LÆS MERE OM DE ENKELTE ASSESSMENTS

PI Job Assessment icon blue

PI JOB ASSESSMENT™

HER BEGYNDER REKRUTTERINGEN ...
PI Job Assessment™ er videnskabeligt valideret og gør jer i stand til objektivt at vurdere, hvor godt en kandidat matcher adfærdsmæssigt og kognitivt, og kan sikre et godt match til jobbet.
LÆS MERE OM
PI JOB ASSESSMENT™
PI Cognitive Assessment icon blue

PI COGNITIVE ASSESSMENT™

SÅDAN VURDERER MAN KOGNITIVE EVNER ...
PI CA måler en person indlæringsevne, og hvor 'trainable' vedkommende er. Det er velkendt, at kognitive assessments som PI CA er blandt de bedste værktøjer til at forsige succes i jobbet på alle niveauer og i alle brancher.
LÆS MERE OM
PI COGNITIVE ASSESSMENT™
PI Behavioral Assessment icon blue

PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

SÅDAN VURDERER MAN DRIVKRÆFTER ...
The PI Behavioral Assessment™ måler personlighed, og hvordan drives og deres indbyrdes forhold kan hjælpe dig med at forstå en persons behov og adfærd. PI BA giver brugbar indsigt i behov, adfærd og udviklingsområder.
LÆS MERE OM
PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™

PI EMPLOYEE
EXPERIENCE SURVEY™

UNDERSØG OG FORBEDR MEDARBEJDERNES ENGAGEMENT...
PI Employee Experience Survey™ er en videnskabeligt valideret medarbejderundersøgelse, der analyserer og prioriterer resultaterne og giver detaljerede handlingsplaner omkring problemområder, så I kan forbedre produktiviteten.
LÆS MERE OM
PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY™

TEAM DISCOVERY

SÅDAN SKABER DU ÆGTE DREAM TEAMS ...
Team Discovery er et talentoptimeringsværktøj, som hjælper dig med at bestemme retningen for ethvert team, forstå hvad der holder dem tilbage og fastlægge en klar vej fremad. Resultatet er forbedret kommunikation og klar rollefordeling, så teamet kan nå sine mål.
LÆS MERE OM
TEAM DISCOVERY

SELLING SKILLS
ASSESSMENT TOOL™

SÅDAN EVALUERER DU SALGSSTYRKEN ...
SSAT hjælper dig med at kvantificere og forbedre de salgskompetencer, der er nødvendige for en kundeorienteret og konsulentbaseret tilgang til salg. Kombiner den med salgstræning for en markant forbedret salgsstyrke, der skaber resultater.
LÆS MERE OM SELLING
SKILLS ASSESSMENT TOOL™
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
CVR-nr. 32 45 19 26

KONTAKT

PI Certified Partner Badge

The Predictive Index® er et registreret varemærke tilhørende Predictive Index, LLC og anvendes her med tilladelse.