ER ARBEIDSSTYRKEN ENGASJERT?

Hvordan sikrer dere at medarbeiderne er motiverte og engasjerte?

Studier viser at det er 46 % risiko for å miste den nye medarbeideren i løpet av de første 18 månedene.
Som erfarne konsulenter i Humanostics interagerer vi med våre mer enn 200 kunder og hjelper dem å motivere medarbeiderne. Det gjør vi ved å stille kunnskap og verktøyer til rådighet.

Lede mennesker

Teamsamarbeid

Identifisere og beholde talenter

Inspirere medarbeidere

Forbedre salgsprestasjonene

LEDE MENNESKER

Studier tyder på at opptil 70 % av variansen i medarbeiderengasjement skyldes lederen. Å lede mennesker er en utfordrende oppgave – ja, faktisk svært utfordrende. Det krever mer enn bare gode lederegenskaper, det krever en forståelse for hva som driver den enkelte, og hvordan man kan støtte hver medarbeider i vedkommendes lærings- og utviklingsprosess.

Den viktigste faktoren for god ledelse er uten tvil INNSIKT.

HVORFOR INNSIKT BETYR NOE

Ledere bør ha en forståelse av sine egne drivkrefter, styrker og utfordringer, på samme måte som de bør ha innblikk i hva som driver medarbeiderne deres.
Ved å bruke PI Behavioral Assessment™ får lederne et enkelt og praktisk verktøy for å avdekke medarbeidernes personlighetstrekk og dermed de drivkrefter og behov som man skal være oppmerksom
på for å sikre at medarbeideren trives og er motivert.

HJELP LEDERNE MED Å FÅ INNSIKT

Ledere som deltar på kurset «Effektiv ledelse av medarbeidere», lærer å sette sammen og lede team med høy ytelse.
Kurset gir lederne en oppskrift på å bli endringsledere ved å fokusere på å danne relasjoner og bygge opp velfungerende team, alt sammen basert på én viktig ingrediens: innsikt.

TEAMSAMARBEID

er trolig et av de mest brukte uttrykkene når det dreier seg om å sette mennesker sammen i team. De jobber ikke lenger individuelt eller som individer i en gruppe – de er et effektivt team.
Selv om dette uttrykket ofte brukes og diskuteres, ser det ut til å være vanskelig å finne en klar definisjon av hva et effektivt team er. 

Vår forståelse av effektive team

Teamet har tilstrekkelig atferdsmessig mangfold til å være smidig, og dette mangfoldet ledes på en slik måte at man unngår negativ teamdynamikk. Hvis man skal skape optimal teamdynamikk, kreves det forståelse og anerkjennelse av de forskjellige typene atferd som er representert i teamet. Det hele begynner med innsikt i hva som driver den enkelte.
Vi har de verktøyene som kan hjelpe dere med å sette sammen velfungerende team, velge nye teammedlemmer og optimalisere eksisterende team.

SETTE SAMMEN EFFEKTIVE TEAM

Ved å la alle teammedlemmene fylle ut PI Behavioral Assessment™ kan dere avdekke det atferdsmessige mangfoldet i teamene deres. Det enkle visuelle overblikket, handlingsplaner, utviklingsrapporter m.m. kan hjelpe teamet deres med å utvikle seg og yte bedre. 

Deltakelse på kurset «Hva driver den enkelte?» gir teamene deres en basal forståelse av hva som motiverer dem selv og kollegene deres, og det er en forutsetning for å bli et effektivt team.

IDENTIFISERE OG BEHOLDE TALENTER

De fleste organisasjoner innser betydningen av å identifisere effektive medarbeidere og sørger hele tiden for å utvikle dem slik at de blir i organisasjonen. Alt tyder nemlig på at medarbeidere og ledere som rekrutteres internt, har en tendens til å yte bedre og bli lenger.

Vi har de verktøyene som kan hjelpe dere med å identifisere både egne effektive medarbeidere og de eksterne kandidatene som har det vi kaller «whispering talent».

«Whispering talent» er spesielt relevant for trainee- og graduate-programmer og handler om å dreie fokuset bort fra de vanlige screening-parametrene. Utvelgelse skjer ofte med utgangspunkt i CV og karakterer, som kan gi en ide om hvor flittig en person har vært under utdanningen og besvarer spørsmålet: «Er denne personen villig til å jobbe hardt?»

Det interessante er hvordan man identifiserer en person som kanskje ikke ser ideell ut på papiret, men som har evner og drivkrefter som antyder det motsatte. Det er «whispering talent».

«Hi-Po-er» og «whispering talent» identifiseres ved å måle kognitive evner og hva det er som driver en person. PI Behavioral Assessment™ kan hjelpe dere med å forstå hva som driver en person, samt vedkommendes kommunikasjons- og ledelsesstil. PI Cognitive Assessment™ gir dere verdifull informasjon om en persons potensial, innlæringsevne og kognitive evner. Med andre ord hvor godt en person mottar og håndterer informasjon, samt treffer beslutninger basert på denne komplekse informasjonen.

ENGASJEMENT HOS MEDARBEIDERE OG LEDERE

Kort sagt er medarbeiderengasjement en indikasjon på hvor mye ekstra innsats medarbeiderne er villige til å legge inn, og det er nøkkelen til produktivitet, fastholdelse, kundetilfredshet og en rekke KPI-er.
En av de beste måtene å dyrke en engasjert stab på, er ved å bygge opp en organisasjon med selvinnsikt.

Når både medarbeidere og ledere er oppmerksomme på deres naturlige atferd og drivkrefter – og på kollegenes – oppmuntrer det dem til å forstå egen rolle og jobb bedre og skaper en følelse av tilhørighet, og det skaper igjen engasjement og produktivitet.

FORESTILL DEG ...

Forestill deg at du er høyrehendt, og at du når du kommer på jobben en dag får vite at du bare får lov til å bruke venstrehånden.

Du har alltid foretrukket å bruke høyrehånden, og du vet at du jobber best med høyre hånd, men du får ikke lov til å bruke den. Forestill deg nå at du får vite at du skal bruke venstrehånden hver dag.
For de fleste mennesker er det utmattende å jobbe på en måte som strir imot deres naturlige tilbøyeligheter og preferanser. Det er ikke umulig, men det krever energi, og med tiden kan det gjøre en person demotivert og uengasjert og til slutt kan det ende med at vedkommende slutter i jobben.

En god måte å øke medarbeidernes engasjement på er å sikre at dere har de rette medarbeiderne i de rette stillingene.

HVORDAN SKAPER DERE ENGASJEMENT?

PI Job Assessment™ hjelper dere å kartlegge kravene til jobben og PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™ hjelper dere å matche en person med disse kravene. Dette betyr at medarbeidere er i en jobb hvor de kan bruke sin høyre hånd, dvs. at de utfører oppgaver som er interessante og stimulerende for dem. De jobber på den måten de foretrekker, og i et slikt miljø er det mer sannsynlig at medarbeiderne går opp i det arbeidet de utfører hver dag: De er engasjert.

FORBEDRE SALGSPRESTASJONENE

Hvis selgerne deres mener at salg er et lotteri, kan de like gjerne si at de mangler evnen til å styre resultatet. Lotteri er et spill for dem som tror på hell for å få en handel i hus.

Hos Humanostics mener vi at salg er et spørsmål om prestasjoner, ikke hell: Salg skapes gjennom ferdigheter og metodikk. Hvis dere forbedrer salgskompetansen, vil dere også forbedre salgsresultatene.

Mandag morgen: Lotteri

Ring til 100 kundeemner med samme tilnærming, og bruk noen argumenter som passer til de fleste. Hvis du når så langt, skynder du deg å presentere produktene dine. Vent, og få så 98 «nei takk, ikke interessert», og end opp med to møter – på en god dag.

Tirsdag: gjenta prosessen.

Mandag morgen: Prestasjons-tilnærmingen

Forbered deg på å kontakte X kvalifiserte kundeemner, og benytt en effektiv tilnærming som oppfordrer folk til å åpne seg i stedet for å stenge av, fokuser på å ha en dialog, ikke en salgstale. Sørg for å utforske saken for å forstå kundens behov før du presenterer din verdibaserede løsning, og benytt en språkbruk som får deg til å skille deg ut fra konkurrentene, ikke ligne dem. Resultater: Du ender opp med ekte samtaler som fører til møter med kvalifiserte kundeemner som sier «ja» eller «jeg vil gjerne vite mer».

Tirsdag: Gjenta suksessen og følg opp gårsdagens samtaler.

Selgerne deres bør fokusere på den særlige verdien som løsningene deres skaper, og gå til kunden som en rådgiver og snakke om problemene og utfordringene deres, slik at de kan presentere en skreddersydd og verdibasert løsning. I stedet for å delta i et lotteri bør dere identifisere hvor dere skal sette inn kreftene og gjøre selgerne i stand til å foreta rådgivende salg.

SLIK ØKER DERE SALGSPRESTASJONENE

Gi selgerne verktøyene til å forstå seg selv og kundeemnene bedre. Bruk Selling Skills Assessment Tool™ til å evaluere selgernes kompetanse og identifisere styrker og utviklingsområder slik at den samlede effektiviteten deres øker. Bruk salgstreningen kundefokusert salg (CFS) til å gjøre selgerne i stand til å vurdere behovene til kundeemnene og kundene, formulere budskapet på den måten som best sikrer at det blir hørt, håndtere innvendinger og motstand og oppnå enighet. CFS fokuserer på rådgivende salg i fem klare og enkle trinn.

PI Behavioral Assessment™ sikrer at SSAT-dataene og CFS-treningen deres blir omsatt til langsiktige og vedvarende resultater. Med PI Behavioral Assessment™ får salgssjefene adgang til objektive data om selgernes motivasjon og drivkrefter, slik at de kan gi dem målrettet støtte og guide samt coache dem til fremragende resultater på individuelt og teamnivå.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.