PI JOB ASSESSMENT™

PI Job Assessment icon white
PI JOB ASSESSMENT™

HER BEGYNNER REKRUTTERINGSPROSESSEN ...

PI Job Assessment icon blue

Enhver rekrutteringsprosess bør begynne med at man utformer en jobbprofil ved hjelp av PI Job Assessment™ (PI JA). Via et spørreskjema på nettet kommer bidragsytere med innspill til jobben med henblikk på å oppnå konsensus om hva jobben krever.

PI JA brukes til å identifisere kravene i jobben og brukes både til intern og ekstern rekruttering. PI JA kartlegger to aspekter av den aktuelle rollen:

  • De atferdsmessige kravene til rollen og
  • Kompleksiteten i rollen

Disse to elementene avdekkes av hhv. PI Behavioral Assessment™ og PI Cognitive Assessment™.

The Predictive Index PI Job Assessment job target

Det er lett å administrere og korrigere jobbprofilen, og man ledes gjennom prosessen i systemet.

Det er viktig å sikre at man har definert den profilen som vil trives i rollen og være motivert av oppgavene, og at man realistisk har vurdert kompleksiteten i rollen slik at man finner en person som vil bli tilstrekkelig stimulert og ikke brenne ut av de kognitive kravene i rollen.

MATCHSCORE

PI Job Assessment™ er vitenskapelig fundert og bidrar med data som gjør en i stand til å evaluere kandidatenes atferdstrekk og kognitive evner i sammenligning med jobbkravene objektivt, slik at det sikres en god match.

Predictive Index Job Assessment Match Scoring
Predictive Index Job Assessment Interview Guide

When you have selected the people you want to interview, you can generate an Interview Guide for each of the candidates for that particular position.

The Interview Guide helps interviewers by suggesting questions generated by comparing a candidate’s behavioural pattern with the job target for a specific position.

These questions are designed to confirm a candidate’s behavioural fit with a job target and/or explore areas of difference between the candidate’s behavioural pattern and the job target.

PROSESSEN

  • Inviter relevante personer til å komme med innspill
  • Diskuter resultatet og bli enige
  • Lag den endelige jobbprofilen
  • Send lenker til kandidater
  • Se hvordan systemet rangerer kandidatene i
    forhold til jobbprofilen

PI JOB ASSESSMENT™

Se brosjyren hvis du vil vite mer om PI JA

PRØV PI JOB ASSESSMENT™

Gjør jobbanalysen mer avansert. Be om en jobbprofil for en jobb du holder på å rekruttere til.

PI Job Assessment icon white
PI Job Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
Design icon white
PI Strategy Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™
Tag icon white
Influencing Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

Humanostics PI Certified Elite Partner

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.