KUNDENYHEDSBREV NOVEMBER 2023: RAPPORTEN LEDELSESSTRATEGI, PI-SYSTEMET, SINGLE SIGN-ON, SSO, MULTIFAKTORGODKENDELSE, ÉN ELLER TO KOGNITIVE TESTS

Tilpas din ledelsesstil til hver enkelt medarbejder

Som leder forstår du, at medarbejderne i dit team har forskellige styrker og arbejdsstile, så det kommer sikkert ikke som en overraskelse, at de formentlig har brug for forskellige ting fra dig som leder for at være mest produktive og engagerede. Men hvordan gør du rent praktisk, hvis du vil motivere, give feedback eller uddelegere til hver enkelt teammedlem? Brug PI-rapporten Ledelsesstrategi; den giver dig et hurtigt overblik over, hvordan du bedst kan tilpasse din ledelses- og

kommunikationsstil, så den passer til dine medarbejderes forskellige motivations-drivkræfter. Du kan downloade rapporten Ledelsesstrategi gratis i PI-systemet. Rapporten er et værdifuldt værktøj for enhver leder, især hvis du selv er ny i teamet eller ansætter nye teammedlemmer. Brug rapporten i 1:1-møder, i  udviklingssamtaler eller blot til at lære personen at kende. Find rapporten Ledelsesstrategi på personsiden i PI-systemet.

Predictive Index Management Strategy Guide

Én eller to kognitive tests?

PI Cognitive Assessment er videnskabeligt valideret til at måle en persons generelle kognitive evner præcist i første forsøg, så i de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at bede en kandidat om at udfylde mere end én CA. Assessment-tagere har mulighed for at lære testen og metoden at kende, før de går i gang for alvor, ved at bruge prøvespørgsmålene. E-mailinvitationer til at udfylde CA’en indeholder et link til prøvespørgsmålene, som findes på de samme 65 sprog som den rigtige assessment. Ved at udfylde prøvespørgsmålene lærer assessment-tageren CA’ens udformning, typer af spørgsmål mv. at kende, og dermed mindskes risikoen for, at personen scorer lavere end sin reelle kognitive evne, når de udfylder den rigtige CA, fordi de ikke kender formatet i forvejen. Andre årsager til, at en person scorer lavere end deres reelle potentiale i CA’en kan være udfyldelse på et fremmedsprog, forstyrrelser/afbrydelser undervejs, hvis personen ikke læser instruktionerne eller er træt eller ufokuseret, når vedkommende udfylder CA’en. I disse tilfælde kan du evt. overveje at give personen en CA nummer to, men i mange tilfælde er en under-middel score simpelthen et udtryk for, at personens generelle kognitive evne reelt ligger under middel, og lave scorer bør ikke i sig selv være årsag til, at assessment-tageren får en chance til. Husk, at der findes lige så mange mennesker, der har en under-middel kognitiv evne, som der findes mennesker, der scorer over middel. Hvis I ønsker at sende to CA’er til kandidater, bør det som hovedregel være et tilbud til alle kandidater, så I behandler dem ens og fair.

Stil de rigtige spørgsmål til jobsamtalen

Jobmatch har afgørende indflydelse på medarbejdernes motivation og produktivitet og dermed på fastholdelse, så det er en god investering både for jer og for kandidaten at sørge for, at den person, I ansætter, er et godt match til de adfærdsmæssige og kognitive jobkrav. Brug PI Job Assessment til at skabe enighed blandt interessenterne om, hvad der kræves for at være succesfuld i en given stilling. Brug derefter Interview-guiden til at stille specifikke spørgsmål til personens match med jobprofilen. Derudover har Humanostics udviklet denne spørgeguide som indeholder gode råd til, hvordan man generelt kan undersøge forskelle mellem personens profil og jobkravene ift. de fire faktorer og de seks faktorkombinationer. Guiden giver desuden generelle tips til jobsamtalen samt hvilke spørgsmål, man kan stille kandidaten. Guiden findes på dansk og engelsk og bør naturligvis kun anvendes af personer, der er certificeret i PI.

SINGLE SIGN-ON I PI-SYSTEMET

Single sign-on (SSO) er en metode, der tillader brugere at logge ind i PI-systemet via deres Google- eller Microsoft-konto i stedet for at bruge deres login til PI-systemet. Dette sparer ikke kun tid men reducerer også risikoen for, at brugere stoler på svage eller genbrugte adgangskoder. Når en bruger logger på med SSO, kommunikerer PI-systemet med Google eller Microsoft for at bekræfte deres identitet og give vedkommende adgang til PI-systemet. SSO er en brugerspecifik indstilling, der skal aktiveres af den enkelte bruger. Bemærk, at hvis jeres softwareadministrator har aktiveret Multifaktorgodkendelse, vil SSO ikke være en mulighed, og brugere skal logge på PI-systemet ved hjælp af deres PI-login. Læs mere om SSO HER.

MULTIFAKTOR-GODKENDELSE

Multifaktorgodkendelse (MFA) er en metode til verificere brugere på, og som I kan bruge til at beskytte jeres PI-konto mod sikkerhedsbrud og cyber-angreb. MFA hjælper med at forhindre hackere m.fl. i at få adgang til jeres PI-konto, selv hvis jeres login er blevet stjålet. MFA fungerer ved at kræve, at brugeren angiver en ekstra form for identitetsbekræftelse, f.eks. en Authenticator-app, e-mail eller sms. Når en bruger vil logge ind fra et ukendt sted eller en ukendt enhed, vil MFA sørge for, at brugeren bliver bedt om at bekræfte sin identitet ved hjælp af en engangskode sendt til deres valgte MFA-metode. MFA kan aktiveres af systemadministratorer i administrations-modulet. Læs mere om MFA HER.

SE TIDLIGERE NYHEDSBREVE HER

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.