Vi inspirerer deg til å ønske mer.

Hos Humanostics handler det om å identifisere talenter og skape engasjement hos arbeidsstyrken.

Humanostics® er et konsulenthus som hjelper organisasjoner med å iverksette forretningsstrategiene deres ved å tilby verktøy og veiledning til å vurdere deres menneskelige ressurser og sikre at de har rette personer i de rette stillingene. Vi hjelper kundene våre med å oppnå målbare resultater ved å fokusere på den viktigste ressursen deres: medarbeiderne. I tett samarbeid med kundene våre optimerer vi prosesser rundt organisasjonsdesign (DESIGN), måling av persondata (DIAGNOSE), rekruttering (HIRE) og utvikling (INSPIRE)  ved å vurdere og måle potensialet og kompetansen hos kandidater, medarbeidere, ledere og selgere – den samlede humankapitalen.

Vår spesielle ekspertise tar utgangspunkt i våre rettigheter til ledende vurderingsverktøy – en ekspertise som styrkes av vår erfaring innen undervisning og coaching. Vi dekker nå Danmark, Norge, Polen, Nederland, Tyskland, Belgia, Storbritannia, Irland, Luxembourg, Island, Grønland, Australia, Hong Kong og Sørøst-Asia. For tiden er vi eneste representant i Danmark, Norge, Polen, Island og Benelux av følgende verktøy:

PI Job Assessment icon blue
PI Job Assessment™
PI Behavioral Assessment icon blue
PI Behavioral Assessment™
PI Cognitive Assessment icon blue
PI Cognitive Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon
Team Discovery
Selling Skills Assessment Tool™
Selling Skills Assessment Tool™

HVORDAN VIRKER PI?

PI CERTIFIED PARTNER

Humanostics er PI Certified Partner hos The Predictive Index LLC (tidligere kjent under navnet PI Worldwide), virksomheten bak The Predictive Index®-verktøyene, som har blitt brukt i Danmark i mer enn 40 år. Virksomheten har hovedkontor i Boston.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.