Vi inspirerer deg til å ønske mer.

Hos Humanostics handler det om å identifisere talenter og skape engasjement hos arbeidsstyrken.

Humanostics® er et konsulenthus som hjelper organisasjoner med å iverksette forretningsstrategiene deres ved å tilby verktøy og veiledning til å vurdere deres menneskelige ressurser og sikre at de har rette personer i de rette stillingene.

Vi hjelper kundene våre med å oppnå målbare resultater ved å fokusere på den viktigste ressursen deres: medarbeiderne.

I tett samarbeid med kundene våre optimerer vi prosesser rundt organisasjonsdesign (DESIGN), måling av persondata (DIAGNOSE), rekruttering (HIRE) og utvikling (INSPIRE)  ved å vurdere og måle potensialet og kompetansen hos kandidater, medarbeidere, ledere og selgere – den samlede humankapitalen.

Humanostics PI Employee Lifecycle

Vår spesielle ekspertise tar utgangspunkt i våre rettigheter til ledende vurderingsverktøy – en ekspertise som styrkes av vår erfaring innen undervisning og coaching. For tiden er vi eneste representant i Danmark, Norge, Polen, Island og Benelux av følgende verktøy:

PI Strategy Assessment™
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
PI Job Assessment icon blue
PI Job Assessment™
PI Behavioral Assessment icon blue
PI Behavioral Assessment™
PI Cognitive Assessment icon blue
PI Cognitive Assessment™
Selling Skills Assessment Tool™
Selling Skills Assessment Tool™
Influencing Skills Assessment Tool™
Influencing Skills Assessment Tool™
Humanostics PI Certified Elite Partner

PI CERTIFIED ELITE PARTNER

Humanostics er PI Elite Certified Partner hos The Predictive Index LLC (tidligere kjent under navnet PI Worldwide), virksomheten bak The Predictive Index®-verktøyene, som har blitt brukt i Danmark i mer enn 40 år. Virksomheten har hovedkontor i Boston.

HVORDAN VIRKER PI?

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
Design icon white
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.