JUSTERE DIN FORRETNINGSSTRATEGI MED DINE FOLK STRATEGI

Ved å identifisere talenter og engasjere arbeidsstyrken

Humanostics® er et konsulenthus som hjelper organisasjoner med å iverksette forretningsstrategiene deres ved å tilby verktøy og veiledning til å vurdere deres menneskelige ressurser og sikre at de har rette personer i de rette stillingene. Vi hjelper kundene våre med å oppnå målbare resultater ved å fokusere på den viktigste ressursen deres: medarbeiderne. I tett samarbeid med kundene våre optimerer vi prosesser rundt organisasjonsdesign (DESIGN), måling av persondata (DIAGNOSE), rekruttering (HIRE) og utvikling (INSPIRE)  ved å vurdere og måle potensialet og kompetansen hos kandidater, medarbeidere, ledere og selgere – den samlede humankapitalen.

Vår spesielle ekspertise tar utgangspunkt i våre rettigheter til ledende vurderingsverktøy – en ekspertise som styrkes av vår erfaring innen undervisning og coaching. Vi dekker nå Danmark, Norge, Polen, Nederland, Tyskland, Belgia, Storbritannia, Irland, Luxembourg, Island, Grønland, Kypros, Australia, Hong Kong og Sørøst-Asia. For tiden er vi eneste representant i Danmark, Norge, Polen, Island og Benelux av følgende verktøy:

PI Job Assessment icon blue
PI Job Assessment™
PI Behavioral Assessment icon blue
PI Behavioral Assessment™
PI Cognitive Assessment icon blue
PI Cognitive Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon
Team Discovery
Selling Skills Assessment Tool™
Selling Skills Assessment Tool™

HVORDAN VIRKER PI?

PI CERTIFIED PARTNER

Humanostics er PI Certified Partner hos The Predictive Index LLC (tidligere kjent under navnet PI Worldwide), virksomheten bak The Predictive Index®-verktøyene, som har blitt brukt i Danmark i mer enn 40 år. Virksomheten har hovedkontor i Boston.

PI Certified Partner
PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.