PI JOB ASSESSMENT™

PI Job Assessment icon white
PI JOB ASSESSMENT™

HER BEGYNNER REKRUTTERINGSPROSESSEN ...

PI Job Assessment icon blue

Enhver rekrutteringsprosess bør begynne med at man utformer en jobbprofil ved hjelp av PI Job Assessment™ (PI JA). Via et spørreskjema på nettet kommer bidragsytere med innspill til jobben med henblikk på å oppnå konsensus om hva jobben krever.

PI JA brukes til å identifisere kravene i jobben og brukes både til intern og ekstern rekruttering. PI JA kartlegger to aspekter av den aktuelle rollen:

  • De atferdsmessige kravene til rollen og
  • Kompleksiteten i rollen

Disse to elementene avdekkes av hhv. PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™.

The Predictive Index PI Job Assessment job target

Det er lett å administrere og korrigere jobbprofilen, og man ledes gjennom prosessen i systemet.

Det er viktig å sikre at man har definert den profilen som vil trives i rollen og være motivert av oppgavene, og at man realistisk har vurdert kompleksiteten i rollen slik at man finner en person som vil bli tilstrekkelig stimulert og ikke brenne ut av de kognitive kravene i rollen.

MATCHSCORE

PI Job Assessment™ er vitenskapelig fundert og bidrar med data som gjør en i stand til å evaluere kandidatenes atferdstrekk og kognitive evner i sammenligning med jobbkravene objektivt, slik at det sikres en god match.

Predictive Index Job Assessment Match Scoring
Predictive Index Job Assessment Interview Guide

Når du har valgt personene du vil intervjue, kan du lage en intervjuguide for hver av kandidatene for den aktuelle jobben.

Intervjuguiden hjelper intervjuer ved å foreslå spørsmål generert ved å sammenligne en kandidats atferdsmønster med jobbmålet for en bestemt stilling.

Disse spørsmålene er utformet for å bekrefte en kandidats atferdsmessig passform med et jobbmål og/eller utforske områder med forskjell mellom kandidatens atferdsmønster og jobbmålet.

PROSESSEN

PI JOB ASSESSMENT™

Se brosjyren hvis du vil vite mer om PI JA

PRØV PI JOB ASSESSMENT™

Gjør jobbanalysen mer avansert. Be om en jobbprofil for en jobb du holder på å rekruttere til.

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.