KUNDENYHEDSBREV FEBRUAR 2023: DIVERSITY & INCLUSION, DIVERSITET, INKLUSION, MANGFOLDIGHED, BRUG ASSESSMENTS TIL BEDRE INKLUSION

Diversitet på arbejdspladsen

Diversitet, eller mangfoldighed som det også kaldes, bliver i arbejdssammenhæng ofte defineret som det at have medarbejdere med forskellige baggrunde. Mange tænker i den sammenhæng først på køn, nationalitet og race, men det kan også være alder, religion, seksualitet, handicap, neurodivergente personer eller andet. Diversitet er teorien om, at personer med forskellige baggrunde har forskellige idéer, input og holdninger, og at dette kan føre til mere og bedre innovation. Dette kaldes på engelsk for «diversity of thought» eller «diversity of opinion», altså diversitet i folks tangegange. Udover forskellige demografiske karakteristika er det også oplagt at se på folks personlighedstræk og sikre, at I i jeres teams og virksomhed har medarbejdere med forskellige måder at anskue tingene på. Ved at give alle kandidater og medarbejdere PI-profilen PI Behavioral Assessment får I et klart billede af hver persons motivationsdrivkræfter og behov samt deres naturlige styrker. Disse informationer kan I bruge til at sammensætte mangfoldige teams og arbejdsgrupper, hvilket bidrager til øget diversitet i folks tangegange. Videnskabeligt validerede assessment-værktøjer som PI kan også hjælpe jer med at kigge «under overfladen» og ansætte den person, der er det bedste match til jobbet, uanset deres demografiske karakteristika – og dermed bidrage til en fair behandling af folk med forskellige baggrunde.

Vigtigheden af inklusion

Mens en mangfoldig arbejdsstyrke er med til at sikre, at I får forskellige perspektiver og holdninger, kan det samtidig give anledning til uenigheder og måske endda konflikter på arbejdspladsen. For de fleste mennesker er det umiddelbart lettere at arbejde sammen med folk, der minder om dem selv, fordi de oftest forstår hinanden med det sammen. Det kræver ofte en indsats at arbejde sammen med folk, der er forskellige fra én selv, uanset om det er ift. baggrund, personlighedstræk eller kommunikationsstil. Diversitet uden inklusion kan derfor potentielt have en negativ effekt på jeres medarbejderes tilfredshed og produktivitet, og derfor er det vigtigt at gøre en aktiv indsats for at sikre, at alle medarbejdere og ledere er indstillet på at være inkluderende i deres omgang med andre mennesker. Inklusion på arbejdspladsen handler om at sikre, at alle føler sig værdsat og respekteret som individ; dette starter med at få en forståelse for, hvorfor den anden person tænker, kommunikerer eller opfører sig anderledes end dig selv. Brug PI Behavioral Assessment til at skabe øget selvindsigt og forståelse for, at andre mennesker er skruet sammen på andre måder. Denne indsigt kan hjælpe jeres medarbejdere og ledere til ikke bare at forstå andres tankegang men også til at værdsætte, at de har andre prespektiver og styrker end én selv. At afholde PI-teamsessioner er en rigtig god måde at skabe denne indsigt på, så I kan arbejde hen imod et mere inkluderende mindset.

LinkedIn Live Event om diversitet og inklusion

Den 21. februar kl. 10:30 afholder Humanostics et Live Event på LinkedIn, hvor vi kommer ind på nogle af aspekterne af diversitet og inklusion på arbejdspladsen, bl.a. hvordan man kan anvende assessment-værktøjer som PI til at øge diversiteten i ansættelsesprocessen og til at fremme inklusion vha. øget selvindsigt og forståelse for, hvordan andre mennesker er skrute sammen. Det er gratis at deltage i begivenheden – tilmeld dig HER

DIVERSITET BETALER SIG!

Årtiers forskning har vist, at mangfoldige teams i gennemsnit klarer sig bedre end homogene teams, og der er stadig en god «business case» for diversitet, nemlig at en mangfoldig arbejdsstyrke oftest vil have en positiv effekt på bundlinjen. Som et eksempel har McKinsey for nyligt fremlagt stærke argumenter for diversitet ift. både køn og etnicitet på direktionsniveau i denne rapport. De indikerer også, at fordelene ved en mangfoldige arbejdsstyrke fortsat styrkes med tiden. Den såkaldte «fairness case» for mangfoldighed er en anden retorik, der bruges til at retfærdiggøre en indsats på mangfoldighedsområdet og er baseret på moralske grunde om retfærdighed og lige muligheder, snarere end på økonomisk indvirkning på virksomheden.

SE TIDLIGERE NYHEDSBREVE HER

PI Job Assessment icon white
PI Job
Assessment™
PI Cognitive Assessment icon white
PI Cognitive Assessment™
PI Behavioral Assessment icon white
PI Behavioral Assessment™
PI Employee Experience Survey™
PI Employee Experience Survey™
TD icon white
Team
Discovery
Rocket icon white
Selling Skills Assessment Tool™

HUMANOSTICS

Strandvejen 72
2900 Hellerup
Danmark
MVA 32451926

PI Certified Partner Badge

Predictive Index® er et registrert varemerke for Predictive Index, LLC og brukes her med tillatelse.

By submitting this request, you consent to letting Humanostics ApS contact you on email with the requested information and for marketing purposes.